EP.46 | นวัตกรรมพลังการสื่อสาร เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสังคม ที่ยั่งยืน

 

     วิวัฒนาการจากมุมมองการทำงานในระดับรากแก้วของชุมชน ผนวกกับประสบการณ์การทำงานร่วมกับสถาบัน สมาคม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการหนุนเสริมกระบวนการของ SME OTOP และ ผู้ประกอบการ ผสานความชื่นชอบอัตลักษณ์ชุมชนจึงเป็นจิตอาสาลงพื้นที่ ขับเคลื่อนเสริมแต่งสร้างชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ยั่งยืนทั่วจังหวัดสงขลาและทั่วประเทศไทย พี่นก สิริน ถือได้ว่าเป็นหญิงแกร่งแห่งขุนพลแดนใต้ เป็นผู้ร่วมพลังสรรค์สร้าง ชุมชน เศรษฐกิจ เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน  เรามาเรียนรู้และมองไปข้างหน้ากับ พี่นก สิริน ย่างก้าวไปด้วยกันกับการเล่าเรื่องประสบการณ์จากการลงพื้นที่ชุมชนกว่า 20 ขวบปี ด้วยการสร้างชุมชนนเข็มแข็งกับ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน ผสานด้วยความเชี่ยวชาญเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อสังคม แล้วเรามาล้อมวงพูดคุยกันในเวทีเสวนาออนไลน์แห่งนี้...
----------------------------------------------------------------------------
รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ของสัปดาห์ โดยเสวนาผ่านระบบ Zoom และ รับชมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และยังสามารถรับชมย้อนหลังทางยูทูปช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" แห่งนี้...
----------------------------------------------------------------------------
ท่านสามารถรับชมสดได้อีกช่องทางหนึ่งทาง Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" นะครับ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083644242691
----------------------------------------------------------------------------
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม ชุมชน คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติ ชม ในการรับชมกันนะครับ
https://www.facebook.com/groups/3312769188999413
----------------------------------------------------------------------------
สำหรับท่านที่พลาดในเวทีเสวนาในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ตลอด 24 ชม. นะครับ
 https://www.youtube.com/@BestForSociety
----------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" เราคือเวทีเสวนาออนไลน์ พูดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเวทีสาธารณะ และเป็นเวทีที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีจิตอาสา กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะ เป็นเวทีเสวนา ศูนย์บาท เพราะเราอยากเห็นบ้านเมืองเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น... โดยเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านและสาขาต่างๆ มาถ่ายทอด พูดคุย องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ โดย รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ในทุกสัปดาห์ โดยเสวนาผ่านระบบ Zoom Meetings และ รับชมถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และยังสามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง..

 

เรียบเรียง โดย
ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
F
acebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083644242691
F
acebook Group : https://www.facebook.com/groups/3312769188999413
Website : https://www.dolravee.com/

 

EP.45 | โมเดลระบบการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนภาคประชาชน

 

โมเดลระบบการจัดการภัยพิบัติ
โดยชุมชน ภาคประชาชนเรียบเรียง โดย
ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
F
acebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083644242691
F
acebook Group : https://www.facebook.com/groups/3312769188999413
Website : https://www.dolravee.com/

EP.44 | นักพัฒนาชุมชนลมใต้ปีกแดนใต้ สรรค์สร้าง เศรษฐกิจ เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

 

นักพัฒนาชุมชนลมใต้ปีกแดนใต้
สรรค์สร้าง เศรษฐกิจ เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

จากความรักถิ่นฐาน เมื่อมีโอกาสทำงานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วม 10 ขวบปี ว่าที่ร้อยตรี อรุณ หวังหมัด ได้ลบคำสบประมาทของผู้ที่ทำงานเป็นนักพัฒนาชุมชนลมใต้ปีกได้อย่างภาคภูมิ เนื่องจากทำงานอย่างจริงจังในทุกวันทุกมิติ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่ำมืดดึกดื่น พร้อมทั้งยังตั้งใจให้เกิดความงอกงามในภาคใต้ ไม่เฉพาะแค่จังหวัดสงขลาที่เป็นภูมิลำเนาเท่านั้น พร้อมขับเคลื่อนในทุกพื้นที่ที่มีสภาองค์กรชุมชนในภาคใต้  อีกทั้งขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับขบวนการองค์กรชุมชน สมดังปณิธานของคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการลำดับที่ 1 ที่กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า…….

"ตั้งใจให้พอช.เป็นเครื่องมือของประชาชน เป็นกลไกพัฒนาใหม่ที่ชาวบ้านกำหนดแนวทางการพัฒนาของตนเอง พอช.จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับขบวนการขององค์กรชุมชนขนาดใหญ่ทั่วประเทศโดยจะมีการจัดองค์กรของพอช.พร้อมกับการพัฒนาความคิด ความรู้ ความสามารถของคนในขบวนองค์กรชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง คนพอช.มีตัวตนเล็กให้ความสำคัญกับการทำงานให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าตัวตนขององค์กรและคนทำงานโดยระยะยาวมีเจตนารมณ์ให้องค์กรนี้เป็นของประชาชน"

แล้วเรามาทำความรู้จักกับึคนหนุ่มไแรงเป็นนักพัฒนาชุมชนลมใต้ปีกแดนใต้  ว่าที่ร้อยตรี อรุณ หวังหมัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) สำนักงานภาคใต้  ว่าเขาคือใคร ทำหน้าที่อะไร ขับเคลื่อนงานชุมชน สรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน ได้อย่างไร เรามาพูดคุยกันในเวทีเสวนาแห่งนี้.... ว่าที่ร้อยตรี อรุณ หวังหมัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) สำนักงานภาคใต้

 

เรียบเรียง โดย
ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
F
acebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083644242691
F
acebook Group : https://www.facebook.com/groups/3312769188999413
Website : https://www.dolravee.com/

บทความที่ได้รับความนิยม