เงินเฟ้อ เงินฝืด ผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น | เศรษฐกิจและทุนชุมชน ตอน 19

 

ภาวะเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดเป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจสองประการที่สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่น ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อหมายถึงการเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปของราคาสินค้าและบริการเมื่อเวลาผ่านไป ภาวะเงินฝืดหมายถึงการลดลงของราคา ความผันผวนของระดับราคาเหล่านี้อาจส่งผลร้ายแรงต่อธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจลงทุน และนโยบายของรัฐบาล ในบทความนี้เราจะมาสำรวจผลกระทบของเงินเฟ้อและเงินฝืดต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่น และกล่าวถึงกลยุทธ์ที่สามารถใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบได้นะครับ...

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ

อะไรเป็นสาเหตุของเงินเฟ้อ? คำอธิบายของอัตราเงินเฟ้อคือเมื่อระดับราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 • Demand-Pull Inflation : เมื่ออุปสงค์สินค้าและบริการมากกว่าอุปทาน ราคาจะเพิ่มขึ้น
 • เงินเฟ้อผลักต้นทุน : เมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ธุรกิจจะผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคผ่านราคาที่สูงขึ้น
 • เงินเฟ้อทางการเงิน : เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินมากเกินไป นำไปสู่การลดลงของมูลค่าเงิน

 

ผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น

 • กำลังซื้อลดลง : เมื่อราคาสูงขึ้น ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าและบริการน้อยลงด้วยเงินจำนวนเท่าเดิม
 • ความไม่แน่นอน : ภาวะเงินเฟ้อกัดเซาะมูลค่าของเงิน ทำให้ยากสำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไปในการวางแผนสำหรับอนาคต
 • การกระจายความมั่งคั่ง : ภาวะเงินเฟ้อสามารถให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้โดยการลดมูลค่าที่แท้จริงของหนี้ของพวกเขา แต่มันทำให้ผู้ออมเงินสูญเสียกำลังซื้อ
 • ผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยและการกู้ยืม : ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย และผลกระทบต่อต้นทุนการกู้ยืมสำหรับบุคคลและธุรกิจ

 

การต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ

นโยบายการเงิน

 • การดำเนินการของธนาคารกลาง : ธนาคารกลางสามารถเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ลดปริมาณเงิน หรือดำเนินมาตรการอื่นๆ เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
 • เป้าหมายเงินเฟ้อ : รัฐบาลและธนาคารกลางกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายการเงิน

นโยบายการคลัง

 • การใช้จ่ายของรัฐบาลและภาษี : นโยบายการคลังที่เหมาะสมสามารถช่วยจัดการอัตราเงินเฟ้อโดยการควบคุมอุปสงค์รวม
 • การควบคุมค่าจ้างและราคา : กฎระเบียบที่รัฐบาลกำหนดเกี่ยวกับค่าจ้างและราคาสามารถกดอัตราเงินเฟ้อได้ แต่มักนำไปสู่ผลที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

 

 

ทำความเข้าใจกับภาวะเงินฝืด

สาเหตุของภาวะเงินฝืด เป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องในระดับราคาทั่วไป

 • ความต้องการรวมลดลง : เมื่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง ธุรกิจต่างๆ จะลดราคาเพื่อดึงดูดผู้ซื้อ
 • ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี : การปรับปรุงประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตและการลดราคาที่ตามมา
 • นโยบายการเงินแบบเข้มงวด : นโยบายการเงินแบบเข้มงวดสามารถลดปริมาณเงินได้ ซึ่งนำไปสู่แรงกดดันด้านภาวะเงินฝืด

 

ผลกระทบของภาวะเงินฝืดต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น

 • การกักตุนและการซื้อที่ล่าช้า : ผู้บริโภคเลื่อนการซื้อออกไปโดยคาดว่าจะได้ราคาที่ถูกลง ทำให้อุปสงค์ลดลงอีก
 • ภาระหนี้ที่แท้จริงที่เพิ่มขึ้น : ภาวะเงินฝืดจะเพิ่มมูลค่าที่แท้จริงของหนี้ ทำให้ผู้กู้สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ยากขึ้น
 • ภาวะเงินฝืดของค่าจ้าง : คนงานอาจประสบกับการถูกลดค่าจ้างหรือค่าจ้างคงที่ เนื่องจากธุรกิจต่าง ๆ พยายามดิ้นรนเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร

 

การต่อสู้กับภาวะเงินฝืด

นโยบายการเงิน

 • การแทรกแซงของธนาคารกลาง : ธนาคารกลางสามารถลดอัตราดอกเบี้ย เพิ่มปริมาณเงิน หรือใช้มาตรการที่แปลกใหม่เพื่อกระตุ้นอุปสงค์

นโยบายการคลัง

 • การใช้จ่ายของรัฐบาล : การใช้จ่ายของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มอุปสงค์โดยรวมและต่อต้านแรงกดดันจากภาวะเงินฝืด

การปฏิรูปโครงสร้าง

 • การส่งเสริมนวัตกรรมและการลงทุน : การส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการลงทุนในภาคส่วนสำคัญๆ สามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและต่อต้านภาวะเงินฝืดได้


โดยสรุป : ภาวะเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดเป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจสองประการที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้อย่างมีนัยสำคัญ การทำความเข้าใจสาเหตุและผลกระทบของความผันผวนของระดับราคาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบาย ธุรกิจ และบุคคลทั่วไป การใช้นโยบายการเงินและการคลังที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างสามารถช่วยลดผลกระทบด้านลบของอัตราเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืด ส่งเสริมเสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น รวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเติบโต และความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม ด้วยการศึกษาและปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายเหล่านี้ เศรษฐกิจในท้องถิ่นสามารถนำทางการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนของอัตราเงินเฟ้อและเงินฝืดได้ดีขึ้น และมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนและมั่งคั่งนะครับ... ^_^

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^ 

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger :     http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

บทความที่ได้รับความนิยม