สร้างฐานรากชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองยั่งยืนโดยสวัสดิการชุมชน จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน | สวัสดิการชุมชน

 

 
 
สวัสดิการชุมชน หมายรวมถึงทุกอย่างที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นทั้งในรูปของสิ่งของ การช่วยเหลือที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผู้ด้อยโอกาส เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูล ที่มีรูปแบบวิธีการหลากหลาย หากชุมชน กลุ่มหรือองค์กรใดมีสวัสดิการที่ดีครอบคลุมวิถีชีวิต จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน(หลุมฝังศพ)ย่อมเกิดความมั่นคง มั่งคั่งในจิตใจของสมาชิกและเศรษฐกิจของชุมชน กลุ่มหรือองค์กรนั้นเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ใน สร้างฐานรากชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองยั่งยืนโดยสวัสดิการชุมชน จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน | สวัสดิการชุมชน EP.พิเศษ 10 นี้เราจะได้พบกับ พี่มิป คุณพรรณทิพย์ เพชรมาก อดีต รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้คร่ำหวอดในวงการสวัสดิการมายาวนาน เพื่อมาบอกเล่าเรื่องราวของสวัสดิการจากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอนให้เราฟัง...

ทั้งนี้ พี่มิป พรรณทิพย์ ยังเป็นบุคคลต้นแบบมากด้วยความสามารถงานชุมชน มุ่งเป้าที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมสร้างสวัสดิการในชุมชนเพื่อความยั่งยืน และทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นทั้งในรูปของสิ่งของ การช่วยเหลือที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผู้ด้อยโอกาส เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูล ที่มีรูปแบบวิธีการหลากหลาย หากชุมชน กลุ่มหรือองค์กรใดมีสวัสดิการที่ดีครอบคลุมวิถีชีวิต จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน(หลุมฝังศพ) ย่อมเกิดความมั่นคง มั่งคั่งในจิตใจของสมาชิกและเศรษฐกิจของชุมชน กลุ่มหรือองค์กรนั้นเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป เสมือนเป็นสวัสดกิารชุมชน การออมบุญ บาทเดียวก้ออมได้ เพียงเริ่มต้นออมวันละบาท เรามาทำเพื่อประเทศชาติของเราและก้าวไปข้างหน้าเพื่อชุมชนฐานรากที่มั่นคงกันนะครับ ถ้าเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงประเทศชาติก็มั่นคง....

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
Facebook : https://www.facebook.com/TheBestForSociety
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/TheBestForSociety/
Website : https://www.dolravee.com/

บทความที่ได้รับความนิยม