เศรษฐกิจและทุนชุมชนสู่การจัดการตนสรรค์สร้างนิเวศเศรษฐกิจยั่งยืน

 

คุณ สิน และ คุณ เสาวลักษณ์  เป็นผู้บริหารมีทัศนคติเชิงบวก มองโลกในแง่ดี มีความความกตัญญู ต่อแผ่นดินบ้านเกิด มีความเสียสละเกิดความคิดพัฒนาชุมชน สร้างรายได้ และ กระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้ คุณ สิน และ คุณ เสาวลักษณ์  ยังได้เล่าประวัติความเป็นมาของ พชม มาจนเป็น พอช การประยุกต์การใช้หลักการบริหารทางการเงินให้เกิดทุนชุมชน สร้างนิเวศเศรฐกิจชุมชน เพราะ พอช ก็คือเป็นเครื่องมือของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 5 ฐาน
1- การเงินและทุนในชุมชนเอง กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น
2- การพัฒนาอาชีพและรายได้ ส่งเสริมธุรกิจชุมชน  แผนชุมชน เป็นต้น
3- ทรัพยาการ ดินน้ำป่า ต้นทุนทางทรัพยากร เป็นต้น
4- สวัสดิการ ระบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กองทุนผู้สูงอายุ เป็นต้น
5- ท่องเที่ยวชุมชน ของดีของชุมชน ส่งเสริมอาชีพในชุมชน เป็นต้น
และยังมีการมุ่งมั่นการพัฒนาที่ตัวบุคคลและครอบครัว เข้าสู่ BCG และการสร้างเพื่อนร่วมทางในการลงพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกด้วย

 ทั้งนี้คุณ สิน และ คุณ เสาวลักษณ์ ยังมีหัวใจที่เป็นจิตสาธารณะและเป็นผู้ให้ ที่ยิ่งใหญ่ สรรค์สร้างสิ่งที่ดีงามคอยช่วยเหลือ ทำเพื่อผู้คนในชุมชนและสังคม ผมขอเป็นหนึ่งกำลังใจดวงเล็กๆให้กับ คุณ สิน และ คุณ เสาวลักษณ์ ได้สร้างสรรค์ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน และสิ่งดีงามเพื่อเป็นบุคคลคนต้นแบบให้กับผู้คน ในสังคมที่น่าอยู่ของพวกเราและโลกใบนี้ต่อไปนะครับ...

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" เราคือเวทีเสวนาออนไลน์ พูดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเวทีสาธารณะ และเป็นเวทีที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีจิตอาสา กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะ เพราะเราอยากเห็นบ้านเมืองเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น... โดยเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านและสาขาต่างๆ มาถ่ายทอด พูดคุย องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ โดย รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ในทุกสัปดาห์ โดยเสวนาผ่านระบบ Zoom Meetings และ รับชมถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และยังสามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง..

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
Facebook : https://www.facebook.com/TheBestForSociety
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/TheBestForSociety/
Website : https://www.dolravee.com/

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล