สรรค์สร้างนิเวศเศรษฐกิจชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน | เศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชน

.
 
 

บุคคลต้นแบบมากด้วยความสามารถงานชุมชน จากต่างกลุ่มหัวใจเดียว กันมุ่งเป้าที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมสร้างสัมมาชีพในชุมชนเพื่อความยั่งยืน พบกับท่านวิทยากรพิเศษ อาจารย์ ณรงค์  คงมาก ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มแม่น้ำปากพนัง (SEปากพนัง) ฉากทัศน์ภาคเกษตรสู่การสร้าง “ระบบนิเวศเศรษฐกิจชุมชนยุคดิจิตอล” ด้วยแพลตฟอร์มคนไทยดอทคอม สู่กิจกรรม 2/7 Desing การตลาด กิน เปลี่ยน เมือง และ พบกับท่านวิทยากรพิเศษมากด้วยความสามรถอีกหนึ่งท่าน อาจารย์ พิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตร ร้านค้าชุมชน “ท่าเสาโมเดล ยกระดับสู่กาญจนบุรีโมเดล สรรค์สร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน” ผู้ประยุกต์ระบบสหกรณ์เสริมสวัสดิการเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนยกคุณภาพชีวิต ลูกหลานไทยคืนถิ่น กับการขับเคลื่อนสู่การเป็นโมเดลจังหวัดต้นแบบยั่งยืน


เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" เราคือเวทีเสวนาออนไลน์ พูดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเวทีสาธารณะ และเป็นเวทีที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีจิตอาสา กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะ เพราะเราอยากเห็นบ้านเมืองเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น... โดยเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านและสาขาต่างๆ มาถ่ายทอด พูดคุย องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ โดย รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ในทุกสัปดาห์ โดยเสวนาผ่านระบบ Zoom Meetings และ รับชมถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และยังสามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง..

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
Facebook : https://www.facebook.com/TheBestForSociety
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/TheBestForSociety/
Website : https://www.dolravee.com/

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล