กุ๊บลอนเมืองแพร่ ศิลปะ หัตถศิลป์ ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า สรรค์สร้างเศรษฐกิจชุมชนพลังบวกหนึ่งเดียวในโลก

 

ป้าอ้อย กฤษฏนันต์ ทองวิภาวรรณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกุ๊บลอน เป็นผู้มีทัศนคติเชิงบวก มองโลกในแง่ดี มีความความกตัญญู ต่อบ้านเกิด เกิดความคิดพัฒนาชุมชน สร้างรายได้ และ กระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ป้าอ้อยยังสืบสาน ฟื้นฟู มรดกชาวบ้านภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า ส่งต่อภูมิปัญญาบ้านนาแหลม ซึ่งมีความมุ่งมั่นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง พร้อมทั้งผลิตสินค้าที่ เป็นงานปราณีต งานพรีเมี่ยม และเสริมนำผู้สืบสานต้องมีรายได้ มีผู้ร่วมขบวนการขับเคลื่อนอย่าง อาจารย์ ดร.เขมมิกา ป้าอารี มาช่วยสืบสาน ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อนำเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งป้าอ้อยยังเป็นบุคคลต้นแบบ และแบบอย่างความอดทนในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ "กุ๊บลอน" หมวกใบลานหมวกสานล้านนา อัตลักษณ์เมืองแพร่ ก้าวสู่วิกฤติ ถูกลืมเลือน เกือบจะสูญหายไป "บ่สืบสาน จักสาบสูญ" จากแนวคิดนี้ ป้าอ้อยเริ่มขับเคลื่อนชุปชีวิต ฟื้นฟู สืบสาน และต่อยอดกุ๊บลอนสร้างปราชญ์ชุมชน สร้างคน สร้างงาน ก่อเกิดนิเวศน์ สรรสร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ BCG สัมผัสเสน่ห์บ้านนอก ที่ บ้านนาแหลม จ.แพร่ พื้นที่ชวนหลงใหล ที่ไม่ใช่แค่ทางผ่านอีกต่อไป.... 

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" เราคือเวทีเสวนาออนไลน์ พูดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเวทีสาธารณะ และเป็นเวทีที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีจิตอาสา กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะ เพราะเราอยากเห็นบ้านเมืองเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น... โดยเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านและสาขาต่างๆ มาถ่ายทอด พูดคุย องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ โดย รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ในทุกสัปดาห์ โดยเสวนาผ่านระบบ Zoom Meetings และ รับชมถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และยังสามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง..

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
Facebook : https://www.facebook.com/TheBestForSociety
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/TheBestForSociety/
Website : https://www.dolravee.com/

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล