กลยุทธ์จัดการความผันผวนในโลกแห่ง VUCA World of Society 5.0

 

ในโลกของ สังคม 5.0 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งโดดเด่นด้วยการบรรจบกันของโลกทางกายภาพและโลกดิจิทัล บุคคลและองค์กรจะต้องต่อสู้กับระดับความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือของ VUCA ในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ความสามารถในการสำรวจโลกใบนี้อย่างมีประสิทธิภาพกลายเป็นทักษะที่สำคัญเพื่อความอยู่รอดและความสำเร็จ...

VUCA เป็นอักษรย่อมาจาก 4 คำในภาษาอังกฤษ V : Volatility (ความผันผวน) U : Uncertainty (ความไม่แน่นอน) C : Complexity (ความซับซ้อน) และ A : Ambiguity (ความคลุมเครือ) คำศัพท์นี้ปรากฏครั้งแรกในทฤษฎีผู้นำที่คิดขึ้นโดย Warren Bennis และ Burt Nanus กูรูด้านทักษะผู้นำ เพื่ออธิบายหรือสะท้อนถึงความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือของเงื่อนไขและสถานการณ์ทั่วไป วิทยาลัยการสงครามกองทัพบกสหรัฐได้นำแนวคิดของ VUCA มาใช้ในปี 1987 และในบทความนี้ผมจะพาทุกท่านมาสำรวจกลยุทธ์ แนวทางในการจัดการกับความผันผวนที่มีอยู่ในสังคม VUCA World of Society 5.0 กันนะครับ...

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในยุคของ สังคม 5.0 การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การหยุดชะงักเป็นครั้งคราว แต่เป็นเพื่อนที่ยั่งยืน บุคคลและองค์กรต้องปลูกฝังกรอบความคิดที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการเติบโตมากกว่าเป็นภัยคุกคาม ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความสามารถในการปรับตัว ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมองว่าความท้าทายเป็นก้าวสำคัญสู่นวัตกรรมที่ยั่งยืนนะครับ

ความเป็นผู้นำที่คล่องตัวสำหรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

การเป็นผู้นำในสังคม 5.0 ต้องการความคล่องตัวและความยืดหยุ่นสูง โครงสร้างลำดับชั้นแบบดั้งเดิมอาจต้องดิ้นรนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและความคาดหวังของสังคม ความเป็นผู้นำที่คล่องตัวซึ่งมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจ ถือเป็นสิ่งสำคัญ ผู้นำควรมุ่งเน้นที่การสร้างทีมที่ปรับตัวได้ซึ่งสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

การควบคุมเทคโนโลยีเพื่อข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์

ในโลกของ VUCA ข้อมูลคือพลัง ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นและการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการทำความเข้าใจสัญญาณภายในตัวบุคคลและองค์กร ความสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล คาดการณ์ความท้าทาย และวางตำแหน่งตนเองในเชิงรุกเมื่อเผชิญกับความผันผวนที่เกิดขึ้นนะครับ

ปลูกฝังเครือข่ายระบบนิเวศการทำงานร่วมกัน

ลักษณะที่เชื่อมโยงถึงกันของสังคม 5.0 ต้องให้มีระบบนิเวศการทำงานร่วมกัน ซึ่งบุคคลและองค์กรสามารถแบ่งปันทรัพยากร ความรู้ และความเชี่ยวชาญได้ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือที่แข็งแกร่งจะช่วยสร้างความปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีความผันผวน ระบบนิเวศน์การทำงานร่วมกันช่วยให้สามารถรวบรวมสติปัญญา ส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างรากฐานที่ยืดหยุ่นต่อการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ...

สร้างความยืดหยุ่นเป็นความสามารถหลัก

การสร้างความยืดหยุ่นส่วนบุคคลและองค์กรเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในโลกของ VUCA บุคคลที่มีความยืดหยุ่นสามารถฟื้นตัวจากความล้มเหลว เรียนรู้จากความล้มเหลว และรักษาทัศนคติเชิงบวกท่ามกลางความไม่แน่นอน ในทำนองเดียวกัน องค์กรที่มีความยืดหยุ่นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แผนฉุกเฉิน และวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการฟื้นตัวกลายเป็นความสามารถหลักในการฝ่าฟันพายุแห่งสังคม 5.0 ได้นะครับ

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการพัฒนาทักษะ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการพัฒนาทักษะ ในตัวบุคคลต้องมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต การได้รับทักษะใหม่ๆ และติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ในทางกลับกัน องค์กรต่างๆ ควรส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาพนักงาน ทำให้พวกเขายังคงมีความเกี่ยวข้องและเจริญเติบโตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของ สังคม 5.0

โดยสรุป : VUCA world of Society 5.0 นำเสนอทั้งความท้าทายและโอกาส การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การรับความเป็นผู้นำที่คล่องตัว การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การสร้างระบบนิเวศการทำงานร่วมกัน การสร้างความยืดหยุ่น และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บุคคลและองค์กรไม่เพียงแต่สามารถนำทางผ่านความผันผวนเท่านั้น แต่ยังเจริญเติบโตในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสังคม 5.0 ได้เป็นอย่างดีนะครับผม... ^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Website  :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล