ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการทุจริต | สังคมสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน ตอน 8

 

การทุจริตเป็นประเด็นที่แพร่หลายซึ่งแทรกซึมเข้าไปในทุกแง่มุมของสังคม และผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้น มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งกันเลยทีเดียว ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกถึงแง่มุมต่างๆ มากมายที่คอร์รัปชั่นส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ ขัดขวางการพัฒนา ขัดขวางการเติบโต และบิดเบือนพลวัตของตลาดกันนะครับ...

การพังทลายของความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของนักลงทุน


การทุจริตกัดกร่อนรากฐานของความไว้วางใจภายในสังคม เมื่อประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นในความสามารถของรัฐบาลในการควบคุมการทุจริต และเมื่อนักลงทุนรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมที่แปดเปื้อนจากการติดสินบนและการฉ้อฉล ผลที่ตามมาก็จะรุนแรง การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดน้อยลง ธุรกิจในประเทศเกิดการลังเลที่จะขยายตัว และความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวมก็ลดลง การไม่เต็มใจที่จะลงทุน สิ่งเหล่านี้ขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างมากครับ

การจัดสรรทรัพยากรที่บิดเบือน


การทุจริตมักบิดเบือนการจัดสรรทรัพยากร เงินทุนสาธารณะที่มีไว้สำหรับบริการที่จำเป็น เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐาน จะถูกดูดออกไปเนื่องจากการทุจริต การจัดสรรที่ไม่ถูกต้องนี้ขัดขวางการพัฒนาภาคส่วนที่สำคัญประเทศชาติ ทำให้เกิดวงจรแห่งความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน เงินทุนที่โอนไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอาจถูกนำไปใช้เพื่อสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล และถนน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ...มีผู้ใหญ่ระดับประเทศท่านหนึ่ง...บอกผมว่า ถ้าเมืองไทยเราไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ถนนในเมืองไทยทุกสายสามารถปูด้วยทองคำได้เลย เป็นการเปรียบเทียบที่น่าคบคิดนะครับว่าไหม....

ความไร้ประสิทธิภาพและความไร้ประสิทธิผล


การทุจริตทำให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทางเศรษฐกิจ เมื่อการนัดหมาย สัญญา และนโยบายได้รับอิทธิพลจากการติดสินบนมากกว่าความดี ผลก็คือบุคลากรอาจขาดทักษะและความเชี่ยวชาญที่จำเป็น การบริการสาธารณะที่ไม่มีประสิทธิภาพและนโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพขัดขวางความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากทรัพยากรไม่ได้ถูกใช้อย่างเหมาะสม จึงเป็นอุปสรรคต่อนวัตกรรมและผลผลิต

อุปสรรคต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)


วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มักเผชิญกับการคอร์รัปชันอย่างหนัก ธุรกิจเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญเมื่อมีการคอร์รัปชั่นอย่างแพร่หลาย อุปสรรค์ของระบบราชการ การเรียกร้องสินบน และการบังคับใช้กฎระเบียบที่ไม่เท่าเทียมกันทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีเพียงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องที่ทุจริตเท่านั้นที่สามารถเจริญเติบโตได้ สิ่งนี้ขัดขวางการแข่งขัน นวัตกรรม และการเติบโตของระบบนิเวศของผู้ประกอบการ

ผลกระทบต่อความไม่เท่าเทียมกันของรายได้


การทุจริตทำให้รายได้ไม่เท่าเทียมกันรุนแรงขึ้น เมื่อทรัพยากรสาธารณะถูกดูดกลืนโดยชนชั้นสูงที่ทุจริต ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนก็กว้างขึ้น ผู้ด้อยโอกาสต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อบริการที่จำเป็นลดลง ในขณะที่การทุจริตสะสมความมั่งคั่งและอำนาจ ความแตกต่างนี้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายทางสังคม ทำให้เกิดวงจรแห่งความยากจนที่ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกิดบ่อนทำลายหลักนิติธรรม


กรอบกฎหมายที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ดี การทุจริตคือบ่อนทำลายหลักนิติธรรม ทำให้เกิดสถานการณ์ที่ผู้มีอำนาจสามารถกระทำการได้โดยไม่ต้องรับโทษ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ขัดขวางการเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดบรรยากาศของความไม่แน่นอน ขัดขวางธุรกิจจากการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่สัญญาอาจถูกละเลยหรือการคุ้มครองทางกฎหมายอาจถูกประนีประนอม

โดยสรุป : ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการคอร์รัปชั่นี่แพร่หลายและร้ายกาจ เป็นตัวการขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ บิดเบือนการจัดสรรทรัพยากร และบ่อนทำลายความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรือง การจัดการกับการทุจริตต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุม รวมถึงการปฏิรูปกฎหมาย การกำกับดูแลที่โปร่งใส และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม สังคมสามารถหวังที่จะปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนได้โดยการแก้ปัญหาการทุจริตโดยตรงเท่านั้นนะครับ ผมคนหนึ่งที่เชื่อแบบนั้น...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger :     http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล