จิตวิทยาเชิงบวกในการกำหนดความเหนือกว่า | จิตวิทยาเหนือคน EP.1

 

ในขอบเขตของจิตวิทยามนุษย์ แนวคิดเรื่องความเหนือกว่ามักเกี่ยวข้องกับการครอบงำ การแข่งขัน และการเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเจาะลึกหลักการของจิตวิทยาเชิงบวก การเปลี่ยนแปลงมุมมองอย่างลึกซึ้งก็เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เน้นย้ำถึงความสามารถโดยธรรมชาติสำหรับการเติบโต ความยืดหยุ่น และความเห็นอกเห็นใจภายในแต่ละบุคคล ในบทเรียนนี้ เราจะมาสำรวจว่าหลักการของจิตวิทยาเชิงบวกที่สามารถกำหนดแนวคิดเรื่องความเหนือกว่าได้อย่างไร กันนะครับมุมมองแห่งจิตวิทยาเชิงบวก

โดยพื้นฐานแล้วจิตวิทยาเชิงบวกเป็นสาขาที่พยายามทำความเข้าใจและปลูกฝังด้านบวกของประสบการณ์ของมนุษย์ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่พยาธิวิทยาและความผิดปกติเพียงอย่างเดียว จิตวิทยาเชิงบวกจะแสดงถึง จุดแข็ง คุณธรรม และศักยภาพ ที่มีอยู่ในตัวแต่ละบุคคล มักจะท้าทายแนวคิดทั่วไปในเรื่องความเหนือกว่าในฐานะโครงสร้างแบบลำดับชั้น และส่งเสริมความเข้าใจแบบองค์รวมมากขึ้นเกี่ยวกับการเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์

การยอมรับเอกลักษณ์ส่วนบุคคล

ความเหนือกว่าจากมุมมองทางจิตวิทยาเชิงบวกไม่ได้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นในลักษณะที่ทำให้คุณค่าของตนเองลดน้อยลงหรือสูงขึ้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้และเสริมจุดแข็งและคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ที่แต่ละคน การเปลี่ยนจากการแข่งขันไปสู่การทำงานร่วมกัน โดยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับพรสวรรค์ที่โดดเด่นของตนเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น

ผลกระทบของอารมณ์เชิงบวก

จิตวิทยาเชิงบวกให้ความสำคัญกับอารมณ์เชิงบวกเป็นอย่างมาก เช่น ความยินดี ความกตัญญู ความรัก และความกรุณา อารมณ์เหล่านี้เมื่อปลูกฝังและแบ่งปันจะมีผลกระทบที่น่าทึ่ง ตัวอย่างเช่น การแสดงความเมตตาไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับเท่านั้น แต่ยังส่งผลเชิงบวกต่อผู้ให้และผู้ที่เห็นจากการกระทำนี้ด้วย ด้วยวิธีนี้ การแสวงหาความเหนือกว่าจะเปลี่ยนเป็นความพยายามร่วมกันเพื่อยกระดับและสนับสนุนซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับ

ความยืดหยุ่นและกรอบความคิดการเติบโต

ความเหนือกว่าจะเกิดขึ้นในมิติใหม่เมื่อมองผ่านมุมมองกรอบความคิดแบบการเติบโต แทนที่จะมองว่าความล้มเหลวคือความล้มเหลว บุคคลที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะมองว่าตนเองเป็นโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนา ความสามารถในการฟื้นตัวจากความท้าทายและความพ่ายแพ้กลายเป็นเครื่องหมายของความเหนือกว่าอย่างแท้จริง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความสามารถในการปรับตัว ความอุตสาหะ และความมุ่งมั่นในการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นอกเห็นใจ

ในกรอบจิตวิทยาเชิงบวก ความเหนือกว่าที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากการครอบงำ แต่ผ่านทางความเห็นอกเห็นใจ การทำความเข้าใจประสบการณ์ของผู้อื่น การให้การสนับสนุน และการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แท้จริง มีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกเหนือกว่าโดยรวม ซึ่งเป็นการเดินทางร่วมกันสู่โลกที่มีความเห็นอกเห็นใจและเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นนั่นเอง

ในขณะที่เรากำหนดนิยามใหม่ของความเหนือกว่าผ่านหลักการของจิตวิทยาเชิงบวก การเล่าเรื่องจะเปลี่ยนจากการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจมาเป็นการแสวงหาความร่วมมือเพื่อความอยู่ดีมีสุขโดยรวม การวัดความเหนือกว่าของคนๆ หนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเหนือกว่าผู้อื่นอีกต่อไป แต่อยู่ที่การมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อประสบการณ์ของมนุษย์ในวงกว้างมากขึ้น

โดยสรุป : ความเหนือกว่าที่จิตวิทยาเชิงบวกเชิญชวนให้เราพิจารณาแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับความเหนือกว่า โดยกระตุ้นให้เรามองว่ามันเป็นพลังที่รวมเป็นหนึ่งมากกว่าแบ่งแยก ด้วยการเปิดรับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ปลูกฝังอารมณ์เชิงบวก บ่มเพาะความยืดหยุ่น และฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจ เราให้คำนิยามความเหนือกว่าใหม่ว่าเป็นการเดินทางร่วมกันสู่มนุษยชาติที่มีความเห็นอกเห็นใจและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ในกระบวนทัศน์นี้ ความเหนือกว่าที่แท้จริงอยู่ที่ความสามารถของเราในการยกระดับและสนับสนุนซึ่งกันและกันบนเส้นทางสู่ความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันนั่นเองนะครับผม

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger   :
    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล