Gold vs FED ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา หนึ่งในปัจจัยกำหนดราคาทองคำ ขึ้น-ลง | ลงทุนในทองคำ - Gold Investment


หากเราต้องการรู้สาเหตุปัจจัยผลกระทบต่อราคาทองคำต้อง ดูจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของโลกว่าแต่ละประเทศ แต่ละกลุ่มทวีป มีสภาวะเศรษฐกิจอย่างไร ฟื้นตัว ขยายตัว หดตัว หรือ ตกต่ำเกิดวิกฤติ โดยการวิเคราะห์ทองคำเราจะเน้นไปที่ สหรัฐอเมริกาเป็นหลัก รองลงมาจะเป็นในกลุ่มของยูโรโซน จีน และ อินเดีย แน่นอนหากเราต้องการรู้ผลกระทบต่อราคาทองคำทุกคนต้องมุ่งไปที่ เฟด (FED)  หรือ ธนาคารกลางสหรัฐ หนึ่งในบทบาทสำคัญในผลกระทบต่อราคาทองคำขึ้นและลง

เรามาทำความรู้จักธนาคารกลางสหรัฐกันดีกว่า Federal Reserve หรือที่เรามักเรียกกันว่า "เฟด (FED)  " เป็นธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นโดยสภาคองเกรสใน ปี พ. ศ. 2456 (Congress created the Fed in 1913) เพื่อช่วยส่งเสริมระบบการเงินที่มั่นคงสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา

เฟด (FED)  ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ว่าการรัฐวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งมีสมาชิกเจ็ดคนรวมทั้งประธานและรองประธาน สมาชิกทุกคนในคณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีสหรัฐและได้รับการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ เฟด (FED)   ยังมี 12 ธนาคารกลางของรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในแต่ละ เมืองทั่วประเทศ เพื่อเป็นธนาคารสำรองเป็นฐานปฏิบัติการของธนาคารกลางและรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจจากทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ เฟด (FED)  สามารถตรวจสอบเศรษฐกิจและรับรู้ข้อมูลที่หลากหลายซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาและใช้นโยบายการเงินของสหรัฐฯที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน เฟด (FED)  ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญหลายอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดในการส่งเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของสหรัฐฯ หนึ่งในหน้าที่ที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นของ เฟด (FED)  คือการดำเนินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่มีอิทธิพลต่ออัตราดอกเบี้ยและความพร้อมของเงินและเครดิตในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐ สภาคองเกรสได้มอบหมายให้เฟดใช้นโยบายการเงินที่ส่งเสริมการให้เกิดการจ้างงานให้มากที่สุดและมีความมั่นคงนั้นหมายความว่า ถ้าประเทศไหนมีคนทำงานเยอะๆ ประเทศก็จะมั่งคั่งขึ้น การจ้างงานเลยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในระบบเศรษฐกิจ กลุ่มของตัวเลขอัตราว่างงานนั้นจะประกอบด้วย

 • Non-farm payroll  การจ้างงานนอกภาคเกษตร ออกในทุกวันศุกร์แรกของแต่ละเดือน
 • Unemployment rate อัตราว่างงาน ออกพร้อมกับตัวเลขชุดการจ้างงานนอกภาคเกษตร
 • Unemployment claims จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ จะออกทุกวันพฤหัสทุปสัปดาห์
ข่าวทั้งสามข่าวนี้เป็นตัวหลักที่นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกัน โดยจะหนักไปที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่มักจะทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในแต่ละระดับการจ้างงานเพื่อให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นและมีเสถียรภาพเพื่อส่งเสริมการขยายตัวเติบโตสำหรับภาคครัวเรือนและธุรกิจ ในการวางแผนสำหรับอนาคต

ทั้งนี้ในการตัดสินใจนโยบายการเงินที่ เฟด (FED)  ทำโดยคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้ว่าการและประธานาธิบดีทั้งหมดเจ็ดคนจากธนาคารสำรอง คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินเงื่อนไขนอกเหนือจากการดำเนินนโยบายการเงินแล้ว

ธนาคารกลางสหรัฐฯยังช่วยกำกับดูแลและควบคุมธนาคารของประเทศและสนับสนุนการสร้างระบบการเงินที่มั่นคงสำหรับผู้บริโภคในชุมชนและกลุ่มธุรกิจ

เฟด (FED)  ยังทำงานร่วมกับชุมชนองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เท่าเทียมกันและเพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน

เฟด (FED)  ยังส่งเสริมความมั่นคงในระบบการเงินเนื่องจากความไม่มั่นคงในระบบการเงินอาจเป็นภัยคุกคามอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและชุมชนในวงกว้างประเทศ เฟด(FED) ยังทำหน้าที่เป็นธนาคารเชื่อมโยงธนาคารอื่นด้วยการหักล้างเช็คทำให้การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ

Federal Reserve System เป็นธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่ทั่วไป 5 ประการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
 1. ดำเนินนโยบายการเงินของประเทศเพื่อส่งเสริมการจ้างงานสูงสุดให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและอัตราดอกเบี้ยระยะปานกลางในระบบเศรษฐกิจในสหรัฐฯ
 2. ส่งเสริมเสถียรภาพของระบบการเงินและพยายามลดความเสี่ยงโดยผ่านการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมมือกันในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ
 3. ส่งเสริมความปลอดภัยและความถูกต้องของสถาบันการเงินแต่ละแห่งและติดตามผลกระทบต่อระบบการเงินโดยรวม
 4. ส่งเสริมความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบการชำระเงินและการชำระเงินผ่านบริการแก่อุตสาหกรรมการธนาคารและรัฐบาลสหรัฐฯที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมและการชำระเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ
 5. ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนาชุมชนโดยการดูแลและตรวจสอบที่เน้นผู้บริโภค โดยการวิจัยและการวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นใหม่ กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและการบริหารกฎหมายและข้อบังคับของผู้บริโภค
จะเห็นได้ว่าระบบการเงินทั้งระบบทั้งหมดจะถูกกำหนดโดย เฟด (FED)  นั้นหมายความว่า ไม่ว่าเฟด (FED)  จะขยับตัวไปทางไหน จะประกาศหรือแถลงข่าวใดๆ ย่อมมีผล ต่อการ แข็งค่า และอ่อนค่าลง ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ นั้นก็หมายความว่า สกุลเงินทีใหญ่และใช้แลกเปลี่ยนกันทั่วโลกนั้น จะมีผลกระทบต่อราคาทองคำโดยทันที นโยบายของเฟดหลักๆที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำเป็นอย่างมากคือ การประกาศขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ย นโยบายทางด้านปัจจัยที่มีผลต่ออัตตราเงินเฟ้อ ว่าจะเพิ่มหรือจะลดลง ซึ่งหาก เฟด (FED)   มีการปรับลดดอกเบี้ย แน่นอนเงินจะไหลออกไปสู่ประเทศที่มีดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่า ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และราคาทองต้องขยับขึ้นเพราะนักลงทุนหรือบุคคลทั่วๆไปจะนำเงินไปลงทุนในทองคำ ที่ให้ผลตอบแทนและมีความมั่นคงมากกว่า ในทางกลับกัน หากเฟดขึ้นอัตาดอกเบี้ยจะทำให้เงินไหลเข้าสู่พันธบัตร จึงทำไห้เราคาดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ราคาทองคำก็จะถูกลดลง  สรุปง่ายๆก็คือถ้าเฟด (FED)  ประกาศขึ้นตอกเบี้ย ราคาอทองจะลง แต่ถ้า เฟด (FED)  ประกาศลดดอกเบี้ยราคาทองคำก็จะขึ้นนั้นเอง

ทั้งนี้ เฟด (FED)  ยังมีการวางแผนในหลายๆด้าน และจะมีประกาศข่าวต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ลงทุนทองคำควรติดตามและนำข่าวสารเหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อเพิ่มความเม่นยำในการลงทุน ข่าวอื่นๆที่นอกเหลือจากข่าวการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยและตัวเลขภาวะเงินเฟ้อ และอีกหลายๆข่าวที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำแต่ข่าวที่สำคัญที่ควรติดตามอาทิ
 • Non-farm payroll  การจ้างงานนอกภาคเกษตร 
 • Unemployment rate อัตราว่างงาน ออกพร้อมกับตัวเลขชุดการจ้างงานนอกภาคเกษตร
 • Unemployment claims จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ซึ่งข่าวแต่ละข่าวจะมีความสำคัญมากน้อย มีผลกระทบต่อค่าเงิน และทองคำต่างๆกันไป อย่างไรก็อย่าลืมติดตามปฎิทินข่าวเศรษฐกิจ Economic Calendar และวิเคราะห์ภาพรวม กันด้วยนะครับ ....^_^

หมายเหตุ : เรียนรู้การลงทุนในทองคำ CFD และเข้าร่วมสัมนาออนไลน์ได้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ คลิ้กที่นี่ : https://goo.gl/7iSvr8

Article by : ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger : http://www.dolravee.com/
Facebook : https://goo.gl/qNF1ak
Youtube : https://goo.gl/F6d8A4
Twitter : https://goo.gl/4cFV6T
Google+ :  https://goo.gl/UNkNBr
==========================

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล