กิจการ และ ธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไร?


รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน ใน EP.86 | ในวงเสวนาในหัวข้อเรื่อง “มากินดี สินค้าดี สังคมดี เพื่อชุมชน”  ทางรายการได้เชิญท่าน อาจารย์ ไพบูลย์ บูรณสันติ ที่ปรึกษาร้านมากินดี พากินดีเพื่อสุขภาพดี(ดี) และ ท่าน อาจารย์ อัศวิน ไขรัศมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  มาพูดคุยกันแบบสดๆ ในเรื่องราวของ ร้านมากินดี พากินดี เพื่อสุขภาพดี นวัตกรรมทางสังคม จากตัวแทน 5 ภาคส่วน ที่มีหลักการพื้นฐานบนแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการ  " สืบสาน รักษา ต่อยอด "  และทำความรู้จักกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  กับการเดินทางกว่าจะเป็น “ร้านมากินดี” ที่จำหน่ายสินค้าดี เพื่อเกษตรกร ผู้บริโภค และ ร่วมสร้างสรรค์สังคมดี ซึ่งท่านสามารถรับชมไลฟ์สดที่ผ่านมาทางลิ้งนี้ได้เลยครับ

สามารถรับฟัง Live สดของท่าน
อาจารย์ ไพบูลย์ บูรณสันติ และ อาจารย์ อัศวิน ไขรัศมี
ได้ที่ Facebook Live คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

 

 

ในรายการได้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการพูดถึงกิจการเพื่อสังคมหรือที่เรารู้จักในชื่อว่า Social Enterprise ซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจผมจึงอยากจะมาพูดคุยกันต่อในบทความนนี้นะครับ ในการสำรวจกิจการเพื่อสังคมในโลกใบนี้นั่นช่างมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่น่าสนใจ ในครั้งนี้ผมจะพาท่านมาเจาะลึกถึงความซับซ้อนซึ่งกำหนดแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในการจัดการกับความท้าทายทางสังคม ตั้งแต่แรงจูงใจเบื้องหลัง โครงสร้างองค์กรไปจนถึงโมเดลที่หลากหลาย และตัวชี้วัดผลกระทบ การทำความเข้าใจพลวัตของกิจการเพื่อสังคมถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ซึ่งบทความต่อจากนี้เป็นบทความที่ผมรวบรวมจากการวิเคราะห์และศึกษาในเรื่องของ กิจการเพื่อสังคมที่มีในโลกใบนี้ว่าเป็นอย่างไร แรงจูงใจ ค่านิยม โครงสร้างองค์กร และ การวัดผลกระทบ เขาทำกันอย่างไรกันนะครับ...

แรงจูงใจและค่านิยม


หัวใจสำคัญของกิจการเพื่อสังคมทุกแห่งอยู่ที่การผสมผสานระหว่างวัตถุประสงค์และผลกำไร โดยที่การแสวงหาความยั่งยืนทางการเงินอยู่ร่วมกับความมุ่งมั่นที่ฝังลึกต่อผลกระทบทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม องค์กรเหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจและค่านิยมมากมาย อาทิเช่น

การเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ

ผู้ประกอบการเพื่อสังคมถูกขับเคลื่อนด้วยความหลงใหลในการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม กิจการของพวกเขาได้รับการชี้นำด้วยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ซึ่งมักเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือความปรารถนาที่จะสร้างโลกที่เท่าเทียมและยั่งยืนมากขึ้น

โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรม

กิจการเพื่อสังคมเปิดรับนวัตกรรมเป็นวิธีการในการจัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อนด้วยโซลูชั่นที่สร้างสรรค์ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การคิดเชิงออกแบบ และแนวทางแบบสหวิทยาการเพื่อพัฒนาการแทรกแซงที่ปรับขนาดได้และยั่งยืนซึ่งส่งผลกระทบที่วัดผลได้

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

กิจการเพื่อสังคมให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่มีจริยธรรมตลอดการดำเนินงาน โดยยึดมั่นในหลักการของความยุติธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ พวกเขามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชนที่พวกเขาให้บริการ

ความยั่งยืน

นอกเหนือจากความสามารถในการทำกำไรในระยะสั้น กิจการเพื่อสังคมให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาว สร้างสมดุลระหว่างการพิจารณาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พวกเขาพยายามสร้างแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม และส่งเสริมความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความท้าทายระดับโลก

โครงสร้างองค์กร


กิจการเพื่อสังคมนำโครงสร้างองค์กรที่หลากหลายมาใช้ซึ่งสะท้อนถึงพันธกิจ ตลาด และผลลัพธ์ผลกระทบที่ต้องการ อาทิเช่น


องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

องค์กรไม่แสวงผลกำไรดำเนินงานโดยหลักเพื่อพัฒนาภารกิจการกุศล โดยอาศัยเงินช่วยเหลือ การบริจาค และรายได้ที่ได้รับเพื่อเป็นทุนสำหรับโครงการ และโครงการที่ริเริ่มต่างๆ พวกเขาอาจก่อตั้งกิจการที่สร้างรายได้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายทางสังคมในขณะที่ยังคงสถานะได้รับการยกเว้นภาษีไว้

วิสาหกิจที่แสวงหาผลกำไร

กิจการเพื่อสังคมที่แสวงหาผลกำไรผสมผสานกิจกรรมเชิงพาณิชย์เข้ากับวัตถุประสงค์ทางสังคม โดยสร้างรายได้ผ่านการขายสินค้าหรือบริการ พวกเขานำผลกำไรไปลงทุนใหม่ในภารกิจทางสังคมหรือจัดสรรเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่ให้ความสำคัญกับผลกระทบควบคู่ไปกับผลตอบแทนทางการเงิน

โมเดลไฮบริด

โมเดลไฮบริดผสมผสานองค์ประกอบของโครงสร้างที่ไม่แสวงหาผลกำไรและโครงสร้างที่แสวงหาผลกำไร ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถดำเนินกิจกรรมการกุศลและกิจการที่สร้างรายได้ไปพร้อมกัน ตัวอย่าง ได้แก่ ธุรกิจเพื่อสังคม องค์กรเพื่อผลประโยชน์ และองค์กรเพื่อสังคม ซึ่งให้ความสำคัญกับผลกระทบทางสังคม

 

การวัดผลกระทบ


การวัดผลกระทบของกิจการเพื่อสังคมเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินประสิทธิผล การตัดสินใจ และการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัดผลกระทบครอบคลุมทั้งตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อาทิ

ผลลัพธ์ทางสังคม

ตัวชี้วัดผลกระทบอาจรวมถึงการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ความสำเร็จทางการศึกษา การสร้างรายได้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือการเสริมพลังให้กับชุมชน ผลลัพธ์เหล่านี้มักได้รับการประเมินผ่านการสำรวจ การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ความยั่งยืนทางการเงิน

กิจการเพื่อสังคมติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพทางการเงิน เช่น การเติบโตของรายได้ อัตรากำไร และความคุ้มทุน เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการปรับขนาดวงเงินในระยะยาว ความยั่งยืนทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบรรลุผลกระทบที่ยั่งยืนและลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้รับประโยชน์ หุ้นส่วน นักลงทุน และชุมชนในวงกว้าง เป็นส่วนสำคัญในการประเมินผลกระทบทางสังคมและส่งเสริมความร่วมมือ ของกิจการเพื่อสังคม การขอความคิดเห็น ดำเนินการประเมินแบบมีส่วนร่วม และนำมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจที่เที่ยงตรงและแม่นยำ

การเปลี่ยนแปลงระบบ

นอกเหนือจากผลลัพธ์โดยตรงแล้ว กิจการเพื่อสังคมยังปรารถนาที่จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบโดยมีอิทธิพลต่อนโยบาย บรรทัดฐาน และพลวัตของตลาด พวกเขาติดตามตัวชี้วัดผลกระทบเชิงระบบ เช่น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย พฤติกรรมของตลาด และทัศนคติทางสังคม เพื่อวัดอิทธิพลที่มีต่อสังคมในวงกว้าง
โดยสรุป : ในขณะที่เราสำรวจความซับซ้อนของกิจการเพื่อสังคม เราได้พบกับแรงจูงใจ โครงสร้าง และตัวชี้วัดผลกระทบที่สะท้อนถึงความหลากหลาย โดยน้อมรับนวัตกรรม ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทางสังคม องค์กรต่างๆ มีอำนาจในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย และสร้างอนาคตที่ครอบคลุมในทุกมิติ เสมอภาค และยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกคนนั่นเองนะครับผม ^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Website  :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล