เรียนรู้กฎ 80/20 ทำน้อยให้ได้มาก | Mastering the 80/20 Rule in Your Life

 

เมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตของคุณ หลักการหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสัญญาณนำทางที่เรามักจะรู้จักและคุ้นหูกันว่า กฎ 80/20 หรือที่เรียกว่าหลักการพาเรโต หลักการนี้ชี้ให้เห็นว่าในหลายแง่มุมของชีวิต ผลประมาณ 80% มาจาก 20% เสมอ ในบทความนี้เราจะสำรวจกันว่าคุณสามารถใช้พลังของกฎ 80/20 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความสุข และความเป็นอยู่โดยรวมได้อย่างไร กันนะครับ ซึ่ง กฎ 80/20 นี้เป็นกฎหนึ่งที่ผมชื่นชอบและนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีมานี้ ซึ่งเป็นกฎที่มหัศจรรย์มากเลยทีเดียวนะครับ.. อย่างที่บอกว่ากฎ 80/20 มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พาเรโต” ซึ่งตั้งชื่อตามผู้คิดค้นทฤษฎีนี้ที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนชื่อ วิลเฟรโด พาเรโต (Vilfredo Pareto) ในปี ค.ศ. 1895 กฎ 80/20 ของพาเรโต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ เพราะเมื่อเข้าใจแนวคิดของหลักการนี้แล้วก็จะช่วยให้เราสามารถจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่าง ๆ และจัดการเวลาที่ใช้ในแต่ละวัน แต่ละ สัปดาห์ และแต่ละเดือนได้ดียิ่งขึ้นนะครับผม...

การทำความเข้าใจหลักการ 80/20

โดยแก่นแท้แล้ว กฎ 80/20 ท้าทายให้เรามุ่งเน้นไปที่ส่วนสำคัญเพียงไม่กี่อย่าง มากกว่าส่วนสำคัญเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่สำคัญ สนับสนุนให้เราระบุกิจกรรม ความสัมพันธ์ หรือความพยายาม 20% ที่ให้ผลลัพธ์ 80% ลองจินตนาการถึงผลกระทบที่มีต่อชีวิตของคุณหากคุณสามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้ได้ เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่สามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณบรรลุเป้าหมาย ทั้งเล็กและใหญ่ได้อย่างรวดเร็วจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ

การใช้กฎ 80/20 กับเป้าหมายของคุณ

เรามาพิจารณาเป้าหมายและโครงการปัจจุบันของคุณกันครับ งานใดที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่คุณต้องการมากที่สุด? เป็นไปได้ว่ากิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจไม่สำคัญ จะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จส่วนใหญ่ของคุณได้ ด้วยการระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและก้าวไปสู่วัตถุประสงค์ของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับ

ปรับปรุงชีวิตประจำวันของคุณ

ในกฎ 80/20 จะครอบคลุมมากกว่าเป้าหมายระยะยาว มันใช้ได้กับชีวิตประจำวันของคุณอย่างเท่าเทียมกัน ประเมินกิจกรรมประจำวันและภาระผูกพันของคุณ กิจกรรมใดที่ส่งผลต่อความสุขและความเป็นอยู่โดยรวมของคุณมากที่สุด? การปรับปรุงกิจวัตรประจำวันของคุณโดยมุ่งเน้นไปที่การกระทำที่มีผลกระทบมากที่สุดสามารถนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และสมดุลมากขึ้นนั่นเองครับ

ความสัมพันธ์และกฎ 80/20

การใช้กฎ 80/20 กับความสัมพันธ์ของคุณ คิดถึงคนที่นำความสุข การสนับสนุน และพลังเชิงบวกมาสู่ชีวิตของคุณมากที่สุด ด้วยการทุ่มเทเวลาและความพยายามมากขึ้นในความสัมพันธ์ที่สำคัญเหล่านี้ คุณสามารถปลูกฝังความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้น และสร้างวงสังคมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้นะครับ

ทำลายวงจรแห่งความสมบูรณ์แบบ

สิ่งที่ดีเลิศมักจะนำไปสู่การทุ่มเทเวลาและพลังงานมากเกินไปกับงานที่มีส่วนช่วยให้เราถึงเป้าหมายโดยรวมของเราได้น้อยที่สุด แต่การใช้กฎ 80/20 ช่วยให้เราหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความสมบูรณ์แบบ ด้วยการระบุงานสำคัญที่ให้ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุด คุณสามารถหลีกเลี่ยงความเหนื่อยหน่ายและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างแท้จริงได้นะครับ

การประเมินและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ชีวิตมีพลวัตและการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ ประเมินเป้าหมาย กิจกรรม และความสัมพันธ์ของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปรับความพยายามให้สอดคล้องกับองค์ประกอบที่มีผลกระทบกับคุณมากที่สุด กฎ 80/20 ไม่ใช่แบบฝึกหัดครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการประเมินและปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง คือเราต้องฝึกฝน เพื่อเริ่มให้เกิดเป็นวินัย นิสัยที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิต นั่นเองนะครับ...

โดยสรุป : การใช้กฎ 80/20 เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตของคุณ การระบุและจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบที่สำคัญที่สุด จะขับเคลื่อนความสำเร็จและความสุขส่วนใหญ่ของคุณ ทำให้คุณสามารถปรับปรุงความพยายามของคุณ และสร้างการดำรงอยู่ที่มีจุดมุ่งหมายและเติมเต็มได้มากขึ้น ใช้กฎ 80/20 เป็นหลักการชี้นำ และเฝ้าดูกฎนี้เปลี่ยนวิธีที่คุณบรรลุเป้าหมาย ความสัมพันธ์ และชีวิตประจำวันนะครับ แล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตคุณจะโชคดีและมหัศจรรย์มากขึ้นทีเดียว มันจะดีแค้ไหนที่เราเหนื่อยแค่ 20 เปอร์เซ็น แต่เราได้สร้างผลลัพพ์ได้ถึง 80 เปอร์เซ็น ซึ่งในชีวิจปัจจุบันของผู้คนส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตที่ตรงกันข้ามกับกฎนี้...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger   :
    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

 • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
 • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
 • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

ความซับซ้อนของการคอร์รัปชั่นทางสังคม | สังคมสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน ตอน 12

 

ในเครือข่ายที่สลับซับซ้อนของสังคมมนุษย์ การคอร์รัปชั่นทางสังคมปรากฏออกมาในหลายรูปแบบมากมายนับไม่ถ้วน   โดยถักทอสายใยผ่านโครงสร้างของชีวิตในชุมชน การคอร์รัปชั่นในสังคม ซึ่งถือเป็นพลังที่แพร่หลายและร้ายกาจ  ครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณซึ่งกัดกร่อนรากฐานของความไว้วางใจ ความยุติธรรม ส่งผลให้สังคมอ่อนแอต่อการเสื่อมสลายได้ง่ายดาย ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจธรรมชาติของการคอร์รัปชั่นในสังคมในหลายแง่มุม โดยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการแสดงออกที่หลากหลาย และผลกระทบอันลึกซึ้งที่คอร์รัปชันมีต่อชุมชนทั่วโลก โดยซึมเข้าสู่จิตสำนึกส่วนรวมในรูปแบบที่มักไม่มีใครสังเกตเห็น เรามาเจาะลึกถึงการแสดงออกที่หลากหลายและ ความละเอียดอ่อนของการคอร์รัปชั่นในสังคม กันนะครับ...

การเสื่อมถอยทางศีลธรรมและความเสื่อมโทรมของสังคม

หัวใจสำคัญของการทุจริตในสังคมอยู่ที่การกัดเซาะคุณค่าทางศีลธรรมที่ละเอียดอ่อน ซึ่งร่วมกันค้ำจุนเป็นโครงสร้างของสังคม ความเสื่อมสลายเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้คนให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์เล็กๆ น้อยๆ หรือการละเลยทางจริยธรรม ที่สำคัญกว่านั้น การคอร์รัปชันรูปแบบนี้ค่อยๆ ทำให้สายสัมพันธ์ที่ยึดสังคมไว้ด้วยกันเกิดการอ่อนแอ ทำให้ชุมชนที่เข้มแข็ง เกิดการล่มสลายลงไปในที่สุด

การเสื่อมถอยทางการสื่อสาร

ในยุคที่ข้อมูลครอบงำ การคอรัปชั่นของสื่อมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความคิดเห็นของประชาชน การบิดเบือนข้อเท็จจริง การรณรงค์ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และการรายงานที่มีอคติ ส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจและการแบ่งขั้ว ในการต่อสู้กับการคอร์รัปชันของสื่อ เราต้องเรียกร้องพลเมืองที่ตื่นตัวโดยให้ความสำคัญกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตรวจสอบข้อเท็จจริง และมุมมองที่หลากหลายเพื่อต่อต้านอิทธิพลของเรื่องเล่าที่มีการบิดเบือน

รวมถึงในรูปแบบของการนินทาได้พัฒนาเป็นอาวุธที่มีศักยภาพในการคอร์รัปชันทางสังคม การใส่ร้ายป้ายสีซึ่งมีสาเหตุมาจากความจริงเพียงครึ่งเดียว หรือไม่มีเลย และ มีเจตนาประสงค์ร้าย สามารถสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและความสัมพันธ์อย่างถาวร ผลที่ตามมาขยายไปไกลกว่าตัวบุคคล ซึ่งส่งผลต่อความไว้วางใจโดยรวมภายในชุมชน สังคม ลามถึงระดับประเทศ การแก้ปัญหาการคอร์รัปชันในรูปแบบนี้จำเป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ และการปฏิเสธวัฒนธรรมการแพร่กระจายข่าวลือที่หลอกลวง

กลุ่มสังคมและความพิเศษเฉพาะตัว

กลุ่มสังคมพิเศษ แม้จะดูเหมือนไม่มีอันตราย แต่ก็มีส่วนทำให้เกิดการกัดกร่อนของความสามัคคีในชุมชน เมื่อกลุ่มบางกลุ่มสืบสานวัฒนธรรมแห่งความพิเศษเฉพาะตัว มันจะส่งเสริมความรู้สึกไม่เท่าเทียมกันและโดดเดี่ยว การแบ่งแยกนี้สามารถนำไปสู่การละเลยเสียงของคนชายขอบ และขัดขวางการแสวงหาสังคมที่เปิดกว้างอย่างแท้จริง การรับรู้และการแยกกลุ่มออกจากกลุ่มดังกล่าวจำเป็นต้องส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเปิดกว้าง ความเห็นอกเห็นใจ และความซาบซึ้งในความหลากหลายทางชนชาติ วัฒนธรรม และ สังคม

ด้านมืดของโซเชียลมีเดีย

แม้ว่าโซเชียลมีเดียจะปฏิวัติการสื่อสาร แต่ก็กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของการคอร์รัปชั่นในสังคมด้วย การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ต การรณรงค์ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และการแพร่กระจายของอุดมการณ์ที่แตกแยก ส่งผลให้ความไว้วางใจและความสามัคคีลดลง การก้าวผ่านความซับซ้อนของโซเชียลมีเดียไม่เพียงแต่ต้องอาศัยโซลูชันทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังต้องมีความมุ่งมั่นร่วมกันในด้านจริยธรรมดิจิทัลและพฤติกรรมออนไลน์ที่มีความรับผิดชอบ

การเลือกปฏิบัติที่ละเอียดอ่อนและการรุกราน

การคอร์รัปชั่นในสังคมมักเกิดขึ้นได้จากปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน การรุกรานเล็ก ๆ น้อย ๆ การบลูลี่ และการเลือกปฏิบัติในรูปแบบที่ละเอียดอ่อน ไม่ว่าจะอิงตามเชื้อชาติ เพศ หรือสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถยืดเยื้อความอยุติธรรมที่เป็นระบบได้ การจัดการกับพฤติกรรมที่ฝังแน่นเหล่านี้จำเป็นต้องเปลี่ยนจิตสำนึกทางสังคม ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจเพื่อขจัดอคติที่หยั่งรากลึกซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการทุจริตในสังคมได้นะครับ

ความเงียบของชุมชนและการสมรู้ร่วมคิด

ความเงียบงันของชุมชนเมื่อเผชิญกับการกระทำผิดสามารถกัดกร่อนความยุติธรรมได้เช่นเดียวกัน การคอร์รัปชั่นในสังคมมักจะเฟื่องฟูเมื่อผู้คนเลือกที่จะเมินเฉยต่อพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ ไม่ว่าจะด้วยความกลัวหรือความรู้สึกภักดีที่เข้าใจผิด การทำลายวงจรของการสมรู้ร่วมคิดจำเป็นต้องปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบ โดยที่แต่ละคนรู้สึกว่ามีพลังที่จะพูด ต่อต้านการทุจริตโดยไม่ต้องเกรงกลัวอำนาจมืดใดๆ

การเลือกที่รักมักที่ชังและพวกพ้อง

การคอร์รัปชั่นทางสังคมที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดประการหนึ่งคือการเลือกที่รักมักที่ชัง ความโปรดปรานที่มอบให้โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าระบบคุณธรรม สิ่งเหล่านี้จะกัดกร่อนแก่นแท้ของการแข่งขันที่ยุติธรรมและโอกาสที่เท่าเทียมกัน ผลที่ตามมานั้นกว้างขวาง เนื่องจากบุคคลที่มีความสามารถถูกกีดกัน ในขณะที่ผู้ที่มีความสัมพันธ์จะก้าวขึ้นสู่ลำดับชั้นทางสังคมและทางอาชีพ ทำให้เกิดความอยุติธรรม ก่อเกิดความไม่เป็นธรรม ทำให้สังคมเกิดความล้าหลัง และไม่พัฒนา

การเลือกปฏิบัติและอคติ

การคอร์รัปชั่นในสังคมแสดงให้เห็นการแสดงออกในการเลือกปฏิบัติและอคติ ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติ เพศ ศาสนา และการแบ่งแยกทางสังคม การปฏิบัติที่มีอคติทำให้คนบางกลุ่มถูกกีดกัน ขัดขวางการเข้าถึงการศึกษา การจ้างงาน และบริการที่จำเป็น การกำจัดอคติทางสังคมที่ฝังลึกดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมความไม่แบ่งแยกและรื้อถอนอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่ค้ำจุนแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ให้หมดสิ้นไป

โครงสร้างอำนาจแสวงหาผลประโยชน์

การคอร์รัปชันมักเจริญเติบโตภายใต้เงามืดของโครงสร้างอำนาจที่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ว่าภายในหน่วยงานภาครัฐ สถาบัน องค์กร หรือองค์กรชุมชน การใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวจะเป็นบ่อนทำลายการให้บริการเพื่อสาธารณประโยชน์ การกระจุกตัวของอำนาจมืดของคนเพียงไม่กี่คนทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ทำให้การคอร์รัปชั่นที่ไม่มีใครตรวจสอบได้เฟื่องฟูขึ้นนั่นเองครับ

การทุจริตทางการศึกษา

ระบบการศึกษาซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของความก้าวหน้าทางสังคม ซึ่งก็ไม่อาจต้านทานการทุจริตได้ ตั้งแต่ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการไปจนถึงการติดสินบนและการขยายอิทธิพล ความสมบูรณ์ของการศึกษาถูกบุกรุก เป็นอันตรายต่ออนาคตของบุคคลและสังคม การจัดการกับการทุจริตทางการศึกษาต้องใช้แนวทางแบบองค์รวมที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส มาตรฐานทางจริยธรรม และการปลูกฝังทางวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับความรู้มากกว่าทางลัดในการไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งและการมีอำนาจการคอร์รัปชั่นที่สูงขึ้น

การเคลื่อนไหวระดับรากหญ้าและการต่อต้านโดยรวม

แม้ว่าธรรมชาติของการคอร์รัปชั่นในสังคมจะแพร่หลาย แต่ความหวังก็อยู่ที่ความยืดหยุ่นของขบวนการระดับรากหญ้าและการต่อต้านร่วมกัน ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าชุมชนสามารถต่อต้านการทุจริตโดยเรียกร้องความรับผิดชอบและความโปร่งใส ด้วยการส่งเสริมความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง ผู้คนสามารถกลายเป็นตัวแทนที่ทรงพลังของการเปลี่ยนแปลง และสร้างรากฐานสำหรับสังคมที่ยุติธรรมและเสมอภาคกันมากขึ้นได้ครับ

โดยสรุป : การทำความเข้าใจความแตกต่างที่ซับซ้อนของการคอร์รัปชั่นในสังคมถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมชุมชนที่ดีขึ้น ต้องสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันต่อค่านิยมทางจริยธรรม การสื่อสารที่เปิดกว้าง และการอุทิศตนอย่างแน่วแน่ต่อความยุติธรรม สังคมสามารถพยายามสร้างรากฐานบนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความรับผิดชอบร่วมกัน ด้วยการคลี่คลายสายใยเล็กๆ น้อยๆ ของการทุจริตที่ถักทอเป็นโครงสร้างทางสังคม ในการคลี่คลายสายใยของการคอร์รัปชั่นทางสังคม เห็นได้ชัดว่ารากเหง้าของมันหยั่งลึก และเกี่ยวพันกับโครงสร้างที่กำหนดปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ การจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนนี้จำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นในการใคร่ครวญ คิด วิเคราะห์ วางแผน ให้การศึกษา และดำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างสังคมที่ตั้งอยู่บนหลักการของความยุติธรรม ความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ ด้วยความพยายามร่วมกันดังกล่าวเท่านั้นที่เราหวังว่าจะสามารถคลี่คลายการคอร์รัปชั่นทางสังคมได้เป็นผลสำเร็จนะครับผม... ^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger :     http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

ปลูกได้ ขายเป็น เน้นสตอรี่ มีดีที่แปรรูป | คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน EP.74

 

อีกครั้งที่โควิมาทำให้เราโตจนเกิดจุดเปลี่ยนกับ สวนมาลี กาญจนบุรี สู่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรสวนมาลี ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ด้วยสโลแกน “ปลูกได้ขายเป็น เน้นสตอรี่มีดีที่แปรรูป”  พี่เอ๋ นางสาวสุรัตน์ เทียมเมฆา ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรสวนมาลี จะมาพูดคุยกันแบบสดๆ กับแนวทางรอดของเกษตรกรไทยในยุคปัจจุบัน...

กลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันเพื่อที่จะนำผลผลิตต่างๆ มาแปรรูปเพื่อออกจำหน่ายซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ผลผลิตทางการเกษตรอย่างเดียว ตอนนี้ยังมีพืชสมุนไพรต่างๆ ในท้องถิ่นก็ถูกนำมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายในช่วง covid-19 เช่นกันเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนซื้อไปบำรุงสุขภาพ นับว่าเป็นต้นแบบของกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งแม้ว่าในช่วงนี้ กิจกรรมทางการตลาดต่างๆจะซบเซาลงไปบ้าง แต่ว่ากลุ่มนี้ก็ยังคงไม่ย่อท้อยังคงเดินหน้าทดลองทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาอยู่เสมอ...

พี่เอ๋ได้เล่าว่า เดิมทำเกษตรเหมือนคนอื่นๆ กระทั่งปี 2550 มีโอกาสได้ไปเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เห็นว่าได้ประโยชน์มากกว่าทำเชิงเดี่ยวแบบเดิมๆ จึงกลับมาปรับพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ ปรับปรุงดิน ปรับพื้นที่ แยกประเภทพืช วางแผนปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด ปลูกพืชผสมผสานให้เก็บผลผลิตได้หลายระยะ เพื่อให้เก็บผลผลิตได้ตลอด รอบพื้นที่เก็บไม้ผลคงเดิมไว้ ทั้งมะม่วง มะนาว มะกรูด ขนุน มะขามฝักใหญ่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง เพื่อเป็นพืชเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล” 

“ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จของการแปรรูปคือ อย่าลืมบวกค่าแรงตัวเอง บางคนบวกแต่ค่าวัตถุดิบ ค่าน้ำไฟแก๊ส แต่ลืมบวกค่าแรง เลยทำให้กิจการตกอยู่ในสภาพไม่เท่าทุนก็เจ๊งสถานเดียว จากนั้นพยายามให้กลุ่มเดินไปในทิศทางเดียวกัน ที่สำคัญไม่เข้าใจเรื่องไหน ต้องพยายามเข้าใจ และเข้าใจให้ถ่องแท้ อย่าปฏิเสธ การช่วยเหลือในรูปแบบใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพราะอาจได้ทั้งความรู้ และการสนับสนุนต่างๆ เพราะเริ่มแรกคงไม่มีใครมีเงินทุนลงเยอะๆ”

ถึงแม้ยุคโควิด-19 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภายใต้แบรนด์สวนมาลี จะได้รับผลกระทบบ้าง เพราะขายของยากขึ้น...รายได้จากการออกบูธต่างๆหดหาย ด้วยถูกงดจัดกิจกรรม แต่ยังดีที่วัตถุดิบแทบทุกชนิดมาจากเรือก สวน ไร่ นา ของ สมาชิกด้วยกันเอง จนถึงทุกวันนี้...

Facebook Live :  https://www.facebook.com/TheBestForSociety

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

Bloger   :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

 • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
 • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
 • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

รากลึกของการทุจริตทางการเมือง | สังคมสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน ตอน 11

 

ในความสับสนวุ่นวายของภูมิทัศน์ทางการเมือง การคอร์รัปชั่นปรากฏเป็นพลังอันร้ายกาจกันเลยทีเดียวในยุคปัจจุบัน โดยการเชื่อมโยงเข้ากับโครงสร้างของการปกครอง ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกถึงธรรมชาติของการคอร์รัปชั่นในหลายแง่มุมและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัจจัยทางการเมือง โดยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นที่หยั่งรากลึกซึ่งเป็นบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของระบบการเมืองทั่วโลกกันนะครับ...

ศูนย์กลางแห่งอำนาจและการทุจริต

หัวใจสำคัญของการคอร์รัปชั่นทางการเมืองอยู่ที่การเชื่อมโยงระหว่างอำนาจกับการใช้อำนาจนั้นไปในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เมื่อปัจเจกบุคคลขึ้นสู่ลำดับชั้นทางการเมือง ความอยากที่จะใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของตนเพื่อความมั่งคั่งส่วนบุคคลก็ยิ่งเด่นชัดมากขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการฉ้อฉล การให้สินบน หรือการเลือกที่รักมักที่ชัง อิทธิพลที่มีฤทธิ์กัดกร่อนของการทุจริตได้กัดกร่อนรากฐานของหลักการประชาธิปไตยและการปกครองไปจนสิ้น

อิทธิพลของวัฒนธรรมการเมือง

วัฒนธรรมทางการเมืองที่แพร่หลายภายในประเทศสามารถทำหน้าที่เป็นปราการป้องกันการทุจริตหรือทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการแพร่กระจายของการทุจริตได้ สังคมที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม ย่อมมีความพร้อมที่จะมีแรงต้านทานของผลกระทบจากการกัดกร่อน ในการคอร์รัปชั่นได้ดีกว่า ในทางกลับกัน ในสภาพแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมการไม่ต้องรับผิดและการเลือกที่รักมักที่ชัง การคอร์รัปชั่นจะหยั่งรากลึกและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ

พลวัตระหว่างประเทศและการทุจริต

การเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่างๆ ทั่วโลกทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการคอร์รัปชั่นและปัจจัยทางการเมืองเพิ่มเติม กระแสการเงินข้ามพรมแดน การค้าที่ผิดกฎหมาย และพันธมิตรระหว่างประเทศสามารถเอื้อให้เกิดการทุจริตโดยไม่ได้ตั้งใจ การจัดการกับการคอร์รัปชั่นในเวทีโลกต้องอาศัยความร่วมมือ ในขณะที่ประเทศต่างๆ ต่างต้องต่อสู้กับความท้าทายในการรับผิดชอบต่อกันและกัน และป้องกันการแพร่กระจายของการคอร์รัปชั่นข้ามพรมแดน

ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและการทุจริตทางการเมือง

มีความสัมพันธ์กันระหว่างความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและการคอร์รัปชั่นทางการเมือง เมื่อความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่ในมือของคนเพียงไม่กี่คน บุคคลเหล่านั้นอาจใช้ประโยชน์จากอำนาจทางเศรษฐกิจของตนเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของตน ในทางกลับกัน ระบบการเมืองที่ทุจริตอาจทำให้ความแตกต่างทางเศรษฐกิจรุนแรงขึ้น ทำให้เกิดวงจรของความไม่เท่าเทียมกันที่เป็นบ่อนทำลายรากฐานของสังคมที่ยุติธรรม

จุดอ่อนที่เป็นระบบ

การคอร์รัปชั่นมักพบจุดอ่อนของระบบภายในโครงสร้างทางการเมือง ความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการ กระบวนการตัดสินใจที่ไม่ชัดเจน และการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ไม่เพียงพอ จะสร้างโอกาสให้บุคคลที่ไร้หลักจริยธรรมสามารถจัดการกับระบบได้ แอบแฝงผลที่ตามมาคือการคอร์รัปชั่นฝังอยู่ในกลไกที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะ

การอุปถัมภ์ทางการเมือง

การอุปถัมภ์ทางการเมือง ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ผู้มีอำนาจให้รางวัลในความภักดีด้วยความโปรดปรานและให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการคอร์รัปชั่น ระบบนี้ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญของความจงรักภักดีส่วนบุคคลมากกว่าการตัดสินใจโดยยึดตามคุณธรรม ผลที่ตามมาก็คือรัฐบาลที่เต็มไปด้วยพวกพ้อง โดยที่การแต่งตั้งและให้สัญญาไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความสามารถที่เป็นจริง แต่ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องและผลประโยชน์ทางการเมือง

บทบาทของเงินในการเมือง

การจัดหาเงินทุนสำหรับการรณรงค์หาเสียงและอิทธิพลของเงินในการเมืองทำให้เกิดบ่อเกิดของการทุจริต เมื่อการรณรงค์ทางการเมืองถูกกระตุ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาล ก็มีความเสี่ยงที่นักการเมืองอาจตกเป็นเหยื่อของผลประโยชน์ของผู้บริจาคที่มีฐานะร่ำรวย ส่งผลให้ความสามารถในการให้บริการสาธารณะ ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนในวงกว้างลดลง ความยุ่งเหยิงทางการเงินนี้อาจนำไปสู่นโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มชนชั้นนำเพียงไม่กี่คน 


ผลกระทบต่อความไว้วางใจของสาธารณะ

การทุจริตกัดกร่อนความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อสถาบันทางการเมืองของตน เมื่อผู้คนรับรู้ว่าผู้นำสนใจในผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าสวัสดิการของประเทศ ความท้อแท้ก็หยั่งรากลึก การขาดศรัทธาในระบบการเมืองอาจส่งผลให้เกิดความไม่แยแส ความหลุดพ้นจากสังคม และในกรณีที่รุนแรง อาจส่งผลให้เกิดความไม่สงบในสังคมเกิดขึ้นได้

การต่อต้านการทุจริต

เพื่อจัดการกับการทุจริตและการพัวพันกับปัจจัยทางการเมือง จำเป็นต้องมีแนวทางที่ครอบคลุม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน การเพิ่มความโปร่งใส และการส่งเสริมความรับผิดชอบถือเป็นขั้นตอนสำคัญ นอกจากนี้ การส่งเสริมวัฒนธรรมของการเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมและเพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาสังคมในการทำให้ผู้นำมีความรับผิดชอบสามารถช่วยทำลายวงจรของการคอร์รัปชันได้ แม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีศักยภาพในการเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบ แต่ก็ยังมีช่องทางใหม่สำหรับการคอร์รัปชั่น ตั้งแต่อาชญากรรมในโลกไซเบอร์ไปจนถึงแคมเปญการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทางดิจิทัล จุดตัดกันของเทคโนโลยีและการเมืองสร้างทั้งโอกาสสำหรับความก้าวหน้าและความท้าทายในการต่อสู้กับการทุจริต การสร้างสมดุลที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพร้อมทั้งลดความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้กับการทุจริตอย่างต่อเนื่องนะครับ

จัดทำแผนหลักสูตรเพื่อการปฏิรูป

การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต้องอาศัยแนวทางที่หลากหลาย การเสริมสร้างกรอบทางกฎหมาย การเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง... 

ด้วยเส้นทางสู่การปฏิรูปการเมืองนั้นยากลำบาก แต่จุดหมายปลายทาง หลักธรรมาภิบาลที่ยุติธรรม และความโปร่งใสนั้นคุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่เป็นบวก ของการเดินทางที่เราจะได้รับเสมอ 

เฉกเช่นในปัจจุบันเรามีการส่งเสริมพลเมืองให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร การต่อต้านทุจริต จึงเป็นจุดกำเนิด รายการออนไลน์เพื่อการ สื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกันของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง" และนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่เราจะสร้างสังคมสุจริต ที่ก่อกำเนิดจากจุดเล็กๆ เพราะผมเชื่อมั่นว่า จุดเล็กๆเหล่านี้สักวันมันจะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเราทุกคน ที่พร้อมจะลงมือทำมันหรือไม่? ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการก้าวเล็กๆ ก้าวแรกเสมอ...

โดยสรุป : ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการคอร์รัปชั่นและปัจจัยทางการเมือง โดยเน้นถึงความจำเป็นในการใช้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อขจัดปัญหาเชิงระบบที่ทำให้เกิดการคอร์รัปชั่น ในขณะที่สังคมต้องต่อสู้กับความท้าทายเหล่านี้ การแสวงหาภูมิทัศน์ทางการเมืองที่ปราศจากพันธนาการของการทุจริตยังคงเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สังคมมุ่งมั่นเพื่อการกำกับดูแลที่โปร่งใส รับผิดชอบ และมีจริยธรรมมากขึ้น สังคมเหล่านี้ก็เริ่มออกเดินทางเพื่อเสริมสร้างรากฐานของประชาธิปไตย และรักษาหลักการที่เป็นรากฐานของสังคมที่ยุติธรรมและเสมอภาค ให้เกิดขึ้น มั่นคง และคงอยู่ตลอดไปนะครับ... ^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger :     http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

Career Path การนำทางความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของคุณ

 

การเดินทางตามเส้นทางอาชีพที่คุณเลือกไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ความท้าทายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ในความท้าทายทั่วไปที่คุณพบในอาชีพการงาน สามารถนำมาปรับเป็นแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนความท้าทายเหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จได้ ในสภาพแวดล้อมทางอาชีพที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การสร้างความแตกต่างให้กับตนเองคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ แบรนด์ตัวตนของคุณคือการผสมผสานระหว่างทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่ทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นๆ ในสาขาของคุณ ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลและกลยุทธ์เพื่อช่วยให้คุณโดดเด่นในเส้นทางอาชีพของคุณกันนะครับ...

การจัดการกับความไม่แน่นอน

สภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่มีความคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความไม่แน่นอนอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม ความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญของบริษัท เพื่อนำทางความท้าทายนี้เราจะต้อง Embrace Adaptability พัฒนากรอบความคิดที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ และเราต้อง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมและรับทักษะใหม่ ๆ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการจ้างงานของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ๆ แบบชิวๆอีกด้วยนะครับผม

ทำความเข้าใจข้อเสนอคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวคุณ

แบรนด์ของคุณเริ่มต้นด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสิ่งที่ทำให้คุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พิจารณาทักษะ จุดแข็ง ความหลงใหล และคุณค่าที่คุณมอบให้กับงานของคุณ เรต้องมองการสะท้อนตนเอง ใช้เวลาไตร่ตรองถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่าง ระบุกลุ่มเฉพาะของคุณ ระบุความเชี่ยวชาญและสาขาเฉพาะที่คุณเป็นเลิศและเหนือคนอื่นๆ

การเอาชนะความพ่ายแพ้

ความผิดพลาดและความพ่ายแพ้เป็นส่วนหนึ่งของทุกอาชีพ แทนที่จะปล่อยให้พวกเขานิยามคุณในความพ่ายแพ้ จงใช้สิ่งเหล่านี้เป็นก้าวสำคัญในการปรับปรุงตนเองนะครับ เรามามองสะท้อนกลับและการเรียนรู้ วิเคราะห์ความพ่ายแพ้อย่างเป็นกลาง ระบุบทเรียนที่ได้เรียนรู้ และใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อปรับแต่งแนวทางของคุณ ใช้ความยืดหยุ่นที่มีในพัฒนาความยืดหยุ่นเพื่อฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้ มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหามากกว่าการจมอยู่กับปัญหานะครับ

ภาพลักษณ์ระดับมืออาชีพที่สอดคล้องกัน

แบรนด์ของตัวคุณขยายไปไกลกว่าประวัติย่อของคุณอย่างแน่นนอน โดยครอบคลุมถึงการปรากฏตัวในโลกออนไลน์ รูปแบบการสื่อสาร และภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพโดยรวมของคุณ ในการแสดงตนออนไลน์ เราควรคัดสรรการแสดงตนออนไลน์อย่างมืออาชีพและสม่ำเสมอบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น LinkedIn* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ของคุณสะท้อนถึงทักษะและประสบการณ์ของคุณอย่างถูกต้อง ในส่วนของรูปแบบการสื่อสาร ความสม่ำเสมอในการสื่อสารของคุณ ตั้งแต่อีเมลไปจนถึงการนำเสนอ ส่งผลให้มีภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพที่สวยงามนะครับ

สร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิต

การรักษาสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จที่ยั่งยืนในอาชีพการงานของคุณ เราควรกำหนดขอบเขต กำหนดเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวของคุณอย่างชัดเจน เคารพขอบเขตเหล่านี้เพื่อป้องกันความเหนื่อยหน่ายจัดลำดับความสำคัญของการดูแลตัวเอง การออกกำลังกายเป็นประจำ การนอนหลับที่เพียงพอ และเวลาสำหรับงานอดิเรกถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมนะครับ

การสร้างเครือข่ายโดยมีวัตถุประสงค์ทางอาชีพที่แข็งแกร่ง

การสร้างเครือข่ายมืออาชีพที่แข็งแกร่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างและรักษาแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณ สร้างคุณภาพมากกว่าปริมาณ มุ่งเน้นไปที่การสร้างการเชื่อมต่อที่มีเป้าหมาย มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างเครือข่ายโดยการให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้ และขอคำแนะนำเมื่อจำเป็น

การเมืองในสำนักงาน

การนำทางของพลวัตที่ซับซ้อนของการเมืองในสำนักงานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกจะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับเพื่อนร่วมงาน มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันมากกว่าการแข่งขัน ความเป็นกลาง หลีกเลี่ยงการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความขัดแย้งนั้นๆ รักษาความประพฤติแบบมืออาชีพและมุ่งความสนใจไปที่งานของคุณเป็นหลักนะครับ

การแสดงความเชี่ยวชาญของคุณ

แสดงให้เห็นถึงความรู้และทักษะของคุณเพื่อเสริมสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณ สร้างโอกาศในการพูดในที่สาธารณะ หาโอกาสพูดในการประชุม การสัมมนาผ่านเว็บ หรือเวิร์คช็อปสร้างเนื้อหา แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของคุณผ่านบล็อก บทความ หรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณ

การแสวงหาและการให้คำปรึกษา

ทั้งการแสวงหาและการให้คำปรึกษาสามารถช่วยสนับสนุนแบรนด์ตัวตนส่วนบุคคลของคุณได้ คือเรียนรู้จากผู้อื่น ค้นหาที่ปรึกษาที่สามารถแนะนำคุณในเส้นทางอาชีพของคุณ แบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกของคุณกับผู้ที่เคยทำงานมาก่อน

การจัดการกับการเปลี่ยนงาน

การย้ายไปยังบทบาทใหม่หรือองค์กรใหม่อาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่ากังวล กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพที่ผมจะแนะนำ คือ การสร้างเครือข่าย สร้างการเชื่อมต่อภายในที่ทำงานใหม่ของคุณ ขอคำปรึกษาและคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์ ศึกษา วิจัย และการเตรียมการ ทำความเข้าใจวัฒนธรรมและความคาดหวังของสภาพแวดล้อมใหม่ของคุณ เตรียมพร้อมสำหรับช่วงการเรียนรู้นะครับ ความรอบรู้คืออาวุธชั้นยอดของเรานั่นเองนะครับ

การยอมรับความจริงและความถูกต้อง

ความถูกต้องเป็นรากฐานสำคัญของแบรนด์ส่วนบุคคลที่แข็งแกร่ง ซื่อสัตย์ต่อตัวเองทั้งในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว ความถูกต้องสร้างความไว้วางใจ เปิดกว้างเกี่ยวกับค่านิยม ความหลงใหล และแรงบันดาลใจของคุณ เรียนรู้และเติบโตแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณและวิธีเอาชนะความท้าทายต่างๆ สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้แบรนด์ตัวตนของคุณโดเด่นขึ้นมาได้นะครับ

การพัฒนาวิชาชีพ

เมื่ออุตสาหกรรมพัฒนาไป ทักษะและความรู้ของคุณก็ควรพัฒนาเช่นกัน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมเวิร์กช็อป สัมมนา และหลักสูตรออนไลน์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม สร้างเครือข่ายมืออาชีพเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสและแนวโน้มใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา อย่าเป็นคนล้าหลัง และตกยุค ในองค์กรนะครับ

การจัดการชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ของคุณ

ในยุคดิจิทัล ตัวตนบนโลกออนไลน์ถือเป็นส่วนสำคัญของการสร้างแบรนด์ส่วนตัวของคุณ คำนึงถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของคุณ ให้มากที่สุดนะครับ คิดทุกครั้งก่อนจะพิมพ์อะไรลงไปบนโลกออนไลน์ เพราะทุกอย่างที่คุณพิมพ์ลงไป จะมีผลสะท้อนกลับมาหาตัวคุณเสมอนะครับ...

โปรดจำไว้ว่า ความท้าทายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางอาชีพ วิธีที่คุณนำทางและเอาชนะสิ่งเหล่านี้จะกำหนดเส้นทางอาชีพของคุณ โอบรับอุปสรรคแต่ละอย่างเพื่อโอกาสในการเติบโต เรียนรู้ และเก่งในสาขาที่คุณเลือกในที่สุด Google Yourself  ค้นหาชื่อของคุณทางออนไลน์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นถูกต้องและสอดคล้องกับแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนโซเชียลมีเดียเพื่อควบคุมสิ่งที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่จะพัฒนาไปตามความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างและจัดการแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณ คุณจะวางตำแหน่งตัวเองในฐานะมืออาชีพที่โดดเด่นและมีคุณค่าในสาขาอาชีพที่คุณเลือกนะครับผม... ^_^

*LinkedIn (ลิงกต์อิน) : เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่เน้นด้านเครือข่ายธุรกิจ ถูกใช้เพื่อการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพเป็นหลัก จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ลิงกต์อินมีผู้ลงทะเบียนใช้งานมากกว่า 200 ล้านคน ใน 150 อุตสาหกรรม และ 400 ภูมิภาคเศรษฐกิจ 

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

Bloger   :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

 • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
 • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
 • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

การเสริมพลังในการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ Low Carbon Tourism | ท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ตอน 8

 

หัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำคือความมุ่งมั่นที่ไม่มุ่งต่อความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีและการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย ในบทความนี้เราจะมาสำรวจบทบาทสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางชีวภาพระหว่างการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้หลักการของการไม่แบ่งแยก การอนุรักษ์วัฒนธรรม และการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ Low Carbon Tourism ที่สามารถกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในจุดหมายปลายทางต่างๆ ทั่วโลกกันนะครับ...

ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน


การอนุรักษ์วัฒนธรรม : การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็เคารพและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนของเจ้าบ้าน การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นทำให้มั่นใจได้ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวสอดคล้องกับคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี และแนวปฏิบัติ ส่งเสริมประสบการณ์ที่แท้จริงและมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

การเสริมพลังผ่านการศึกษา : โครงการริเริ่มด้านการศึกษาภายในชุมชนของเจ้าบ้านสามารถเสริมศักยภาพให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและได้รับประโยชน์จากแนวปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การประชุมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมการฝึกอบรม และแคมเปญสร้างความตระหนักรู้สามารถเสริมสร้างความเข้าใจในท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน

กระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม : การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าความต้องการและข้อกังวลของผู้อยู่อาศัยจะได้รับการพิจารณา ส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของและความภาคภูมิใจในโครงการริเริ่มด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ความหลากหลายทางเศรษฐกิจและการเป็นผู้ประกอบการ : การท่องเที่ยวที่มีคาร์บอนต่ำควรมีส่วนช่วยให้ความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจของชุมชนเจ้าบ้าน โครงการริเริ่มที่สนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่น เช่น องค์กรการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลาด้านงานฝีมือ และตัวเลือกที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถกระตุ้นความหลากหลายทางเศรษฐกิจ และลดการพึ่งพาแนวทางปฏิบัติที่ไม่ยั่งยืนได้ครับ...

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : การมีส่วนร่วมของชุมชนขยายไปสู่การใช้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ ความพยายามในการทำงานร่วมกันสามารถนำไปสู่การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน เช่น การลดของเสีย การอนุรักษ์น้ำ และการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ เพื่อรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยา

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการมีส่วนร่วมกับชุมชน


ความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น : ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในท้องถิ่น องค์กรชุมชน และสถาบันทางวัฒนธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการริเริ่มด้านการท่องเที่ยวสอดคล้องกับค่านิยมของชุมชนและมีส่วนสนับสนุนเชิงบวกต่อการพัฒนาท้องถิ่น

โปรแกรมการเสริมสร้างขีดความสามารถ : ดำเนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถที่ส่งเสริมทักษะของผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น ทำให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมด้านการต้อนรับ การชี้แนะ และการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนนะครับ

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและโฮมสเตย์ : อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นผ่านโปรแกรมโฮมสเตย์และประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่มอบประสบการณ์ที่แท้จริงให้กับนักเดินทางเท่านั้น แต่ยังสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงให้กับชุมชนเจ้าบ้านอีกด้วยครับ

แนวทางปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม : ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตและช่างฝีมือในท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมสำหรับสินค้าและบริการของตน ซึ่งจะช่วยสร้างการกระจายผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น

ในส่วนนี้เราจะมาพูดถึงการคมนาคมขนส่งซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของภาคการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องมายาวนานกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนในระดับสูง มลพิษทางอากาศ และการหยุดชะงักของระบบนิเวศ ตั้งแต่เที่ยวบินและการเดินทางบนถนนไปจนถึงการล่องเรือ รูปแบบการเดินทางแบบดั้งเดิมมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำนั้นชัดเจน โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตระหนักถึงบทบาทของตนในการส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นครับ...

การส่งเสริมทางเลือกที่ยั่งยืน


โครงการริเริ่มการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : รัฐบาลท้องถิ่นและคณะกรรมการการท่องเที่ยวสามารถร่วมมือกันปรับปรุงและส่งเสริมทางเลือกการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รถโดยสารไฟฟ้า จักรยาน และโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อคนเดินเท้า ระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น แต่ยังปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของผู้มาเยือนอีกด้วย

ยานพาหนะไฟฟ้าและไฮบริด : การสนับสนุนการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าหรือไฮบริดสำหรับบริการขนส่งนักท่องเที่ยว และรถเช่าสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมาก รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวสามารถให้สิ่งจูงใจสำหรับการนำยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มเหล่านี้ครับ

การส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟ : การเดินทางด้วยรถไฟนั้นมีความยั่งยืนมากกว่าการเดินทางทางอากาศหรือทางถนนโดยธรรมชาติ ควรพยายามส่งเสริมและลงทุนในการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับนักท่องเที่ยว

บริการแบ่งปันรถและบริการเรียกรถ : การส่งเสริมโครงการแบ่งปันรถและบริการเรียกรถสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรการขนส่ง ลดจำนวนยานพาหนะบนท้องถนน และส่งเสริมรูปแบบการเดินทางที่ยั่งยืนมากขึ้นนะครับ ถึงจะดูแปลกๆสำหรับเมือไทยเรา แต่จะเป้นการลดจำนวนยายพาหนะบนถนนลงได้ครับ

นวัตกรรมของเรือสำราญ : อุตสาหกรรมเรือสำราญซึ่งมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป้นอย่างมาก สามารถสำรวจทางเลือกที่มีคาร์บอนต่ำ เช่น ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริด แหล่งจ่ายไฟบนบก และแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบทางนิเวศน์

เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน


แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการวางแผนการเดินทางอย่างยั่งยืน : พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางคาร์บอนต่ำได้ แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการขนส่งที่ยั่งยืน ที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับผม

ระบบจัดการจราจรอัจฉริยะ : ใช้ระบบจัดการจราจรอัจฉริยะที่ปรับการไหลของการจราจรให้เหมาะสม ลดความแออัด และลดการใช้เชื้อเพลิง เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการคมนาคมขนส่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมได้

บล็อกเชนเพื่อการชดเชยคาร์บอนที่โปร่งใส : สำรวจเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างกลไกการชดเชยคาร์บอนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ สิ่งนี้สามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมและชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบ

โดยสรุป : ในการแสวงหาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ การมีส่วนร่วมของชุมชนถือเป็นรากฐานสำคัญในการบรรลุความยั่งยืน ด้วยการให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการวางแผน การพัฒนา และการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จุดหมายปลายทางสามารถรับประกันได้ว่าประโยชน์ของการท่องเที่ยวจะได้รับการแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกัน มรดกทางวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ ด้วยความร่วมมือและการเสริมพลัง ของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ Low Carbon Tourism สามารถกลายเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก โดยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่กลมกลืนระหว่างนักเดินทางและชุมชนที่พวกเขาไปเยือน และในการขนส่งที่ยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ซึ่งนำเสนอวิธีที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม รัฐบาล คณะกรรมการการท่องเที่ยว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมจะต้องร่วมมือกันเพื่อใช้โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญกับรูปแบบการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำแนวทางปฏิบัติด้านการขนส่งที่ยั่งยืนมาใช้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ความงามทางธรรมชาติของโลกสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต ขณะเดียวกันก็มอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่นักเดินทางในปัจจุบันอีกด้วยนะครับผม...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

Bloger   :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

 • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
 • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
 • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

โมเดลเกษตรสวนยางยั่งยืน เศรฐกิจยุคใหม่เพื่อชุมชน | คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน EP. 69

 

คุณ วีระพัฒน์  เดชารัตน์  ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้ากองพัฒนาผลผลิต ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ กูรู นักวิชาการ นักปฏิบัติการลงพื้นที่สวนยาง สั่งสมประสบการณ์กว่า 30 ปี ตกตะกอนความรู้สู่ภาคบริหารอีกร่วม 10 ปี กับโจทย์ใหม่ที่ท้าทาย ทำอย่างไรให้ชาวสวนยางรายย่อย(พื้นที่ทำกินต่ำกว่า 10 ไร่)มีรายได้พอเพียงกับการดำรงชีพสร้างความยั่งยืนในอาชีพสวนยางสืบต่อไป... 

องค์ความรู้ที่จะช่วยเกษตรกรไทยที่ไม่ใช่แค่ชาวสวนยางแต่ หมายรวมถึง ภาคเกษตรในประเทศไทยที่มีราวกว่า 40% จะสร้างความยั่งยืนให้ตนเองได้ ในวันที่เกษตรกรรม อาจไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นอีกหนึ่งทางรอดของเศรษฐกิจไทย... 


 คำคม  “ต้องกล้าที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเพื่อชีวิตจะเปลี่ยนตาม”

ประวัติการทำงาน

 • อดีต หัวหน้าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • อดีต ผู้อำนวนยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • อดีต หัวหน้ากองสวัสดิการเกษตรกร ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร(สำนักงานใหญ่)
 • ปัจจุบัน หัวหน้ากองพัฒนาผลผลิต ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (สำนักงานใหญ่)

คุณ วีระพัฒน์ เดชารัตน์ หัวหน้ากองสวัสดิการเกษตรกร ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กยท. บอกว่าตามพระราชบัญญัติการยาง เงินในมาตรา 49 (5) นั้น คณะกรรมการการยางพาราแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร กยท. ได้มีนโยบายมุ่งเน้นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทางด้านสวัสดิการ เพื่อให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสวัสดิการตามข้อบังคับมี 4 เรื่อง 

เรื่องที่ 1 การดูแลสวนประสบภัย
เรื่องที่ 2 เงินชดเชยในกรณีเสียชีวิต
เรื่องที่ 3 การช่วยเหลือดูแลผู้ประสบความเดือดร้อน และ
เรื่องที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ที่ทางคณะกรรมการ กยท. ได้กำหนดขึ้นมาตามกรณีศึกษาของคณะทำงานอนุศึกษาสวัสดิการฯ ที่มีเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพจัดอยู่ในสวัสดิการส่วนที่ 4 โดยการเพิ่มโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรสวนยางเป็นมืออาชีพในการทำอาชีพเสริมมากยิ่งขึ้น 

โครงการนี้ เรามองว่า ปัจจุบันหรือในอนาคต พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง หากมุ่งเน้นแต่เพียงรายได้จากการทำสวนยางก็คงจะไม่เพียงพอในการหาเลี้ยงครอบครัว หรือความมั่นคงทางรายได้ก็จะไม่ดีเท่าที่ควร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีอาชีพเพิ่มเสริมเข้ามา ซึ่งการที่เราจะไปส่งเสริมให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรประกอบอาชีพเสริมนั้น สิ่งหนึ่งที่เรากลัว คือ พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไปลงทุนและจะเกิดความล้มเหลว...

เพราะฉะนั้นแนวคิดของโครงการนี้ที่เกิดขึ้นมาก็เพื่อต้องการให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความประสงค์ที่อยากจะประกอบอาชีพเสริม ให้ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มๆ ละ 30 คน ซึ่งทาง กยท.จะไปจัดหาวิทยากรเฉพาะทางในเรื่องนั้นๆ มาให้ความรู้ว่าอาชีพนี้ทำอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ มีวิธีรับมืออย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความล้มเหลวผิดพลาดตามมา...
 
โดยโครงการนี้จะมีการจัดอบรมขึ้นเป็นเวลา 2 วัน และในวันที่ 2 จะให้เป็นการดูงานของจริง และมาวิเคราะห์เพื่อนำไปศึกษาต่อ เพื่อประกอบอาชีพต่อยอดจากโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่ทางเราได้จัดทำขึ้น อีกทั้งทาง กยท. ยังมีเงินขวัญถุงให้สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้ารับการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ถือเป็นปัจจัยการผลิตขั้นต้นให้กับพี่น้องเกษตรกร อาทิเช่น หากอบรมเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงไก่ เมื่ออบรมเสร็จสิ้นก็จะมีแม่พันธุ์ไก่ให้กับทางเกษตรกร ซึ่งโครงการนี้ทาง กยท. เราก็จะแนะนำเกษตรกรให้ไปต่อยอดในส่วนของเงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ประเด็นที่เราจะแนะนำก็คือการกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพเสริมนั่นเอง...
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รวม 3 องค์กรที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าด้วยกัน คือ สถาบันวิจัยยาง (สวย.)  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง (อสย.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 • เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางพารา
 • ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา
 • ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
 • ดำเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ
 • ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่

(เว็บไซต์: http://www.raot.co.th)

Facebook Live :  https://www.facebook.com/TheBestForSociety/videos/1437919527059307/

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Bloger   :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

 • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
 • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
 • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล