วอแรนท์ คืออะไร - Warrant? | มือใหม่...ลงทุนในหุ้น - Stock Investmentสวัสดีครับ พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผม ดลรวี ภัทรกุลพิมล สำหรับบทความนี้นะครับ เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องสินค้าอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับและเป็นที่นิยมของนักลงทุนด้วย นั้นก็คือ ตัววอแรนท์ (Warrant) นั้นเองนะครับ ตัววอแรนท์ (Warrant) คืออะไรผมต้องขอท้าวความในช่วงอดีตที่ผมผ่านมานะครับ...

ในช่วงเวลาที่ผมอยู่ในช่วงมือใหม่มากกับการศึกษาเรื่องหุ้น ก็รู้สึกงงๆกับตัวย่อ และสัญญาลักษ์ต่างๆ รู้สึกมึนๆเหมือนกัน แต่ก็อดทนศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ต่อมายังมาเห็นหุ้นบนกระดานมีตัวอักษรแปลกๆ เช่น xxx-w6 บอกตรงๆเลยว่างงมากในช่วงนั้น ที่สำคัญ ได้มาแบบฟรีๆ ก็เลยโทรไปถามมาร์เก็ตติ้ง ว่ามันคืออะไร มาร์ก็น่ารักอธิบายให้ฟัง แถมแนะนำให้ขายอีกต่างหากเพราะว่าอยู่ในช่วงหุ้นสามัญตัวนั้่นอยู่ในช่วงขาขึ้นพอดี ที่นี่เรามาดูกันเลยนะครับว่า วอแรนท์ (Warrant) มันคืออะไรกันแน่ วอแรนท์  หรือ Warrant  นะครับก็คืออนุพันธ์ หรือที่เรียกกันว่า Derivative  ประเภทหนึ่งนั้นเอง หรือ มักจะเรียกกันว่าสิทธิในการซื้อหุ้นในอนาคตนะครับ วอแรนท์ (Warrant) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หรือ หน่วยลงทุน นะครับ ในตัววอแรนท์ (Warrant)  เอง ไม่ไช่หุ้นนะครับ แต่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในการชื้อหุ้นหรือที่มักจะเรียกว่า สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ  คนในวงการมักเรียกว่าหุ้นลูก หรือที่เรามักคุ้นหูที่นักลงทุนมักพูดกันว่าหุ้นลูกนั้นเอง และจะมีสัญญาลักษ์ ยกตัวอย่่างอาทิ เช่น วอแรนท์ (Warrant) ของหุ้น BTS จะเป็น BTS - W4  ตัว W ก็คือตัวย่อสัญญาลักษ์ของวอแรนท์ (Warrant) ส่วนเลข 4 ก็คือจำนวนครั้งที่มีการออกตัว วอแรนท์ (Warrant) นั้นเอง ซึ่งบางครั้งบริษัทจะออก วอแรนท์ (Warrant) ในราคาตํ่า คือราคาไม่กี่บาท แล้วให้ไปซื้อหุ้นในอนาคตอีก1-10ปี ข้างหน้าในอีกราคาหนึ่ง ในบางครั้งบางบริษัทจะแจกวอแรนท์ (Warrant) ฟรีให้กับผู้บริหารหรือกับผู้ที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุน รวมทั้งผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่กำหนดคือวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XW นะครับ แล้วให้ผู้ใด้รับแจก วอแรนท์ (Warrant) ไปซื้อหุ้นในเวลาที่ครบกำหนดในการแปลงตัว วอแรนท์ (Warrant) ให้เป็นหุ้นนั้่นเอง เมื่อถึงเวลานั้นถ้าผู้ถือ วอแรนท์ (Warrant) แปลงวอแรนท์ (Warrant) เป็นหุ้น บริษัทก็จะได้เงินเพิ่มทุนโดยไม่ต้องออกขายหุ้นเป็นการทั่วไปอีก แต่ค่อยๆทยอยได้เงินเพิ่มทุนในเงื่อนไขเวลาที่ระบุไว้สําหรับการแปลงวอแรนท์ (Warrant) เป็นหุ้นนั่นเอง ปรกติวอแรนท์จะมีอายุ 1 - 10 ปี นะครับ ในเหตุผลส่วนใหญ่ที่บริษัทมหาชนออก วอแรนท์ (Warrant) เพราะบริษัทมาหาชนส่วนใหญ่ต้องการเงินทุน และจะแจกฟรีให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่กำหนด และจะมีการกำหนดราคาใช้สิทธิ และ วันที่ใช้สิทธิ เอาไว้แล้วนั่นเองนะครับ เมื่อถึงระยะวันใช้สิทธิ เราก็จะได้หุ้นสามัญมานั้นเอง  ในมุมมองของนักลงทุนระยะยาวเขาจะไม่ค่อยชอบหุ้น วอแรนท์ (Warrant) เพราะจะทำให้มูลค่าหุ้นลดลง เนื่องจากจำนวนหุน้ในอนาคตจะเพิ่มขึ้นนั้นเอง...

วอแรนท์ (Warrant) ที่ออกมาสมารถนําไปซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้นทั่วไปได้นะครับ แต่ต้องระวังตรงที่ถ้าหลังจากหมดอายุที่กำหนดไว้ ถ้าไม่ใช้สิทธิก็จะกลายเป็นกระดาษไม่มีค่าอะไรเลยไปในที่สุดนั้นเองนะครับ... ต้องระวังให้มานะครับตรงนี้...

มาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะสงสัยกันนะครับว่าทำไมละ บริษัทมหาชนถึงจะต้องมีการออกวอแรนท์ (Warrant) ที่เป็นเช่นนี้เพราะ บริษัทออกวอแรนท์เมื่อต้องการได้เงินทุนในอนาคต หรือเมื่อตลาดหุ้นในปัจจุบันยังไม่ดีนักไม่เอื้ออํานวยให้เพิ่มทุน เช่น ราคาหุ้นของบริษัทตํ่าเกินกว่าที่น่าจะเป็นนั้นเอง ถ้าจะเพิ่มทุนในวลานี้ก็จะทําให้ต้องลดราคาขายลงมา เป็นการกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งจะไม่ยุติธรรมกับผู้ถือหุ้นเดิมนั้นเองนะครับ ในบางครั้งบริษัทอาจจะตัดสินใจออกวอแรนท์เหมือนเป็นของแถมให้กับผู้ถือหุ้นปัจจุบันไปเลยเพราะยังไม่มีเงินจ่ายปันผลเนื่องจากกิจการอาจจะยังไม่ดี หรืออาจจะต้องนำเงินไปลงทุนเพิ่มในการขยายกิจการ แต่บริษัทมั่นใจและคาดว่าจะดีในอนาคตนั้่นเอง ซึ่งถ้ากิจการดีขึ้น ราคาหุ้นก็จะขึ้น ราคาวอแรนท์ (Warrant) ก็จะขึ้นด้วยนั้นเองครับ...

ลักษณะใบแสดงสำคัญแสดงสิทธิ วอแรนท์ (Warrant)

  1. เป็นตราสารที่ระบุว่าผู้ถือครองจะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หรือ หน่วยลงทุน ในราคาที่กำหนด และ ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน รายละเอียดตรงนี้เราสามารถดูได้จากในเวบไชด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ  www.set.or.th
  2. ผู้ออกตราสาร คือ บริษัท มหาชนจำกัด ที่เป็นเจ้าของ Underlying Assets
  3. ผลตอบแทน คือกำไร/ขาดทุน จากราคาหุ้น

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ วอแรนท์ (Warrant) เช่น

1- ใบสำคัญแสดงสิทธิวอแรนปกติจะมีอายุ 1 ปี3 ปี 5 ปี 10 ปี แล้วแต่บริษัทที่เป็นผู้ออก วอแรนท์ (Warrant) เป็นผู้กำหนด
2- ใบสำคัญแสดงสิทธิวอแรนท์ (Warrant) ระยะสั้น (Short-term Warrant)  อายุจะไม่เกิน 2 เดือน
*** มีระยะเวลาน้อยกว่า วอแรนท์ปกติ เพราะวอแรนท์ปกติจะมีอายุ 1 - 10 ปี ***
3- ใบสำคัญแสดงสิทธิวอแรนท์ (Warrant) อนุพันธ์ (Derivatives Warrant) หรือที่เรียกกันว่า DW ผู้ออกตราสารจะไม่ไช่บริษัทมหาชนจำกัด ที่เป็นเจ้าของ Underlying Assets

*** Derivatives Warrant  (DW) ตัวนี้นะครับจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะผมจะมาอธิบายในบทความต่อไปนะครับ ใครอยากรู้เรื่อง Derivatives Warrant นี้ กดติตามกันไว้ได้เลยนะครับ ***

มาถึงตรงนี้สุดท้ายแล้วคงจะเข้าใจในเรื่องของ วอแรนท์ (Warrant) เบื้อต้นกันแล้วนะครับ ว่ามีลักษณะอย่างไร คุณสมบัติของตราสารวอแรนท์เป็๋นอย่างไร เหมาะกับนักลงทุนมือใหม่อย่างเราๆหรือไม่ แท้ที่จริงแล้วในเรื่องของ วอแรนท์ (Warrant) ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะนะครับ แต่สำหรับบทความนี้ผมจะทำเพื่อให้เห็นภาพรวมสำหรับมือใหม่เพื่อให้เข้าใจกันก่อนนะครับ ส่วนในเรื่องปลีกย่อยของ วอแรนท์ (Warrant) ในส่วนยอื่นๆผมจะเขียนบทความมาให้ทุกท่านได้อ่านกันอีกเรื่อยๆนะครับ อย่างไรถ้าหากบทความนี้มีประโยชน์ก็ขอฝาก กดไล กดแลร์ และกดติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในบทควทต่อๆไปนะครับ...สวัสดีครับ...


ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger   :
    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล