ความสุขคืออะไร? ความหมายของความสุข

 

ความสุขของมนุษย์ที่มีสลับซับซ้อน มีหัวข้อหนึ่งที่โดดเด่นอย่างเด่นชัด นั่นคือการแสวงหาความหมายและความเชื่อมโยงของความสุข เมื่อเราเจาะลึกเข้าไปในจิตวิทยาแห่งความสุข เราพบว่าการเติมเต็มที่แท้จริงมักเกิดขึ้นไม่เพียงแต่จากความสุขชั่วขณะเท่านั้นนะครับ แต่ยังมาจากความรู้สึกถึงจุดประสงค์และความสัมพันธ์ที่มีความหมายที่ซับซ้อนอีกด้วย

การแสวงหาความหมายของความสุข

การค้นหาความหมายเป็นลักษณะพื้นฐานของประสบการณ์ของมนุษย์ วิคเตอร์ แฟรงเกิล Viktor Frankl  นักจิตแพทย์ผู้มีชื่อเสียง ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการค้นหาจุดมุ่งหมาย แม้จะต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสก็ตาม ในการแสวงหาความสุข ตัวเราจะถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการโดยธรรมชาติที่จะเข้าใจการดำรงอยู่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองเสมอ

กระบวนการสร้างความหมาย : นักจิตวิทยาได้ระบุกระบวนการต่างๆ ที่แต่ละบุคคลสร้างความหมายในชีวิตของตน กระบวนการหนึ่งคือ "การสร้างความรู้สึก" ซึ่งผู้คนตีความประสบการณ์ของตนในลักษณะที่ทำให้พวกเขาเล่าเรื่องได้สอดคล้องกัน การเล่าเรื่องนี้ จะให้กรอบการทำงานสำหรับการทำความเข้าใจโลก ส่งเสริมความรู้สึกของการควบคุมและมีจุดมุ่งหมายนะครับ

ค่านิยมและความเชื่อ : การจัดการกระทำของตนให้สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อส่วนตัวมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตที่มีความหมาย เมื่อบุคคลดำเนินชีวิตตามหลักการที่ยึดถืออย่างลึกซึ้ง พวกเขาจะสัมผัสถึงความรู้สึกที่แท้จริงและความเชื่อมโยงกันโดยรวมนะครับ

พลังแห่งการเชื่อมต่อ

แม้ว่าการเติมเต็มส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญ แต่ความสำคัญของการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ก็ไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้ ความสัมพันธ์เชิงบวกมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาความสุข กำหนดอารมณ์ ความยืดหยุ่น และความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม

ความผูกพันทางสังคมและความเป็นอยู่ที่ดี : การวิจัยเน้นย้ำถึงผลกระทบเชิงบวกของความผูกพันทางสังคมที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางจิตใจและอารมณ์ การเชื่อมต่อที่มีความหมายกับครอบครัว เพื่อน และชุมชนมีระบบสนับสนุนที่ส่งเสริมความยืดหยุ่นในช่วงเวลาที่ท้าทาย

การกระทำที่มีความเมตตาและเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่น : การมีส่วนร่วมในการกระทำที่มีน้ำใจและเห็นแก่ผู้อื่นไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญต่อความสุขส่วนตัวอีกด้วย การศึกษาระบุว่าบุคคลที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางสังคมเป็นประจำจะรู้สึกถึงจุดประสงค์และการบรรลุผล ซึ่งตอกย้ำธรรมชาติของความสุขและความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เชื่อมโยงถึงกันนั่นเอง

สร้างความสมดุลระหว่างความสุขส่วนบุคคลและการมีส่วนรวม

การทำงานร่วมกันระหว่างความสุขของแต่ละบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนขนาดใหญ่นั้นถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน การสร้างสมดุลระหว่างการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลและการมีส่วนทำให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้น ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน

กระแสการไหลโดยรวม : แนวคิดเรื่อง "การไหล flow " ของ มิฮาลี ชิเก็กเซนท์มีฮาลี - Mihaly Csikszentmihalyi เป็นนักจิตวิทยาชาวฮังการี-อเมริกัน เขาตระหนักและตั้งชื่อแนวคิดทางจิตวิทยาของ "การไหล" ซึ่งเป็นสภาวะทางจิตที่มุ่งเน้นอย่างมากซึ่งเอื้อต่อการผลิต เขาเป็นศาสตราจารย์พิเศษด้านจิตวิทยาและการจัดการที่มหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์ แนวคิดเรื่อง "การไหล หรือ flow" ขยายไปไกลกว่าประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ไปสู่การไหลโดยรวม ซึ่งเป็นความสามัคคีที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลร่วมมือกันเพื่อจุดประสงค์ร่วมกัน ไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือภายในชุมชน การส่งเสริมการไหลเวียนร่วมกันสามารถเพิ่มความสุขทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมได้

Mihaly Csikszentmihalyi ได้ให้เงื่อนไขของคนที่กำลังมีความรู้สึก flow ไว้ดังนี้นะครับ

 • มีความรู้สึกร่วมในการทำสิ่งที่สามารถทำได้ (Is engaged in a doable task)
 • สามารถโฟกัสในสิ่งที่กำลังทำอยู่ (Is able to focus)
 • มีเป้าหมายในการทำที่ชัดเจน (Has a clear goal)
 • ได้คำติชมจากการทำทันที (Receives immediate feedback)
 • สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างไม่ต้องกังวล (Move without worrying)
 • รู้สึกว่าทุกอย่างอยู่ในความควบคุมของตนเอง (Has a sense of control)
 • รู้สึกเหมือนว่าตัวเองตัวลอย ไม่ต้องขึ้นอยู่กับอะไรทั้งสิ้น (Has a suspended sense of self)
 • รู้สึกว่าเวลามันช่างผ่านไปเร็วจริงๆ (Has a temporarily lost a sense of time)


Mihaly Csikszentmihalyi ยังกล่าวเอาไว้อีกว่าเราจะได้ความรู้สึกของ flow ได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำกิจกรรมที่ match กันระหว่างความสามารถที่เรามี (skill) และความยากของกิจกรรมนั้นๆ (difficulty) เพราะถ้าความสามารถของเราสูงกว่าความยากของกิจกรรม เราก็จะเกิดการเบื่อ (boredom) แต่ถ้ากิจกรรมมันยากกว่าความสามารถที่เรามี เราก็จะเกิดความรู้สึกวิตกกังวลแทน (anxiety)

ความรับผิดชอบต่อสังคม : การยอมรับความรับผิดชอบของเราต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมาย การกระทำที่รับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็สามารถส่งผลกระทบเป็นระลอกคลื่น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งในระดับบุคคลและสังคม

โดยสรุป : ในการแสวงหาความสุข การบูรณาการความหมายและความเชื่อมโยงกลายเป็นพลังอันทรงพลัง เมื่อแต่ละคนค้นพบจุดมุ่งหมายในชีวิตและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้อื่น ความสุขอันซับซ้อนก็เผยออกมานะครับ...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger   :
    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

 • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
 • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
 • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

 

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล