การสร้างวิสัยทัศน์และภารกิจสำหรับตลาดชุมชน | ตลาดชุมชน ตอน 5

 

ตลาดชุมชนเริ่มต้นจากการเดินทางเพื่อเป็นศูนย์กลางที่เจริญรุ่งเรืองสำหรับการค้าในท้องถิ่น จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหลักการชี้แนะร่วมกันของชุมชน ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกถึงกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายภายในชุมชน เราจะสำรวจขั้นตอนสำคัญและข้อควรพิจารณาในการสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ห่อหุ้มจิตวิญญาณและแรงบันดาลใจของชุมชนกันนะครับ...

การทำความเข้าใจ ความสำคัญของวิสัยทัศน์และพันธกิจ


ก่อนที่เราจะเริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าเหตุใดข้อความเหล่านี้จึงมีความสำคัญ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้อย่างดีให้มุมมองที่มุ่งเน้นอนาคต โดยสรุปสิ่งที่เราปรารถนาที่จะบรรลุผลร่วมกัน ในทางกลับกัน คำแถลงพันธกิจทำหน้าที่เป็นแผนงานที่แสดงรายละเอียดว่าเราตั้งใจจะไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างไร ข้อความเหล่านี้รวมกันเป็นรากฐานที่ตลาดชุมชนจะสร้างอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์จิตวิญญาณของความพยายามในชุมชนของเราเป็นอย่างดีนะครับ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบมีส่วนร่วม


การสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ประกอบการท้องถิ่นไปจนถึงผู้นำชุมชน ทุกเสียงต้องได้ยิน จัดเวิร์คช็อปการทำงานร่วมกัน การสำรวจ การมีส่วนร่วมเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้ประกอบการในท้องถิ่น ผู้อยู่อาศัย และผู้นำชุมชน ด้วยการส่งเสริมการไม่แบ่งแยก ทั้งนี้เราได้ปูทางไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจที่แสดงถึงความปรารถนาและค่านิยมที่มีร่วมกันของชุมชนของเราอย่างแท้จริงและการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและมุมมอง ด้วยแนวทางที่ครอบคลุมนี้ เราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เกิดขึ้นจะสะท้อนถึงแรงบันดาลใจและค่านิยมของชุมชนทั้งหมดได้ครับ

การสร้างวิสัยทัศน์


คำแถลงวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจกับสถานะในอนาคตที่ต้องการของตลาดชุมชน ควรสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ และโดนใจ ในระหว่างการทำงานร่วมกัน ให้สำรวจคำถามต่างๆ ดังนี้ครับ อาทิเช่น

  • เราจินตนาการถึงอนาคตของเศรษฐกิจท้องถิ่นของเราอย่างไร?
  • ตลาดชุมชนมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างไร?
  • ค่านิยมและหลักการใดควรเป็นแนวทางในการดำเนินการของเรา?

จากสิ่งเหล่านี้ กลั่นกรองประเด็นสำคัญและแนวคิดต่างๆ ให้เป็นคำแถลงวิสัยทัศน์ที่กระชับและสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งวาดภาพอนาคตที่สดใสซึ่งเรามุ่งหวังที่จะสร้างชุมชนร่วมกันนะครับ

การกำหนดภารกิจ


เมื่อวิสัยทัศน์พร้อมแล้ว ให้มุ่งความสนใจไปที่พันธกิจ ซึ่งสรุปขั้นตอนการปฏิบัติที่เราจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงแรงบันดาลใจของเรา ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ อาทิเช่น

  • ตลาดชุมชนจะให้บริการอะไรบ้างเพื่อสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่น?
  • เราจะส่งเสริมการไม่แบ่งแยกและความหลากหลายภายในตลาดของเราอย่างไร?
  • เราจะดำเนินการขั้นตอนใดเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนและความยืดหยุ่น?

พันธกิจควรเน้นไปที่การปฏิบัติ โดยสรุปความคิดริเริ่มและกลยุทธ์เฉพาะที่จะขับเคลื่อนเราไปสู่อนาคตที่คาดหวังไว้นะครับผม

การสร้างวิสัยทัศน์และภารกิจเป็นกระบวนการที่กำลังพัฒนา ขอคำติชมจากชุมชนเป็นประจำเพื่อปรับปรุง วิธีการทำซ้ำนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจของเรายังคงมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการและแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน การรวบรวมความคิดเห็นจากชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ใช้คำติชมนี้เพื่อปรับแต่งและเสริมสร้างตลาดชุมชน และสร้างชุมชนที่มีแต่รอยยิ้มความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปนะครับ...

โดยสรุป : การสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาตลาดชุมชน เป็นการรวมวัตถุประสงค์ของเรา สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน และสร้างเวทีสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ให้วิสัยทัศน์และภารกิจที่มีร่วมกันของเราเป็นแรงผลักดันที่ขับเคลื่อนเราไปสู่อนาคตที่ตลาดชุมชนเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความฝันและความพยายามร่วมกันของเราซึ่งสอดคล้องกับความพยายามของชุมชน สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน และมอบรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงข้างหน้า ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า ให้วิสัยทัศน์และภารกิจที่มีร่วมกันเป็นแสงสว่างนำทาง นำทางเราไปสู่อนาคตที่เจริญรุ่งเรืองและครอบคลุมสำหรับชุมชนของเรากันนะครับ...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger   :
    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล