แนวทางแบบองค์รวมของเนเธอร์แลนด์ในการต่อต้านการทุจริต | สังคมสุจริต ต้านคอร์รัปชัน ตอน 27

 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านธรรมาภิบาลที่ก้าวหน้าและความมุ่งมั่นอันแข็งแกร่งต่อความซื่อสัตย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ในบทความนี้จะพาท่านมาสำรวจองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนช่วยให้เนเธอร์แลนด์ประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับการทุจริต ตรวจสอบกรอบกฎหมาย แนวปฏิบัติของสถาบัน องค์กร มาตรการความโปร่งใส และความริเริ่มในการทำงานประสานความร่วมมือร่วมใจกันนะครับ...


กรอบกฎหมายที่แข็งแกร่ง

ความสำเร็จในการต่อต้านการทุจริตของเนเธอร์แลนด์สร้างขึ้นจากกรอบกฎหมายที่ครอบคลุมซึ่งกำหนดให้การทุจริต การติดสินบน และความผิดที่เกี่ยวข้องเป็นความผิดทางอาญา ประมวลกฎหมายอาญาของเนเธอร์แลนด์มีบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชน ระบบกฎหมายทำให้มั่นใจได้ว่าคดีทุจริตจะได้รับการสอบสวนและดำเนินคดีอย่างจริงจัง โดยมีบทลงโทษร้ายแรงสำหรับผู้กระทำผิด

การมีอยู่ของพระราชบัญญัติต่อต้านการคอร์รัปชั่นช่วยเสริมสร้างกรอบกฎหมายให้แข็งแกร่งขึ้น โดยจัดให้มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและละเอียดเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นและส่งเสริมการปฏิบัติด้านจริยธรรมในด้านต่างๆ ของสังคม ความมุ่งมั่นของเนเธอร์แลนด์ต่อความร่วมมือระหว่างประเทศแสดงให้เห็นได้จากการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตแห่งสหประชาชาติ (UNCAC) และโครงการริเริ่มระดับโลกอื่นๆ

นโยบายการกำกับดูแลที่โปร่งใสและข้อมูลแบบเปิด

นโยบายความโปร่งใสและข้อมูลที่เปิดเผยเป็นส่วนสำคัญของรูปแบบการกำกับดูแลของเนเธอร์แลนด์ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ส่งเสริมความโปร่งใสอย่างจริงจังผ่านมาตรการต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล (การเข้าถึงสาธารณะ) เพื่อให้มั่นใจว่าพลเมืองจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลได้ ความโปร่งใสได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของรัฐบาล ค่าใช้จ่าย และกระบวนการตัดสินใจ

ความพยายามในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของเนเธอร์แลนด์มีส่วนทำให้บริการสาธารณะมีความคล่องตัวและมีความรับผิดชอบ ช่วยลดโอกาสในการทุจริต เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่จำเป็น และความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ภายในภาครัฐ

การกำกับดูแลและการบังคับใช้ที่เป็นอิสระ

สถาบันกำกับดูแลอิสระในเนเธอร์แลนด์มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต สำนักงานอัยการเนเธอร์แลนด์ (OM) มีหน้าที่สืบสวนและดำเนินคดีความผิดทางอาญา รวมถึงคดีทุจริต ความเป็นอิสระของ OM ช่วยให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการทางกฎหมายที่ยุติธรรมและเป็นกลาง เสริมสร้างหลักนิติธรรมและทำหน้าที่เป็นเครื่องยับยั้งพฤติกรรมการทุจริต

ธนาคารกลางดัตช์ (DNB) ยังมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการทุจริตโดยการดูแลสถาบันการเงินและรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลนี้เสริมสร้างประสิทธิผลโดยรวมของมาตรการต่อต้านการทุจริต

ความร่วมมือกับภาคประชาสังคม

เนเธอร์แลนด์มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับการทุจริต องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และกลุ่มผู้สนับสนุนมีบทบาทสำคัญในการติดตามกิจกรรมของรัฐบาลและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต รัฐบาลให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของภาคประชาสังคมในการพัฒนาและการดำเนินนโยบาย โดยส่งเสริมแนวทางความร่วมมือในการต่อสู้กับการทุจริต

นอกจากนี้ เนเธอร์แลนด์ยังได้กำหนดช่องทางสำหรับพลเมืองในการรายงานการทุจริตโดยไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนสามารถมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำทุจริตได้ มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสยังส่งเสริมให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ

โดยสรุป : ความสำเร็จของประเทศเนเธอร์แลนด์ในการต่อสู้กับการทุจริตนั้นโดดเด่นด้วยกรอบกฎหมายที่ครอบคลุม แนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่โปร่งใส การกำกับดูแลที่เป็นอิสระ และความร่วมมือกับภาคประชาสังคม กรณีศึกษาของเนเธอร์แลนด์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่อต้านการทุจริตที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ โดยมีพื้นฐานมาจากความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลด้านจริยธรรมนั่นเองนะครับผม ... ^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Website :    http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล