7 พลังการเปลี่ยนแปลงของการตั้งเป้าหมายชีวิต

 

การตั้งเป้าหมายไม่ได้เป็นเพียงงานที่สงวนไว้สำหรับปณิธานปีใหม่หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเท่านั้น แต่เป็นแง่มุมพื้นฐานของการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยทำหน้าที่เป็นเข็มทิศนำทางเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจความสำคัญอย่างลึกซึ้งของการตั้งเป้าหมายและผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงที่เป้าหมายอาจมีผลต่อชีวิตในด้านต่างๆ ของเราๆกันนะครับ...

ความชัดเจนและทิศทาง

การกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ : เป้าหมายให้ความรู้สึกถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ช่วยให้เราสามารถกำหนดสิ่งที่ต้องการบรรลุได้ ทำหน้าที่เป็นแผนงาน ชี้แนะการตัดสินใจและการดำเนินการไปสู่จุดสิ้นสุดที่เฉพาะเจาะจง

พลังแห่งเชื้อเพลิงสร้างแรงบันดาลใจ : เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างดีจะกระตุ้นแรงจูงใจโดยการสร้างความรู้สึกถึงความเร่งด่วนที่จะมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย เปลี่ยนแรงบันดาลใจที่คลุมเครือให้กลายเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้ ทำให้เกิดการเดินทางน่าสนใจยิ่งขึ้น

การมุ่งเน้นและการจัดลำดับความสำคัญ

การกรองสิ่งรบกวน : เป้าหมายทำหน้าที่เป็นตัวกรอง ช่วยให้บุคคลจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของตน ช่วยให้สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นโดยการลดสิ่งล่อใจที่รบกวนสมาธิ

เพิ่มความเข้มข้น : เมื่อกำหนดเป้าหมายแล้ว ความสนใจจะมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ความเข้มข้นนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในความพยายามต่างๆ ที่ตรงประเด็น ลดเวลาที่เราไปสู่จุดหมายทีเร็วยิ่งขึ้นครับ

การเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง : เป้าหมายส่งเสริมให้มีกรอบความคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ช่วยผลักดันเราออกจากเขตความสะดวกสบายของตนเอง (Comfort Zone) ส่งเสริมการเติบโตและการเรียนรู้

การเอาชนะความท้าทาย : การแสวงหาเป้าหมายมักเกี่ยวข้องกับการเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรค การเอาชนะความท้าทายเหล่านี้จะสร้างความยืดหยุ่น อุปนิสัย และความรู้สึกถึงความสำเร็จที่เพิ่มมากขึ้น และเราจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อเราได้บรรลุเป้าหมายนั่นๆครับ

การวัดและประเมินผล

ความสำเร็จเชิงปริมาณ : เป้าหมายเป็นเกณฑ์ที่วัดผลได้สำหรับความสำเร็จ การวัดปริมาณนี้ช่วยให้เราสามารถติดตามความคืบหน้า เฉลิมฉลองความสำเร็จ และปรับกลยุทธ์เมื่อจำเป็นได้ดีทีเดียว

ความรับผิดชอบ : การตั้งเป้าหมายส่งเสริมความรู้สึกรับผิดชอบเมื่อวัดความก้าวหน้าได้ เราก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเจ้าของการกระทำและผลลัพธ์ของตนมากขึ้น

การตัดสินใจที่ดีขึ้น

เกณฑ์การตัดสินใจที่สอดคล้อง : เป้าหมายทำหน้าที่เป็นตัวกรองสำหรับการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าตัวเลือกต่างๆ จะสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ การจัดตำแหน่งนี้ช่วยลดความคลุมเครือและอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจอย่างมั่นใจมากขึ้นครับ

วิสัยทัศน์ระยะยาว : เป้าหมายให้วิสัยทัศน์ระยะยาว ชี้แนะการตัดสินใจที่นอกเหนือไปจากความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในทันที ตัวเราจะมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเลือก สิ่งที่มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์โดยรวมของตนเองในอนาคตได้มากยิ่งขึ้นครับ

ความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้น

การสร้างความยืดหยุ่น : ในการแสวงหาเป้าหมาย ความพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การกำหนดและการทำงานไปสู่เป้าหมายจะพัฒนาความยืดหยุ่น โดยการสอนให้เราฟื้นตัวจากความท้าทายและมีกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู่ต่อไปอีกครั้ง

ปลูกฝังความมุ่งมั่น : เป้าหมายปลูกฝังความรู้สึกมุ่งมั่นและความอุตสาหะ เราที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมักจะยืนหยัดต่อสู้กับความยากลำบากอยู่เสมอ

ความพึงพอใจและความสําเร็จ

เฉลิมฉลองความสำเร็จ : เป้าหมายเป็นกรอบในการเฉลิมฉลองความสำเร็จทั้งเล็กและใหญ่ ความพึงพอใจที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมายจะช่วยเพิ่มพลังงานของเราในด้านบวกมากขึ้น

ดำเนินชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย : การตั้งและการบรรลุเป้าหมายมีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกมีจุดมุ่งหมายและความบรรลุเป้าหมาย เราจะมีแนวโน้มที่จะดำเนินชีวิตอย่างตั้งใจในการใช้ชีวิต และมีเป้าหมายมากขึ้นเมื่อได้รับคำแนะนำจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

โดยสรุป : ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเติบโตส่วนบุคคลและทางอาชีพ โดยให้ทิศทาง แรงจูงใจ และกรอบการทำงานสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ยอมรับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการตั้งเป้าหมาย และสัมผัสถึงผลกระทบเชิงบวก ที่สิ่งนี้สามารถมีได้ในทุกแง่มุมของชีวิตของคุณนะครับผม

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger   :
    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล