รายการ สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง (ThePAct2)

 

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์

 

 
 

"สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

คณะทำงานรายการ

สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

 


ติดตาม รายการ สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

Facebook Live  :   https://www.facebook.com/ThePAct2/

Facebook Group :   https://www.facebook.com/groups/thepact2

Youtube        :   https://www.youtube.com/@ThePAct2/

TikTok         :   https://www.tiktok.com/@thepact_2

 

 

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล