ด่วน! กู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. 10,000 บาท ดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน แค่ลงทะเบียนผ่านไลน์


สวัสดีครับ พบกันอีกเช่นเคยกับ ดลรวี ภัทรกุลพิมล นะครับ  ในคลิปและบทความนี้ผมจะมาแนะนำเป็นกระบอกเสียงให้ความรู้ในเรื่องสุดฮิด  ยอดฮิตในเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้เกี่ยวกับสินเชื่อฉุกเฉิน เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. 10,000 บาท ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน  หรือ ดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือนนั้นเอง ไม่ต้องใช้หลักประกัน  ในช่วงโรคระบาด โควิด-19 และเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ เพราะช่วงนี้คงไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่องนี้นะครับ เพราะเป็นเรื่องปากท้องที่สำคัญมาก..สำหรับวิกฤตการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ...
ทั้งนี้ที่มาของเรื่องนี้นะครับหลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือให้ประชาชนที่เดือดร้อนไปลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เป็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค โควิด-19 โดยรัฐบาลจะมอบเงิน 5,000 บาท ซึ่งตอนนี้มีประชาชนลงทะเบียนไปแล้วกว่า 27 ล้านคน แต่ว่าภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ย่อมมีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ รวมถึงคนที่ไม่เข้าข่ายที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่ต้น ก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะครับ เพราะทางรัฐบาลยังมีการจัดเงินช่วยเหลือผู้ที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทางหนึ่งนั้นก็คือ ให้  ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน รายละไม่เกิน 10,000 บาท ชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน และที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักประกัน ปลอดชำระคืน ต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นะครับ..

 ชมวิธีแนะนำการลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉิน
จากทาง ธ.ก.ส. กันนะครับ..

 เรามาดูรายละเอียดและคุณสมบัติสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ว่ามีอะไรบ้าง
 1. เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
 2. วงเงินกู้สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.    สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย
 3. หลักประกันสินเชื่อฉุกเฉิน  ธ.ก.ส.     ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 4. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.     คงที่ 0.1% ต่อเดือน หรือ 10 บาทต่อเดือน
และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น กรณี
 • *รายเดือน งวดละ 429.17 บาท 
 • *ราย 3 เดือนงวดละ 1,287.50 บาท และ
 • *ราย 6 เดือนงวดละ 2,575.00 บาท
โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้ เริ่มเปิดให้บริการขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 นัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม เป็นต้นไป จนถึง 30 ธันวาคม 2563 นะครับ


ทั้งนี้ ธนาคารเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านช่องทาง LINE BAAC Family โดยสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code หรือค้นหาเพื่อนด้วย ID : @baacfamily ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเริ่มลงทะเบียน พร้อมกันในวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และเมื่อเข้าสู่การลงทะเบียนตามช่องทางข้างต้นแล้ว กดเลือกเมนู “COVID-19” และกรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด โดยรอรับนัดหมายจากธนาคารทาง SMS พร้อมเตรียมหลักฐาน บัตรประชาชน สำเนา บัตรประชาชน กรณีที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มาก่อน ต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเองและข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ เมื่อนัดหมายทำสัญญา และผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งผล กรณีอนุมัติจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงภายใน 1 วัน และท่านสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยใช้บัตร ATM บัตรเดบิต หรือบริการ กดเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้นะครับ

ทั้งนี้นะครับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและร่วมปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา แต่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง LINE BAAC Family โดยในช่วงระหว่างรอเปิดลงทะเบียน ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางช่องทาง LINE ไว้ก่อนได้ กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนของตนเอง สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของบุคคลใกล้ชิด อาทิ บุตรธิดา พี่น้อง หรือญาติสนิท แทนได้

ในกรณีที่มีคำถามว่า ติดเครดิตบูโร จะกู้ ธ.ก.ส. 1 หมื่น ได้หรือไม่?
สำหรับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเน้นไปที่ลูกค้าเงินกู้เดิมของธนาคาร  ที่เป็นเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเกษตรกร ฉะนั้นจะไม่มีมาตรตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้แต่อย่างใด นะครับ สำหรับลูกค้าเดิมของธนาคารนะครับ ส่วนลูกค้าใหม่ หรือยังไม่เคยเป็นลูกค้าทางธนาคารมาก่อน จะต้องตรวจสอบ เครดิตบูโร ทุกราย นะครับ...

และทั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน ในวงเงินถึง 20,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในครั้งนี้นะครับ  เรามาดูรายละเอียดและเงื่อนไขกันเลยดีกว่านะครับ ว่ามีอะไรบ้าง...


เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินจาก ธ.ก.ส. ได้อย่างไร?
 • ลงทะเบียนผ่าน Line ID: @baacfamily หรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน การแอดไลน์นะครับจำเป็นต้องใส่ @ นำหน้าด้วยนะครับ ส่วนใหญ่จะลืมใส่กันนะครับ หรือ สแกน QR Code ตามภาพที่ปรากฎได้เลยนะครับ

 • ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family เท่านั้น เลือกเมนู "Covid-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส." กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด เริ่มวันพุธ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

 • รอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS และเตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา ดังนี้
        บัตรประชาชนตัวจริง        หมายเลขโทรศัพท์        สำเนาบัตรประชาชน
 
(กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.) หมายความว่าถ้าเป็นลูกค้าของ ธกส อยู่แล้ว ทางธนาคารจะมีข้อมูลในส่วนนี้อยู่ หากท่านไม่เคยเป็นลูกค้าธนาคารเลยท่านจะต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้ไป ลืมไม่ได้นะครับ

 • จัดทำสัญญากู้เงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย เริ่มนัดหมายทำสัญญาตั้งแต่ 7 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

 • ธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ SMS

 • ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A-Mobile บัตรเดบิต หรือบัตร ATM


จากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับ จะเห็นได้ว่าเป็นมาตการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อเยียวยาจาก ภัยไวรัสโควิด-19 นะครับ โดยการลงทะเบียนไม่มีความยุ่งยากและซับซ้อนนอะไรนะครับ สำหรับท่านที่ไม่สามารถลงเองได้ ท่านสามมารถให้ลูกหลานลงให้ท่านได้นะครับ ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะครับ ขอให้ทุกๆได้รับเงินกู้จากโครงการ ผ่านการพิจารณากันทุกๆท่านะครับ สำหรับคลิบนี้และบทความนี้ผมขอตัวลาไปก่อน แล้วกลับมาพบกันใหม่กับสาระดีในคลิปและบทความต่อๆไปของผมนะครับ หากคลิบนี้และบทความนี้ท่านเห็นว่ามีประโยขน์ฝากกดไล กดแชร์ กดติดตาม กันด้วยนะครับ สวัสดีครับ...


หมายเหตุ : Q&A คำถามที่พบบ่อยจากทาง ธ.ก.ส. เกี่ยวกับโครงการสินเชื่อนี้นะครับ
คลิกที่นี่ครับ  : https://www.baac.or.th/covid19/faq.html

บรรยาย : ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Youtube : https://goo.gl/F6d8A4
FaceBook : https://www.facebook.com/CoachDolravee/
Blogger : https://www.Dolravee.com/
Blockdit : https://www.blockdit.com/coachdolravee/
Twitter : https://twitter.com/CoachDolravee
Instagram : https://www.instagram.com/CoachDolravee/

#เราไม่ทิ้งกัน #เงินกู้ฉุกเฉิน #ธกส

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล