เรียนรู้กฎ 80/20 ทำน้อยให้ได้มาก | Mastering the 80/20 Rule in Your Life

 

เมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตของคุณ หลักการหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสัญญาณนำทางที่เรามักจะรู้จักและคุ้นหูกันว่า กฎ 80/20 หรือที่เรียกว่าหลักการพาเรโต หลักการนี้ชี้ให้เห็นว่าในหลายแง่มุมของชีวิต ผลประมาณ 80% มาจาก 20% เสมอ ในบทความนี้เราจะสำรวจกันว่าคุณสามารถใช้พลังของกฎ 80/20 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความสุข และความเป็นอยู่โดยรวมได้อย่างไร กันนะครับ ซึ่ง กฎ 80/20 นี้เป็นกฎหนึ่งที่ผมชื่นชอบและนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีมานี้ ซึ่งเป็นกฎที่มหัศจรรย์มากเลยทีเดียวนะครับ.. อย่างที่บอกว่ากฎ 80/20 มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พาเรโต” ซึ่งตั้งชื่อตามผู้คิดค้นทฤษฎีนี้ที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนชื่อ วิลเฟรโด พาเรโต (Vilfredo Pareto) ในปี ค.ศ. 1895 กฎ 80/20 ของพาเรโต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ เพราะเมื่อเข้าใจแนวคิดของหลักการนี้แล้วก็จะช่วยให้เราสามารถจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่าง ๆ และจัดการเวลาที่ใช้ในแต่ละวัน แต่ละ สัปดาห์ และแต่ละเดือนได้ดียิ่งขึ้นนะครับผม...

การทำความเข้าใจหลักการ 80/20

โดยแก่นแท้แล้ว กฎ 80/20 ท้าทายให้เรามุ่งเน้นไปที่ส่วนสำคัญเพียงไม่กี่อย่าง มากกว่าส่วนสำคัญเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่สำคัญ สนับสนุนให้เราระบุกิจกรรม ความสัมพันธ์ หรือความพยายาม 20% ที่ให้ผลลัพธ์ 80% ลองจินตนาการถึงผลกระทบที่มีต่อชีวิตของคุณหากคุณสามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้ได้ เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่สามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณบรรลุเป้าหมาย ทั้งเล็กและใหญ่ได้อย่างรวดเร็วจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ

การใช้กฎ 80/20 กับเป้าหมายของคุณ

เรามาพิจารณาเป้าหมายและโครงการปัจจุบันของคุณกันครับ งานใดที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่คุณต้องการมากที่สุด? เป็นไปได้ว่ากิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจไม่สำคัญ จะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จส่วนใหญ่ของคุณได้ ด้วยการระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและก้าวไปสู่วัตถุประสงค์ของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับ

ปรับปรุงชีวิตประจำวันของคุณ

ในกฎ 80/20 จะครอบคลุมมากกว่าเป้าหมายระยะยาว มันใช้ได้กับชีวิตประจำวันของคุณอย่างเท่าเทียมกัน ประเมินกิจกรรมประจำวันและภาระผูกพันของคุณ กิจกรรมใดที่ส่งผลต่อความสุขและความเป็นอยู่โดยรวมของคุณมากที่สุด? การปรับปรุงกิจวัตรประจำวันของคุณโดยมุ่งเน้นไปที่การกระทำที่มีผลกระทบมากที่สุดสามารถนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และสมดุลมากขึ้นนั่นเองครับ

ความสัมพันธ์และกฎ 80/20

การใช้กฎ 80/20 กับความสัมพันธ์ของคุณ คิดถึงคนที่นำความสุข การสนับสนุน และพลังเชิงบวกมาสู่ชีวิตของคุณมากที่สุด ด้วยการทุ่มเทเวลาและความพยายามมากขึ้นในความสัมพันธ์ที่สำคัญเหล่านี้ คุณสามารถปลูกฝังความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้น และสร้างวงสังคมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้นะครับ

ทำลายวงจรแห่งความสมบูรณ์แบบ

สิ่งที่ดีเลิศมักจะนำไปสู่การทุ่มเทเวลาและพลังงานมากเกินไปกับงานที่มีส่วนช่วยให้เราถึงเป้าหมายโดยรวมของเราได้น้อยที่สุด แต่การใช้กฎ 80/20 ช่วยให้เราหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความสมบูรณ์แบบ ด้วยการระบุงานสำคัญที่ให้ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุด คุณสามารถหลีกเลี่ยงความเหนื่อยหน่ายและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างแท้จริงได้นะครับ

การประเมินและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ชีวิตมีพลวัตและการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ ประเมินเป้าหมาย กิจกรรม และความสัมพันธ์ของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปรับความพยายามให้สอดคล้องกับองค์ประกอบที่มีผลกระทบกับคุณมากที่สุด กฎ 80/20 ไม่ใช่แบบฝึกหัดครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการประเมินและปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง คือเราต้องฝึกฝน เพื่อเริ่มให้เกิดเป็นวินัย นิสัยที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิต นั่นเองนะครับ...

โดยสรุป : การใช้กฎ 80/20 เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตของคุณ การระบุและจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบที่สำคัญที่สุด จะขับเคลื่อนความสำเร็จและความสุขส่วนใหญ่ของคุณ ทำให้คุณสามารถปรับปรุงความพยายามของคุณ และสร้างการดำรงอยู่ที่มีจุดมุ่งหมายและเติมเต็มได้มากขึ้น ใช้กฎ 80/20 เป็นหลักการชี้นำ และเฝ้าดูกฎนี้เปลี่ยนวิธีที่คุณบรรลุเป้าหมาย ความสัมพันธ์ และชีวิตประจำวันนะครับ แล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตคุณจะโชคดีและมหัศจรรย์มากขึ้นทีเดียว มันจะดีแค้ไหนที่เราเหนื่อยแค่ 20 เปอร์เซ็น แต่เราได้สร้างผลลัพพ์ได้ถึง 80 เปอร์เซ็น ซึ่งในชีวิจปัจจุบันของผู้คนส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตที่ตรงกันข้ามกับกฎนี้...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger   :
    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม