ภาวะเงินฝืด Deflation คืออะไร แล้วมันน่ากลัวจริงหรือ... 

เงินฝืดหลายๆคนอาจเกิดความวิตกกังวลถ้ามันเกิดขึ้นอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของเศรษฐกิจประเทศ อาจมีคนตกงาน มีผลกับเงินที่เราถืออยุ่เราลองมาทำความรู้จักกับภาวะเงิดฝืดกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วมันน่ากลัวจริงหรือ


ภาวะเงินฝืด หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Deflation ความหมายพอสังเขปก็คือ ภาวะที่ราคาสินค้าและบริการในตลาดลดลง เพราะไม่มีคนซื้อ ทำให้ผู้ผลิตต้องลดกำลังการผลิตเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า ถ้าอยู่ในภาวะนี้นานๆ การจ้างงานก็จะลดลง ค่าของเงินเพิ่มขึ้น ปริมาณเงินอยู่ในมือประชาชนน้อยเกินไป  ผลที่ตามมาจะก่อให้เกิดผลเลวร้ายต่อเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน


ทั้งนี้การที่ปริมาณเงินหมุนเวียนมีไม่เพียงพอต่อขนาดของระบบเศรษฐกิจ แต่ไม่ไช่ว่าสินค้าทุกชนิดจะต้องลดราคา แต่เมื่อเราดูจากราคาสินค้าจากมวลรวมแล้วแบบถั่วเฉลียราคาลดลงนั้นเอง โดยปกติ อาการของภาวะเงินฝืดที่เห็นได้ชัดคือ เราจะเห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่เป็นตัวเลขติดลบ โดยตัวเลขที่ติดลบดังกล่าว จะต้องมีสาเหตุมาจากการที่ราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปลดลงเรื่อยๆ ทั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านอุปทาน (Supply side) และทางด้านอุปสงค์ (Demand side) และอาจมีปัจจัยอื่นประกอบด้วย


ประเภทเงินฝืดมีทั้งเงินฝืดแบบอ่อน เงินฝืดแบบนี้ถือว่าเป็นผลดีต่อระบบเศรฐกิจ เพราะจทำให้ราคาสินค้าในตลาดทั่วๆไปลดลงประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงและได้สินค้าในปริมาณที่มากขึ้น  แต่ถ้าเงินฝืดเริ่มเข้าข่ายแบบปานกลางและแบบเงินฝืดระดับรุนแรง จะมีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ แบบเห็นได้ชัดและเกิดผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจระดับประเทศได้เลยทีเดียว...


สาเหตุของเงินฝืดเกิดจากปริมาณความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการมีน้อยกว่าความต้องการในการขายสินค้าหรือบริการ ทำให้สินค้าเหลือเกินความต้องการ ราคาสินค้าลดลง และทั้งนี้อาจเกิดจากรัฐบาลเก็บภาษีมากเกินไป ทำให้ปริมาณเงินที่ประชาชนจะซื้อสินค้ามีน้อยลง ประชาชนเก็บเงินไว้กับตัวมากเกินไป ทำให้การบริโภคมวลรวมลดลง และขาดการหมุนเวียนของระบบเงินสด มีการส่งเงินตราออกไปต่างประเทศมากเกินไป ทำให้ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีน้อย และเงินฝืดมักจะเป็นผลพวงมาจากภาวะฟองสบู่แตก   ทำให้เกิดปัญหาเกิดหนี้เสีย และความเชื่อมั่นต่อการลงทุนลดน้อยลง    ทำให้ภาคการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินค้าเชื่อมากขึ้นนั้นเอง....


ผลกระทบของเงินฝืดทำให้ผู้ผลิตขาดทุน การค้าซบเซา การผลิตเลิกกิจการ ลูกจ้างแรงงานตกงาน เกิดปัญหาว่างงาน เศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลไม่สามารถเก็บภาษีจากผู้มีรายได้และผู้ผลิตได้ตามเป้าหมาย ในขณะเดียวกันรัฐบาลต้องแบกภาระในการแก้ปัญหาคนว่างงานและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ


เราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภาวะเงินฝืดที่ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจได้อย่างไรกันเป็นปัญหาที่ควรคบคิดและต้องระวังของการเกิดเงินฝืดซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภาวะเงินฝืดได้โดยอาศัยการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น จากการใช้นโยบายการเงิน เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย หรือการใช้นโยบายการคลัง เช่น การลดภาษี การใช้จ่ายของภาครัฐในโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างงานและการลงทุน และอีก ฯลฯ...

 
ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger   :
    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม