รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน EP.84 | Branding Magic : คุณค่าของแบรนด์ กับการบริหารความยั่งยืนของธุรกิจ

 

รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน EP.84 | Branding Magic : คุณค่าของแบรนด์ กับการบริหารความยั่งยืนของธุรกิจ สัปดาห์นี้ทางรายการได้เชิญท่าน อาจารย์ ทรงพล เนรกัณฐี นักรังสรรค์แบรนด์และนักการตลาดเชิงกลยุทธ์ : มาบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ ในความสำเร็จของแบรนด์ส่วนใหญ่ มักได้รับผลกระทบจากการสร้าง และ บริหารจัดการ แบรนด์ที่เหมาะสม.. แบรนด์คืออะไร ไฉนต้องมีแบรนด์  เราจะแค่อยู่ให้รอด หรือ เราจะก้าวไป สู่จุดสุดยอดของแบรนด์ได้อย่างไร อนาคต ต้องใช้ปัจจัยใดมาบูรณาการร่วมในการพัฒนาแบรนด์ และ ความมหัศจรรย์ของแบรนด์คืออะไร..

ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และชุมชนถือเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจและการตลาดสมัยใหม่ แบรนด์ไม่ใช่แค่โลโก้หรือผลิตภัณฑ์เท่านั้น มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่หล่อหลอมและกำหนดโดยการรับรู้และประสบการณ์ของชุมชน ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์และชุมชน ผมจะสรุปแบบกว้างๆจากของอาจารย์ ทรงพล และนำเสนอข้อมูลเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และชุมชนในส่วนของผมเพิ่มเติมให้ในบทความนี้นะครับ...


สามารถรับฟัง Live สดของท่าน
อาจารย์ ทรงพล เนรกัณฐี

ได้ที่ Facebook Live คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน


เอกลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์

เอกลักษณ์ของแบรนด์มักจะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับค่านิยม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ชุมชนสร้างความเชื่อมโยงกับแบรนด์เมื่อพวกเขามีค่านิยมที่คล้ายคลึงกันหรือระบุตัวตนตามวัตถุประสงค์ของแบรนด์

การสื่อสารสองทาง

แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมีส่วนร่วมในการสื่อสารสองทางกับชุมชนของตน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อความเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะจากชุมชนอย่างเข้าใจอีกด้วยนะครับ...

การสร้างความน่าเชื่อถือ

ความไว้วางใจเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและแบรนด์ แบรนด์ได้รับความไว้วางใจด้วยการส่งมอบคุณภาพ ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือที่สม่ำเสมอในการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน

เนื้อหาที่ชุมชนสร้างขึ้น

ชุมชนที่เข้มแข็งมักสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ ซึ่งอาจรวมถึงบทวิจารณ์ คำรับรอง โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และเนื้อหารูปแบบอื่นๆ ที่ผู้ใช้เป็นผู้สร้างขึ้น แบรนด์สามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหานี้เพื่อแสดงประสบการณ์จริงและเสริมสร้างความรู้สึกของชุมชนได้เป็นอย่างดีครับ...


โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์

โซเชียลมีเดียกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับแบรนด์ต่างๆ ในการเชื่อมต่อกับชุมชนของตน แพลตฟอร์ม เช่น Instagram, Twitter และ Facebook มีพื้นที่สำหรับแบรนด์ต่างๆ ในการแบ่งปันเนื้อหา ตอบกลับความคิดเห็น และสร้างความรู้สึกร่วมกันนะครับ...

การสนับสนุนแบรนด์

ชุมชนที่ภักดีมักจะกลายเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนแบรนด์ที่ส่งเสริมและแนะนำแบรนด์แก่ผู้อื่น การตลาดแบบปากต่อปากนี้มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อและเป็นข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และชุมชนนะครับ...

โครงการริเริ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน

แบรนด์สามารถส่งเสริมความรู้สึกเป็นชุมชนด้วยการจัดกิจกรรม การประกวด หรือโครงการริเริ่มอื่นๆ ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้ชม การมีส่วนร่วมนี้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับ

การปรับตัวและวิวัฒนาการ

แบรนด์ที่สามารถปรับตัวและพัฒนาตามความต้องการและความชอบที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนมีแนวโน้มที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนไว้ได้ สิ่งนี้จำเป็นต้องติดตามแนวโน้มของตลาดและแสวงหาคำติชมอย่างกระตือรือร้น เพื่อการปรับปรุงนะครับ..

การสนับสนุนลูกค้าและบริการ

การสนับสนุนลูกค้ามีส่วนอย่างมากต่อภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ แบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าแสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับสมาชิกในชุมชนและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาโดยทันที

การจัดการภาวะวิกฤติ

วิธีที่แบรนด์จัดการกับวิกฤติหรือความท้าทายสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับชุมชนได้ การสื่อสารที่โปร่งใส ความรับผิดชอบ ความจริงใจ และความพยายามในการแก้ไขมีส่วนช่วยในการรักษาความไว้วางใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากได้นะครับ...

โดยสรุป : ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และชุมชนที่ประสบความสำเร็จนั้นสร้างขึ้นจากค่านิยมร่วมกัน การสื่อสารแบบเปิด ความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน แบรนด์ที่จัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสร้างชุมชนที่ภักดีและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งในทางกลับกันมีส่วนทำให้เกิดความสำเร็จโดยรวมและอายุยืนยาวของแบรนด์ได้นะครับผม...^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Website  :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม