EP.46 | นวัตกรรมพลังการสื่อสาร เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสังคม ที่ยั่งยืน

 

     วิวัฒนาการจากมุมมองการทำงานในระดับรากแก้วของชุมชน ผนวกกับประสบการณ์การทำงานร่วมกับสถาบัน สมาคม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการหนุนเสริมกระบวนการของ SME OTOP และ ผู้ประกอบการ ผสานความชื่นชอบอัตลักษณ์ชุมชนจึงเป็นจิตอาสาลงพื้นที่ ขับเคลื่อนเสริมแต่งสร้างชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ยั่งยืนทั่วจังหวัดสงขลาและทั่วประเทศไทย พี่นก สิริน ถือได้ว่าเป็นหญิงแกร่งแห่งขุนพลแดนใต้ เป็นผู้ร่วมพลังสรรค์สร้าง ชุมชน เศรษฐกิจ เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน  เรามาเรียนรู้และมองไปข้างหน้ากับ พี่นก สิริน ย่างก้าวไปด้วยกันกับการเล่าเรื่องประสบการณ์จากการลงพื้นที่ชุมชนกว่า 20 ขวบปี ด้วยการสร้างชุมชนนเข็มแข็งกับ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน ผสานด้วยความเชี่ยวชาญเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อสังคม แล้วเรามาล้อมวงพูดคุยกันในเวทีเสวนาออนไลน์แห่งนี้...
----------------------------------------------------------------------------
รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ของสัปดาห์ โดยเสวนาผ่านระบบ Zoom และ รับชมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และยังสามารถรับชมย้อนหลังทางยูทูปช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" แห่งนี้...
----------------------------------------------------------------------------
ท่านสามารถรับชมสดได้อีกช่องทางหนึ่งทาง Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" นะครับ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083644242691
----------------------------------------------------------------------------
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม ชุมชน คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติ ชม ในการรับชมกันนะครับ
https://www.facebook.com/groups/3312769188999413
----------------------------------------------------------------------------
สำหรับท่านที่พลาดในเวทีเสวนาในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ตลอด 24 ชม. นะครับ
 https://www.youtube.com/@BestForSociety
----------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" เราคือเวทีเสวนาออนไลน์ พูดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเวทีสาธารณะ และเป็นเวทีที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีจิตอาสา กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะ เป็นเวทีเสวนา ศูนย์บาท เพราะเราอยากเห็นบ้านเมืองเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น... โดยเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านและสาขาต่างๆ มาถ่ายทอด พูดคุย องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ โดย รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ในทุกสัปดาห์ โดยเสวนาผ่านระบบ Zoom Meetings และ รับชมถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และยังสามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง..

 

เรียบเรียง โดย
ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
F
acebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083644242691
F
acebook Group : https://www.facebook.com/groups/3312769188999413
Website : https://www.dolravee.com/

 

EP.45 | โมเดลระบบการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนภาคประชาชน

 

โมเดลระบบการจัดการภัยพิบัติ
โดยชุมชน ภาคประชาชนเรียบเรียง โดย
ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
F
acebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083644242691
F
acebook Group : https://www.facebook.com/groups/3312769188999413
Website : https://www.dolravee.com/

EP.44 | นักพัฒนาชุมชนลมใต้ปีกแดนใต้ สรรค์สร้าง เศรษฐกิจ เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

 

นักพัฒนาชุมชนลมใต้ปีกแดนใต้
สรรค์สร้าง เศรษฐกิจ เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

จากความรักถิ่นฐาน เมื่อมีโอกาสทำงานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วม 10 ขวบปี ว่าที่ร้อยตรี อรุณ หวังหมัด ได้ลบคำสบประมาทของผู้ที่ทำงานเป็นนักพัฒนาชุมชนลมใต้ปีกได้อย่างภาคภูมิ เนื่องจากทำงานอย่างจริงจังในทุกวันทุกมิติ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่ำมืดดึกดื่น พร้อมทั้งยังตั้งใจให้เกิดความงอกงามในภาคใต้ ไม่เฉพาะแค่จังหวัดสงขลาที่เป็นภูมิลำเนาเท่านั้น พร้อมขับเคลื่อนในทุกพื้นที่ที่มีสภาองค์กรชุมชนในภาคใต้  อีกทั้งขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับขบวนการองค์กรชุมชน สมดังปณิธานของคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการลำดับที่ 1 ที่กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า…….

"ตั้งใจให้พอช.เป็นเครื่องมือของประชาชน เป็นกลไกพัฒนาใหม่ที่ชาวบ้านกำหนดแนวทางการพัฒนาของตนเอง พอช.จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับขบวนการขององค์กรชุมชนขนาดใหญ่ทั่วประเทศโดยจะมีการจัดองค์กรของพอช.พร้อมกับการพัฒนาความคิด ความรู้ ความสามารถของคนในขบวนองค์กรชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง คนพอช.มีตัวตนเล็กให้ความสำคัญกับการทำงานให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าตัวตนขององค์กรและคนทำงานโดยระยะยาวมีเจตนารมณ์ให้องค์กรนี้เป็นของประชาชน"

แล้วเรามาทำความรู้จักกับึคนหนุ่มไแรงเป็นนักพัฒนาชุมชนลมใต้ปีกแดนใต้  ว่าที่ร้อยตรี อรุณ หวังหมัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) สำนักงานภาคใต้  ว่าเขาคือใคร ทำหน้าที่อะไร ขับเคลื่อนงานชุมชน สรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน ได้อย่างไร เรามาพูดคุยกันในเวทีเสวนาแห่งนี้.... ว่าที่ร้อยตรี อรุณ หวังหมัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) สำนักงานภาคใต้

 

เรียบเรียง โดย
ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
F
acebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083644242691
F
acebook Group : https://www.facebook.com/groups/3312769188999413
Website : https://www.dolravee.com/

โอวา กะเทยชาวนา กะเทยขายข้าวเงินล้าน กับเทคนิคเชื่อมต่อจุดความสำเร็จ | Dolravee Exclusive Talk EP.1

 


 จากเด็ก ตจว. ที่ใฝ่รู้เข้าเมืองทำงานตามวิถีสังคม เมื่อโควิดมาทำให้ถึงจุดเปลี่ยนชีวิตของเธอ เสมือนสวรรค์เล่นตลก เธอตกงานจึงต้องกลับมามองสิ่งที่มีเพิ่มจากสิ่งที่รู้ทำในสิ่งที่ขาด ประยุกต์ทุกสิ่งมาเป็น "โอวา กะเทยขายข้าว" ลูกชาวนาแท้ ๆ แห่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ดังในโซเชียล เรามาทำความรู้จัก "โอวา-ธนาวัฒน์" ผู้เรียกตัวเองว่า "กะเทยขายข้าว" กับยอดขายสุดปัง - โอวา กะเทยชาวนา กะเทยขายข้าวเงินล้าน กับเทคนิคเชื่อมต่อจุดความสำเร็จ...

Awesome campaign, get 200 baht worth of Bitcoin with simple steps.

 

Apply for a ZIPMEX account and receive
200 baht worth of Bitcoin.
Referral Code : hRnyCQLnZ6

https://tinyurl.com/zipmexcom

 

Hello, let's meet again as usual with Dolravee Slow Life Investor...just today I have come across a great campaign that is very suitable for those who are interested in Cryptocurrency And this campaign is useful and interesting, so I would like to recommend it to everyone.
 
This campaign is a campaign of ZIPMEX camp. It is for new customers who have just opened an account with Zipmex for the first time. That is, you will receive Bitcoin, or as we are familiar with, BTC worth 200 baht when applying for Zipmex through a referral code ( Referral Code), which is the referral code, there will be a link below this clip. When people apply through the link already provided. The next step is to verify your identity. And make a minimum deposit of 1 baht into Zipmex's Z-Wallet, that's all. It's like we change 1 baht to 200 baht at Zipmex with these simple steps... The 200 baht worth of Bitcoin received, you can trade on the trading board or sell on the board for cash.. of course.  

The value of Bitcoin goes up and down every second. That means that you can make profit or make more than 200 baht from the campaign received when the Bitcoin price increases in value... You will see that you do not have to lose anything, not even your investment. That is, we can come to invest to make a profit for free. Have you seen the benefits of this campaign yet? There can only be with one Suitable for newbies and veterans who will start trading crypto with Zipmex... Oh, for those who are really new. And still can't trade or trade but don't want to trade. Zipmex has a program that believes that Zipup plus this program is for customers to lead. deposited bitcoins Get bonuses every day, get bonuses up to 2-6 percent at once for bitcoin, where the bonus will be credited to your account every day around 8 PM.
 
 First of all, let's get to know him a bit about who Zipmex is..
 
 Zipmex is a cryptocurrency exchange provider in Thailand, Indonesia, Singapore and Australia. with speed, high liquidity and many cryptocurrencies to choose from Giving investors more opportunities to generate a return on investment... Zipmex was founded by Marcus Lim and Eklarp Yimwilai in August 2018. Zipmex is one of the leading digital asset exchange services aimed at serving institutional and individual investors. with a commitment to make investing in cryptocurrencies safe And safety is guaranteed with leading asset insurance. With the high-risk trading of digital assets, Zipmex works with a world-class provider like BitGo to cover various types of theft insurance. BitGo systems are recorded, monitored, and strictly controlled access. There are access measures Multi-signature means that the user has to perform more than one signature in order to access and certify cryptocurrency transactions. The insurance has the maximum coverage itself.
 
 Zipmex is licensed legally because authenticity matters. Different countries have different rules and regulations for trading cryptocurrencies. Zipmex works with the regulators of every country. To ensure that its clients use is in compliance with the regulations and regulations of the respective countries, Zipmex is one of the few digital asset exchanges in the world that has been legally licensed from 4 countries across Asia-Pacific. 
 
  • Thailand has received a digital asset business license from the Ministry of Finance. under the supervision of the SEC 
  • Indonesia Certified by the Financial Services Industry Regulatory Authority in Indonesia (BAPPEBTI).

  • Singapore Authorized to operate under the Monetary Authority of Singapore (MAS). 
  • Australia Registered with the Australian Transaction Reporting and Analysis Center (AUSTRAC).
 All I mentioned above would be more or less familiar with Zipmex. The prologue has come a lot, let's look at the details about the campaign better.
 
 for new customers I recently applied for a Zipmex kip account for the first time. Just apply for a Zipmex account through the referral code. And deposit money into Z-wallet starting from only 1 baht! That's it, you will get 200 baht worth of Bitcoin or BTC. This is not enough, you also get 20% back from your trading fee. The conditions must be within the specified period of the campaign. And most importantly, you can continue to invite friends to receive more bonuses. And it's your own personal bonus too. In this regard Remember that you must use the Referral Code when applying for Zipmex only. Because without referral code, you will not be able to join this campaign. This is very important. * The duration of this campaign. Between 20 March 2022 – 20 April 2022 only.
 
 Next, let's look at the conditions. I will summarize the terms and conditions for you to briefly listen to...
 
 1. Period of participation in the campaign From 20 March 2022 at 00.00 – 20 April 2022 at 11:59 PM only 
2. New customers must apply for Zipmex via referral code only. And pass identity verification (KYC) and make a minimum deposit of 1 baht into Z-Wallet during the campaign period only. to be eligible to win 200 baht worth of BTC 
3. The minimum deposit of 1 baht to Z-Wallet will count both the purchase of the specified coins in Zipmex and transfer to the Z-Wallet and the transfer of coins from other exchanges to the Zipmex Z-Wallet. Exchange rate on the date of transfer to Z-Wallet 
4. For new customers A valid referral code, including lowercase and uppercase spelling, numbers, is required for the correct delivery of bonus rewards from campaigns. 
5. One user can only have 1 account. Unable to create additional accounts on Zipmex. 
6. Zipmex reserves the right to determine and change the prize. benefits and terms and conditions without prior notice
 
Finally, I would like to say that Don't miss a great opportunity like this See you again in my next scripts. Oh, I would like to leave the group and invite everyone to join the new group! Invest in crypto Thailand as well. Follow the link provided. Or click on the link under this clip as well. This group is created for the purpose of discussing, exchanging opinions, news and movements in the world of crypto. and other stories related to cryptocurrencies Both in Thailand and abroad, see you soon. For this script, I have to say goodbye. Hello. 
 
 

Apply for a ZIPMEX account and receive
200 baht worth of Bitcoin.

https://tinyurl.com/zipmexcom

 Referral Code : hRnyCQLnZ6

 

Join the group : Newbies! Invest in crypto Thailand
https://www.Facebook.com/groups/ThailandCryptocurrency 

 

 

Article and lectured by : Dolravee Phattharakulpimol
=================================
Invite you to join the group : Newbies! Invest in Thailand stocks
https://www.Facebook.com/groups/ThailandStock

Invite you to join the group : Newbies! Invest in crypto Thailand
https://www.Facebook.com/groups/ThailandCryptocurrency
 =================================

Talk to me or contact me about work.
https://m.me/CoachDolravee

 =================================
Follow good stories and new knowledge. mine here
► Youtube : https://goo.gl/F6d8A4
► FaceBook : https://www.Facebook.com/CoachDolravee/
► Website : https://www.Dolravee.com/
► Blockdit : https://www.Blockdit.com/CoachDolravee/
► Twitter : https://twitter.com/CoachDolravee
► Ttiktok : https://www.tiktok.com/@lee.donravee

Preferred Stock - What is Preferred Stock?

 

 

Preferred Stock is a stock that has a higher right than ordinary shares. That looks like half debt and half owner... Dividends of preferred shares are pre-determined fixed rates. And it is considered a fixed expense of the company even if the company does not pay a dividend in an unprofitable year...

Preferred Stock is an equity instrument. similar to common stock just that there is no right to vote in the administration There are differences from ordinary shares. Preferred shareholders are entitled to repayment of capital before ordinary shareholders in the event of company liquidation... Preferred shares on the stock boards can be seen from the symbol -P at the end of the initials of the common stock. It is there to give rights to the capital group in return for helping the business in times of crisis or crisis. Preferred shares are therefore entitled to receive dividends even in the year that the business does not pay dividends... Let's say that the business can make a profit of 500 million baht, but still hasn't paid dividends because it wants to use the profits to invest in expanding the business. Therefore, shareholders who hold ordinary shares do not receive dividends. But the preferred shares receive the same dividends because the dividends of the preferred shareholders are pre-determined. This is what preferred stocks are superior to ordinary shares... Preferred shares There will be no right to vote at the meeting, that is, "preferred shares receive dividends, but they are forbidden to vote at the meeting" because assuming that if there is a meeting, there may be a disturbance in the matter of interfering with the management. Or can seize management power in the company's business ...

However, preferred shares can be roughly divided into...
1- Cumulative Preferred Stock is a type of preferred stock in which shareholders are entitled to receive dividends in the year that dividends are not declared.
2- Non-cumulative Preferred Stock is a type of preferred stock that, in any year, does not pay dividends. will not be able to carry forward to pay in the next year
3- Joint-receiving preferred shares (Participating Preferred Stock) is a preferred stock that the shareholders are entitled to receive dividends together with the common shareholders. After receiving dividends at the specified rate
4- Non-Participating Preferred Stock is a preferred stock that receives dividends only at the specified rate.

The advantages of financing by issuing preferred stocks are flexibility and flexibility. There is no redemption period and the preferred shares are the owners' equity. Therefore, the issuance of preferred shares allows the company to maintain its position and power... If there is a need to provide additional funding in the future issuance of preferred shares As a result, the business may not need to issue new ordinary shares, so it does not affect the share price. and the issuance of preferred shares does not require collateral assets This allows the business to use existing assets as collateral for other types of debts....

The disadvantage of financing by issuing preferred stocks is that dividends will be paid to the preferred shares higher than the interest rate of the bonds. Preferred share dividends are not taxed in calculating net profit. Dividends of preferred shareholders are pre-set rates... At present, the popularity of investing in preferred stocks is less. Due to some disadvantages for preferred shareholders such as no voting rights in the administration, etc... 

Let's summarize in a way that is easier to understand. What is Preferred Stock?
1- Preferred Stock is intended to raise funds from the public.
2- The holder of the instrument, the preferred stock (Preferred Stock) is the owner of the business.
3- Holders of Preferred Stocks have no right to vote at the meeting. 4- The privilege of Preferred Stock is entitled to early repayment of capital. ordinary shareholder In the case of the company liquidation 5- Return Preferred Stock is a dividend payment at a fixed rate (Fixed).
6- Preferred Stock on the stock board can be seen from the symbol -P at the end of the abbreviation of common shares. 

Finally, we have already understood what Preferred Stock is and how it is useful. Currently, Preferred Stock is not very popular. compared to ordinary shares But for those who are interested in becoming investors, it is imperative that we understand the business before we consider investing in our own best interests. For today, my hair ends like this first. See you again in the next articles... ^_^ ...

 

Article and lectured by : Dolravee Phattharakulpimol
=================================
Invite you to join the group : Newbies! Invest in Thailand stocks
https://www.Facebook.com/groups/ThailandStock

Invite you to join the group : Newbies! Invest in crypto Thailand
https://www.Facebook.com/groups/ThailandCryptocurrency
 =================================

Talk to me or contact me about work.
https://m.me/CoachDolravee

 =================================
Follow good stories and new knowledge. mine here
► Youtube : https://goo.gl/F6d8A4
► FaceBook : https://www.Facebook.com/CoachDolravee/
► Website : https://www.Dolravee.com/
► Blockdit : https://www.Blockdit.com/CoachDolravee/
► Twitter : https://twitter.com/CoachDolravee
► Ttiktok : https://www.tiktok.com/@lee.donravee

 

 

What is common stock?...

 

 

Common Stocks Common Stocks are stocks that are traded by market participants. the objective is to raise funds from the people Often referred to as equity, equity is an equity instrument that indicates ownership of a company and accounts for more than 80% of the total market share ...

Shareholders of ordinary shares have the right to attend the meeting and vote at the meeting. and participate in decision-making on various important issues. In addition, they also have the right to receive dividends or other forms of benefits. As approved by the shareholders' meeting, however, ordinary shareholders will be the last person to have the right. in obtaining the remainder from the investment That means we will get divided. The assets are returned in proportion to the ordinary shares. which is after the payment has been fully repaid to the creditors, including the preferred shareholders. Ordinary shares do not have a redemption period. and will decay by itself When the company goes out of business The rights and benefits that ordinary shareholders receive are get price difference In the case of stock trading In the event that the share value increases Another benefit is dividend (Dividend) from the profit of the company according to the rate approved by the general meeting of shareholders. which will be received after the dividend has been paid to the preferred shares first There may be other forms of benefits, so it can be considered that ordinary shareholders will have the final right to receive the remainder from the investment itself....simply summarized.

Common stock is 

1- Objectives to raise funds from the people
2- Equity holders
Take part as a business owner
3- Return on shareholding

- get price difference

- get dividends
4- The right to vote
Vote in proportion to the number of shares held and participate in decision
- making at meetings such as

- increase of registered capital

- Dividend payment

- Merger

At this point, we may wonder whether What does the abbreviation after the stock name mean? in the Stock Exchange of Thailand Registered ordinary shares will have abbreviations such as ABC instead of the name of the registered company, etc. Other types of stocks Listed on the Stock Exchange of Thailand, there will be a - (tick) after the initials. followed by the type of equity instruments such as
- W is the warrant (warrant), the company is the issuer of the warrant.
- F is common stock for foreigners
- P is preferred stock
- Q is preferred stock for foreigners
- C is a warrant to purchase ordinary shares issued by third parties In the past, the person who issued such warrants is the Financial Institutions Development Fund
 

Classification of ordinary shares by investment group
- Blue-chip stock is a stock issued by a large company. no new debt The price of blue chip stocks is generally high. The rate of return that investors will receive is low. which is consistent with the investment principle of high risk, high return Income stock
- stocks that pay higher dividends than the market average.
- Growth stock - stocks issued by companies with higher profit growth potential than other companies in the same industry
- Cyclical stock, stocks of companies that are expanding cyclical stocks shrinking according to the cycle of the economy
- Defensive stock
- stocks that move in the opposite direction of the market.
- Large-cap stocks, stocks issued by large companies with a high market capitalization of more than 4.4 billion baht, such as stocks in the SET50 index group - Midcap stock, a stock with a mid-market value between 540 - 4,400 million baht.
- Small-cap stocks, stocks with a market capitalization of less than 540 million baht

Ordinary shares are shares that do not have a redemption period. thus making the company flexible A certain amount of capital is not allocated for redemption. It is also easy to sell and trade. Because they have higher yields than preferred stocks, debentures, and dividends, it might be enough to understand what is actually common stock and how it is useful. For today, let's end with just this. Let's meet again in the next article .... ^_^ …

 

 

Article and lectured by : Dolravee Phattharakulpimol
=================================
Invite you to join the group : Newbies! Invest in Thailand stocks
https://www.Facebook.com/groups/ThailandStock

Invite you to join the group : Newbies! Invest in crypto Thailand
https://www.Facebook.com/groups/ThailandCryptocurrency
 =================================

Talk to me or contact me about work.
https://m.me/CoachDolravee

 =================================
Follow good stories and new knowledge. mine here
► Youtube : https://goo.gl/F6d8A4
► FaceBook : https://www.Facebook.com/CoachDolravee/
► Website : https://www.Dolravee.com/
► Blockdit : https://www.Blockdit.com/CoachDolravee/
► Twitter : https://twitter.com/CoachDolravee
► Ttiktok : https://www.tiktok.com/@lee.donravee

What is stock market, stock market and stocks?

 

What is stock..... Many people may have just heard through it. Or some people may be interested in investing in stocks. But actually investing in stocks is not a risky venture.... Therefore, it is imperative that we study all the time. Probably no one who doesn't know... Stocks are a commodity in the stock market. collectively called Equity instruments which the stock is Equity investment in trading...

Stock instruments that most investors trade It will be issued by a public limited company that wants to raise funds from the public. so that we can get involved as owners in that business and are traded through the Stock Exchange of Thailand or as we call it The stock market itself...

Stock instruments that most investors trade It will be issued by a public limited company that wants to raise funds from the public. so that we can get involved as owners in that business and are traded through the Stock Exchange of Thailand or as we call it The stock market itself... 

1- Dividend is the profit from the company's operations that share the profit for that year, which will be paid according to the conditions of the listed company. 

2- Capital gain is buying cheap stocks and selling them high. Will get a profit margin, or what investors often call it ... playing the stock itself. 

3- Right to subscribe for newly issued shares (Subscription Right) in the event that the company issues new shares The Company will grant the existing shareholders the right to trade in newly issued shares before the general public at a specified price. to give rights to existing shareholders Do not let the ownership and control of the business decrease when the shares are traded and the number of shares increases... 

4-Ringts are the right to attend meetings and to have voting rights. and ask questions in our status as a business owner According to the proportion of ownership or the number of shares we hold... such as capital increase, dividend payment Mergers and acquisitions, etc...

 

The real stock market is actually the capital market itself... which the capital market will be part of the financial market (Financial Market), which we can separate Financial markets and agencies that play an important role can be divided into 2 groups: 

 1- Money Market The agency that plays the most role in the money market transactions is financial institution The main objective of the money market is to circulate short-term capital, for example, to maintain business liquidity, etc... 

2- Capital Market The agency that plays the most role in capital market transactions is Stock Exchange of Thailand The main objective of the capital market is to be a source of long-term funding for long-term investments such as investments in government bonds. purchase of bonds Preferred shares Mutual Fund Investment Units Warrants and trading of ordinary shares of listed companies, etc...


The capital market can also be divided into two types: 
 
1- The first market is the market for newly issued securities. Those who need capital will raise funds from investors directly by issuing and offering securities, which can be in the form of debt instruments such as bonds, debentures or equity instruments such as common shares, etc. 
 
2- Secondary market is a market for trading securities that have been offered for sale in the first market itself... The secondary market in Thailand that we know well is the Stock Exchange of Thailand. that investors must trade securities Through the Stock Exchange of Thailand.... Currently, there is another secondary market in Thailand, the Market for Alternative Investment, also known as the MAI market. Investors often call the stock market a new market ... market. This MAI is an open marketplace for smaller companies to register for securities trading, with easier listing conditions. And the registered capital is less than the Stock Exchange of Thailand itself...
 
The essential elements and functions of the stock market that must have and are indispensable are 
 
1- Analysis of the stock market index Or as we call each other vibrating that SET INDEX itself. 
 
2- Brokers, also known as stock broker Every day there is an analysis and there is a marketing staff to take care of us whenever we need it. We can choose to open an account with any broker according to our satisfaction.
 
3- Must have the product itself, i.e. registered securities.
 
4- Indispensable is an investor invester, which can be divided into Domestic institutional investors foreign investors general investor Or the retail investor itself...
 
We'll probably see the picture already. Principles of the stock market, stock market and stocks, why should we trade? And how do stocks play a role in the history of the stocks we trade? Indeed, investment In a world of capitalism like this... even with risks... but investment is still the only answer today that will make us more wealthy... still driving the economic system. Ahead...is a good indicator of the national economic system and the global economy at the macro level. "High Risk High Expected Return" If we want high returns and wealth... We have to accept higher risks as well. And this is the nature of investment that we may not be able to escape. ... Finally, I wish you success in stepping into the world of investors... see you in the next articles. Yes... ....^_^ ...
 

Article and lectured by : Dolravee Phattharakulpimol
=================================
Invite you to join the group : Newbies! Invest in Thailand stocks
https://www.Facebook.com/groups/ThailandStock

Invite you to join the group : Newbies! Invest in crypto Thailand
https://www.Facebook.com/groups/ThailandCryptocurrency
 =================================

Talk to me or contact me about work.
https://m.me/CoachDolravee

 =================================
Follow good stories and new knowledge. mine here
► Youtube : https://goo.gl/F6d8A4
► FaceBook : https://www.Facebook.com/CoachDolravee/
► Website : https://www.Dolravee.com/
► Blockdit : https://www.Blockdit.com/CoachDolravee/
► Twitter : https://twitter.com/CoachDolravee
► Ttiktok : https://www.tiktok.com/@lee.donravee

 

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล