การสร้างแผนทางการเงินในยุคผันผวน | การเงินยุคผันผวน VUCA World ตอน 1

 

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในยุคปัจจุบัน และไม่อาจคาดเดาได้ของโลก VUCA (ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน ไม่ชัดเจน และ การหยุดชะงัก) แนวทางการวางแผนทางการเงินแบบดั้งเดิมจะต้องมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการหยุดชะงักอย่างรวดเร็ว ในขณะที่องค์กรและผู้คนต่างๆ ต้องเผชิญกับความผันผวนในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การออกแบบแผนทางการเงินที่ไม่เพียงแต่สร้างความแข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังมีความคล่องตัวเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับความไม่แน่นอนที่อยู่ข้างหน้าที่ยากที่จะคาดเดาได้อีกด้วย ในบทความนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจในการวางแผนการเงิน ในยุคผันผวน VUCA World กันนะครับ...

การยอมรับการวางแผนทางการเงินแบบปรับเปลี่ยนได้

การวิเคราะห์สถานการณ์

ในยุค VUCA World นักวางแผนการเงินต้องก้าวไปไกลกว่าการประมาณการ การใช้การวิเคราะห์สถานการณ์ และการทดสอบภาวะวิกฤตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆในอนาคตต่อผลลัพธ์ทางการเงิน ด้วยการพิจารณาความเป็นไปได้ต่างๆ ผู้วางแผนสามารถระบุจุดอ่อนและพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงได้ครับ...

การจัดทำงบประมาณ และ พัฒนาอยู่เสมอแบบไม่หยุดนิ่ง

งบประมาณคงที่แบบเดิมไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อม VUCA World การจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์ พัฒนาอยู่เสมอแบบไม่หยุดนิ่ง จะช่วยให้สามารถปรับแบบเรียลไทม์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ขั้นสูง และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล องค์กรต่างๆ จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อความยืดหยุ่นทางการเงิน

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้

ยอมรับพลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning (ML) เพื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูลจำนวนมหาศาลและระบุรูปแบบ เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์ ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอน ตั้งแต่การคาดการณ์แนวโน้มของตลาดไปจนถึงการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสม AI และ ML เป็นเครื่องมืออันล้ำค่าในชุดเครื่องมือ VUCA World นะครับ

การเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning (ML) คือ อัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนา, การเรียนรู้ของเครื่องถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ โดยอัลกอริทึมสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อที่จะคาดการณ์หรือตัดสินใจได้อย่างชัดเจน และแม่นยำ

บล็อกเชนเพื่อความปลอดภัยและความโปร่งใส

ในยุคแห่งความคลุมเครือ การรับรองความปลอดภัย และความโปร่งใสของธุรกรรมทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีการกระจายอำนาจ และป้องกันการโจรกรรม สามารถปรับปรุงความสมบูรณ์ของระบบการเงิน ลดความเสี่ยงของการฉ้อโกง และเพิ่มความไว้วางใจในการทำธุรกรรมได้ดียิ่งขึ้น

การสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับบุคคล

การกระจายความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ผู้คนต้องใช้แนวทางการลงทุนและแหล่งรายได้ที่หลากหลาย ด้วยการกระจายความเสี่ยงไปยังประเภทสินทรัพย์และอุตสาหกรรมต่างๆ พวกเขาสามารถทนต่อผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ดีขึ้น ควรใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันภาวะตกต่ำที่ไม่คาดคิด ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

การเรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

โลกของ VUCA ต้องการการปรับตัวและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้คนต้องลงทุนในการพัฒนาชุดทักษะกว้างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาด สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการจ้างงานเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสสำหรับแหล่งรายได้ใหม่ๆ อีกด้วยนะครับ...

กลยุทธ์การทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคงทางการเงิน

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน

รัฐบาลและภาคธุรกิจควรส่งเสริมความร่วมมือเพื่อจัดการกับความท้าทายทางการเงินที่มีร่วมกัน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนสามารถอำนวยความสะดวกในการพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมและให้การตอบสนองโดยรวมต่อการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจได้นะครับ...

การสนับสนุนทางการเงินตามชุมชน

การสร้างระบบสนับสนุนทางการเงินตามชุมชนสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับผู้คนและธุรกิจในช่วงเวลาที่สับสนอลหม่าน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มในท้องถิ่น สมาคมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือโครงสร้างทางการเงินแบบร่วมมือที่ส่งเสริมความยืดหยุ่นในระดับรากหญ้า

โดยสรุป : ความเจริญรุ่งเรืองในโลก VUCA จำเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการวางแผนทางการเงิน องค์กรและบุคคลต่างๆ ต้องใช้กลยุทธ์ในการปรับตัว ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และส่งเสริมความพยายามในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอน ด้วยการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและจัดการกับความท้าทายในเชิงรุก เราสามารถนำทางเดินของ VUCA World ได้ด้วยความมั่นใจและความมั่นคงทางการเงินนะครับผม...^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Website  :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม