ประวัติเศรษฐศาสตร์การเมือง | เศรษฐศาสตร์การเมือง ตอน 1

 

เศรษฐศาสตร์การเมืองมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและซับซ้อนตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ และ กรุงโรม ซึ่งนักปรัชญาเช่น เพลโต และ อริสโตเติล ถกเถียงกันในประเด็นความยุติธรรมและบทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ

การสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับอำนาจทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 18 เศรษฐกิจการเมืองได้กลายเป็นสาขาการศึกษาที่แตกต่าง ด้วยการตีพิมพ์ "The Wealth of Nations" ของ Adam Smith ในปี 1776 Smith โต้แย้งว่ากลไกตลาดสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวคิดเรื่องทุนนิยมแบบไม่รู้จบซึ่งสนับสนุนการแทรกแซงของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด กลายเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบคลาสสิก...

ในศตวรรษที่ 19 เศรษฐศาสตร์การเมืองกลายเป็น สหวิทยาการ มากขึ้น โดยใช้ทฤษฎีทางสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์การเมืองคลาสสิกเช่น David Ricardo และ Karl Marx มุ่งเน้นไปที่ประเด็นต่างๆ เช่น การขูดรีดแรงงาน ค่าเช่า และการกระจายความมั่งคั่ง การพัฒนาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเพิ่มขึ้นของทุนนิยมนำไปสู่การถกเถียงเกี่ยวกับบทบาทของรัฐในการควบคุมตลาดและปกป้องคนงาน

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) ท้าทายมุมมองดั้งเดิมของเศรษฐศาสตร์ โดยโต้แย้งว่าการแทรกแซงของรัฐบาลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการจ้างงานอย่างเต็มที่ สิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคและการศึกษาวงจรธุรกิจและนโยบายการคลัง

และในช่วงศตวรรษที่ 20 นี่เอง เศรษฐกิจการเมืองแบบนีโอคลาสสิกได้ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งรวมเอาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเข้ากับการศึกษาปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ วิธีการนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของพฤติกรรมส่วนบุคคลและประสิทธิภาพของตลาด และกลายเป็นสิ่งที่โดดเด่นในด้านเศรษฐศาสตร์ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ...

ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เศรษฐกิจการเมืองมีขอบเขตในระดับสากลมากขึ้น โดยเน้นที่ประเด็นต่างๆ เช่น การค้า การพัฒนา และโลกาภิวัตน์ การเพิ่มขึ้นของเศรษฐศาสตร์แบบนีโอคลาสสิกในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 นำไปสู่การมุ่งเน้นที่ตลาดใหม่และประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากร

ปัจจุบัน เศรษฐกิจการเมืองยังคงเป็นสาขาวิชาที่มีพลวัตและเป็นสหวิทยาการ โดยใช้แนวทางทางทฤษฎีและระเบียบวิธีที่หลากหลายในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ เช่น ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ กฎระเบียบทางการเงิน ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อเศรษฐกิจ และ ตั้งแต่นั้นมา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาขาย่อยใหม่เกิดขึ้น เช่น เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์การเมืองสตรีนิยม และเศรษฐกิจการเมืองเชิงสถาบัน ปัจจุบัน เศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นสาขาสหวิทยาการที่ใช้แนวทางทฤษฎีและวิธีการวิจัยที่หลากหลายเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจอยู่นั่นเอง... 

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Website  :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล