นวัตกรรมปรับปรุงดิน PRM ระบบการเกษตรเพื่อความยั่งยืน | คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน EP. 73

 

หน้าที่ สิทธิ ด้วยความเป็นลูกชาวจีน ที่เติบโตจากภาคธุรกิจ พี่อาคมมีสิ่งที่ยึดมั่นคือ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เมื่อผันตัวนำองค์ความรู้มาช่วยงาน ภาคประชาสังคมตั้งแต่ครั้งปี 2542 ด้วยความกตัญญูแผ่นดิน เป็นที่ตั้งทำให้พี่อาคมได้พบ องค์ความรู้ที่จัดได้ว่าเป็นนวัตกรรม ทางการเกษตรสอดคล้อง กับเกษตรกรรมยั่งยืน ก่อนที่พี่อาคมจะไปสู่ บทบาทความรับผิดชอบต่อครอบครัว จึงอยากฝากเรื่องราวเหล่านี้ไว้บนแผ่นดิน ก่อนที่ชีพสลาย... มาร่วมกันเรียนรู้กับนวัตกรรม เกษตรวิถีใหม่ แนวคิดดีๆ จากพี่อาคม ในรายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน แห่งนี้กันนะครับ...

การเป็นผู้ให้ : ความสุขที่มีมูลค่ามากกว่าสิ่งตอบแทน ซึ่งจาก รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน EP.73 | วงเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เกษตรวิถีใหม่ : นวัตกรรมปรับปรุงดิน PRM ระบบการเกษตรเพื่อความยั่งยืน เราได้พบว่า การเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่จำเป็นต้องมีการคาดหวังต่อสิ่งใดในการแลกเปลี่ยน มันไม่ใช่แค่การให้เท่านั้น แต่เป็นการให้ความรักและความเข้าใจ ที่ทำให้สัมพันธ์ระหว่างบุคคลเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นได้...

นับว่าเป็นการโชคดีที่ได้พบกับ ท่านอาจารย์ รัชยุทธ วรรณศิริบุญ และ คุณพี่ อาคม  ภูติภัทร์ ที่ให้เกียรติมารายการของเราในครั้งนี้ ทำให้เรารับรู้ว่า ท่านทั้งสองคือผู้ติดทองหลังพระ อีกทั้งท่านทั้งสองยังเป็นผู้ให้ในทุกมิติของชีวิต เริ่มต้นจากการให้ความกรุณาและแนวทางเกษตรวิถีใหม่ ...

อีกทั้งความเข้าใจในครอบครัว ที่ทำให้ความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและ มีความรัก ในการทำงานชุมชน เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเชื่อมโยงและร่วมมือกัน เมื่อทุกคนมีแนวคิดที่เหมือนกัน เพื่อเป้าหมายที่สูงสุด ผลลัพธ์ที่ได้นั้นมักจะมีคุณค่าและความสำเร็จที่มากกว่าที่เราคาดหวังเสมอ...

นอกจากนี้การเป็นผู้ให้ยังเป็นการสร้างสรรค์ความสุขในตัวเราเอง ความสุขที่มาจากการให้แก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นความสุขที่มีรากฐานที่แน่นอน เพราะมีพื้นฐานมาจากความเคารพต่อผู้อื่นและความพึงพอใจในการทำสิ่งที่ดีต่อคนรอบข้างในสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการแลกเปลี่ยน การเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงและความรักที่แท้จริง เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ และสิ่งดีๆจะกลับมาสู่เราอย่างไม่รู้จบ ดังนั้น ให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและเริ่มต้นการเป็นผู้ให้ที่ทำให้โลกรอบตัวของเราเป็นพื้นที่ ที่ดีที่สุดในทุกๆวันกันนะครับ....ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสอง ที่อุทิศตนเพื่อสังคม และเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลังสืบไปนะครับ...

Facebook Live :  https://fb.watch/oN0K1TwItY/

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Bloger   :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม