ลงคะแนนเสียงเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.

 

การลงคะแนนเสียงเป็นลักษณะพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย... เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ...ประชาธิปไตยถูกสร้างขึ้นบนหลักการของสิทธิในการเลือกตั้ง ทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรัฐบาลที่จะต้องมาเป็นตัวแทนอย่างแท้จริงที่มาจากพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างเราๆ เลือกเข้ามา...

และเพื่อรักษาสิทธิในการเลือกตั้งที่เป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยที่ได้ผ่านการต่อสู้จากกลุ่มต่างๆ ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านบททดสอบ ผ่านบทเรียน จนถึงเกิดการเสียเลือดเสียเนื้อ จากบรรพบุรุษ ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้เป็นการสูญเสียที่ไร้ค่า พลเมืองอย่างเราๆ ต้องวางแนวทางยกระดับพัฒนาทางการเมืองเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง...

การลงคะแนนเสียงจึงมีความสำคัญต่อการประกันว่ารัฐบาลเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง เนื่องจากเปิดโอกาสให้มีการรับฟังและพิจารณาความสนใจและมุมมองที่หลากหลายจากเวที และสื่อต่างๆ ผ่านโลกโซเซียล มามากมายย...

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างเราๆ เป็นสิ่งสำคัญในการทำให้รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งมีความรับผิดชอบและมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายที่เขาเหล่านั่นได้ให้คำมั่นไว้...พลเมืองสามารถใช้หน้าที่พลเมืองและมีส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและมีชีวิตชีวาผ่านการลงคะแนนเสียงโดยไม่มีใครมาบังคับ ขู่เข็ญ หรือรับเงินจากใครมาเพื่อไปเลือกตั้ง...อย่าปล่อยให้ใครมามีอำนาจเหนือการเป็นพลเมืองของเรา ในการตัดสินใจของเราได้...โดยเราต้องยึดหลักของระบอบบประชาธิปไตยเป็นที่ตั้ง...

การลงคะแนนเสียงส่วนบุคคลโดยรวมสามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการเลือกตั้ง และสามารถกำหนดทิศทางของประวัติศาสตร์หรืออนาคตของประเทศเราได้...แม้ว่าอาจมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งและระบบการลงคะแนนเสียง แต่สิ่งสำคัญคือประชาชนจะต้องใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อพูด แสดงออก และ กำหนด อนาคตของประเทศของตนเองอย่างมีภาคภูมิ ...

โดยรวมแล้ว การลงคะแนนเสียงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และสร้างความมั่นใจว่าเสียงของประชาชนทุกคนจะได้รับการรับฟังอย่างเท่าเทียม และ ยุติธรรม...

การลงคะแนนเสียงเป็นหน้าที่ของพลเมืองและเป็นหนทางสำหรับบุคคลที่จะมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและมีชีวิตชีวา...ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพลเมืองที่มีสิทธิ์ทุกคนที่จะใช้สิทธิในการเลือกตั้งและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง...

อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ชอบ นะครับผม...

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Blogger : https://www.dolravee.com/
Youtube : https://www.youtube.com/@DolraveeSlowLife/
Facebook : https://www.facebook.com/CoachDolravee

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล