แนวทางเชิงรุกของสวีเดนในการต่อสู้กับการทุจริต | สังคมสุจริต ต้านคอร์รัปชัน ตอน 25

 

ประเทศสวีเดนแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการต่อสู้กับการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทั่วโลก ในบทความนี้ผมจะพาท่านมาสำรวจองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ประเทศสวีเดนประสบความสำเร็จ โดยพิจารณากรอบกฎหมาย แนวปฏิบัติของสถาบัน โครงการริเริ่มที่โปร่งใส และความพยายามร่วมกันในการต่อสู้กับการทุจริตกันนะครับ

กรอบกฎหมายและระบบตุลาการที่เป็นกลาง

ความสำเร็จในการต่อต้านการทุจริตของประเทศสวีเดนมีรากฐานมาจากกรอบกฎหมายที่แข็งแกร่งซึ่งกำหนดความผิดทางอาญาต่อการทุจริต การติดสินบน และความผิดที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายอาญาของสวีเดนพร้อมกับบทบัญญัติต่อต้านการติดสินบนได้กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนและกำหนดบทลงโทษที่สำคัญสำหรับกิจกรรมการทุจริต ระบบกฎหมายของประเทศรับประกันการดำเนินคดีที่ยุติธรรมและเป็นกลาง ซึ่งมีส่วนในการยับยั้งการทุจริตอย่างรุนแรง

หน่วยงานอัยการสวีเดนซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีหน้าที่สืบสวนและดำเนินคดีการทุจริต ความเป็นอิสระช่วยเสริมสร้างหลักนิติธรรม ส่งเสริมความไว้วางใจของสาธารณชนในระบบกฎหมาย และส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรม

นโยบายการกำกับดูแลที่โปร่งใสและข้อมูลแบบเปิด

ความโปร่งใสเป็นรากฐานสำคัญของรูปแบบการกำกับดูแลของสวีเดน ซึ่งเห็นได้ชัดจากความมุ่งมั่นต่อนโยบายข้อมูลแบบเปิด หลักการเข้าถึงในการบันทึกอย่างเป็นทางการของสาธารณะ (Offentlighetsprincipen) ช่วยให้มั่นใจว่าเอกสารของรัฐบาลสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ความพยายามในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของสวีเดนช่วยเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล และลดโอกาสในการทุจริต

หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม งบประมาณ และกระบวนการตัดสินใจ ความโปร่งใสนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันการทุจริตเท่านั้น แต่ยังเอื้อต่อการตรวจสอบของสาธารณะอีกด้วย ซึ่งตอกย้ำความทุ่มเทของรัฐบาลสวีเดนในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนอย่างโปรงใสนะครับ...

ความพยายามร่วมกันและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

ประเทศสวีเดนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับการทุจริต องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และกลุ่มผู้สนับสนุน เช่น Transparency International Sweden มีส่วนร่วมอย่างเต็มกำลังในการติดตามและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต รัฐบาลให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของภาคประชาสังคมและส่งเสริมแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาและดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริต

ความร่วมมือขยายไปถึงภาคเอกชน โดยบริษัทต่างๆ ปรับใช้มาตรฐานทางจริยธรรมที่เข้มงวดและโปรแกรมการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริต ชุมชนธุรกิจของสวีเดนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับการทุจริต โดยมีส่วนทำให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์และพฤติกรรมองค์กรที่มีความรับผิดชอบนั่นเองนะครับ...

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและการรายงาน

ประเทศสวีเดนให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์ต่อต้านการทุจริต พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสจะปกป้องบุคคลที่รายงานการทุจริตจากการตอบโต้ โดยสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อาจนำไปสู่การตรวจพบและป้องกันการประพฤติมิชอบ การมีอยู่ของกลไกการรายงานที่ปลอดภัยช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นของประเทศในเรื่องความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

กล่าวโดยสรุป : ความสำเร็จของประเทศสวีเดนในการต่อสู้กับการทุจริตเป็นผลมาจากแนวทางแบบองค์รวมที่ผสมผสานกรอบกฎหมายที่แข็งแกร่ง แนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและภาคเอกชน และความมุ่งมั่นในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส กรณีศึกษาของสวีเดนให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่อต้านการทุจริตที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ โดยมีพื้นฐานมาจากความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์นั่นเองนะครับผม... ^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Website :    http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม