การปลูกฝังวินัยทางการเงินและทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับเงิน | คลินิกแก้หนี้ Mastering Debt EP.18

 

ก่อนหน้านี้เราได้สำรวจความสำคัญของความคิดและระบบความเชื่อในการสร้างความเป็นจริงทางการเงินของเรา เราค้นพบว่าความคิดและทัศนคติต่อเงินของเราสามารถส่งเสริมหรือขัดขวางความสำเร็จทางการเงินของเราได้อย่างไร ตอนนี้ ถึงเวลาที่จะลงลึกในการพัฒนาความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับเงินและองค์ประกอบที่สำคัญของวินัยทางการเงิน เมื่อบ่มเพาะคุณสมบัติเหล่านี้ คุณจะพร้อมที่จะตัดสินใจทางการเงินอย่างชาญฉลาด เอาชนะอุปสรรค และบรรลุความมั่นคงทางการเงินและความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวได้นะครับ..

ส่วนที่ 1 : ทำความเข้าใจวินัยทางการเงิน

1.1 พลังวินัยทางการเงิน : วินัยทางการเงิน หมายถึง ความสามารถในการจัดการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ ตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบคอบ และปฏิบัติตามแผนการเงินอย่างสม่ำเสมอ เป็นแกนหลักของความสำเร็จทางการเงิน เพราะมันช่วยให้เราต่อต้านการใช้จ่ายที่หุนหันพลันแล่น ยึดมั่นในเป้าหมายของเรา และสร้างความมั่งคั่งเมื่อเวลาผ่านไป

1.2 การระบุและการเอาชนะจุดอ่อนทางการเงิน : เพื่อพัฒนาวินัยทางการเงิน สิ่งสำคัญคือต้องระบุและแก้ไขจุดอ่อนทางการเงินของเรา สิ่งนี้ต้องการการประเมินพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราอย่างซื่อสัตย์ ตระหนักถึงรูปแบบค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และกำหนดปัจจัยกระตุ้นการซื้อแบบหุนหันพลันแล่น เมื่อตระหนักถึงจุดอ่อนเหล่านี้ เราสามารถสร้างกลยุทธ์เพื่อเอาชนะและสร้างนิสัยทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นได้ครับ

ส่วนที่ 2 : กลยุทธ์การสร้างวินัยทางการเงิน

2.1 สร้างงบประมาณและปฏิบัติตาม : งบประมาณทำหน้าที่เป็นแผนงานสำหรับการเดินทาง ทางการเงินของเรา ทำให้เห็นภาพรวมรายได้ ค่าใช้จ่าย และเป้าหมายการออมที่ชัดเจน สร้างงบประมาณโดยละเอียดที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของคุณและช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่าย ติดตามและทบทวนค่าใช้จ่ายของคุณอย่างสม่ำเสมอ ปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น เมื่อปฏิบัติตามงบประมาณ คุณจะพัฒนาวินัยในตนเองและเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเงินของคุณไปที่ใด

2.2 ฝึกฝนความพึงพอใจที่ล่าช้า : ในโลกของความพึงพอใจในทันที การบ่มเพาะความสามารถในการชะลอความปรารถนาในทันทีอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นอยู่ทางการเงินของคุณ ก่อนตัดสินใจซื้อ ให้ถามตัวเองว่าสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณหรือไม่ หรือเป็นเพียงแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นชั่วขณะ ใช้ระยะเวลารอ เช่น 24 ชั่วโมง เพื่อพิจารณาว่าการซื้อนั้นจำเป็นจริงๆ หรือไม่ แนวทางปฏิบัตินี้ช่วยทำลายนิสัยการใช้จ่ายที่หุนหันพลันแล่นและช่วยให้คุณตัดสินใจทางการเงินได้มากขึ้น

2.3 กำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงและวัดผลได้ : วินัยทางการเงินเติบโตเมื่อมีจุดมุ่งหมาย ตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้จริงซึ่งจะกระตุ้นให้คุณมีสมาธิและมีระเบียบวินัย ไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้ การออมเพื่อการเกษียณอายุ หรือการสร้างกองทุนฉุกเฉิน ให้กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณให้ชัดเจนและแยกย่อยออกเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จัดการได้ เฉลิมฉลองความก้าวหน้าของคุณเป็นประจำเพื่อรักษาแรงจูงใจและเสริมสร้างนิสัยเชิงบวก

ส่วนที่ 3 : การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับเงิน

3.1 ฝึกความกตัญญูต่อความอุดมสมบูรณ์ : ความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับเงินจะรับรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของเรา และตระหนักว่าความมั่งคั่งมีมากกว่าทรัพยากรทางการเงิน ฝึกฝนการขอบคุณทุกวัน โดยเน้นด้านที่ไม่ใช่เงินในชีวิตของคุณที่นำความสุขและความสมหวังมาให้คุณ การเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว คุณจะพัฒนาความรู้สึกพึงพอใจและหันเหความสนใจของคุณออกจากการครอบครองวัตถุซึ่งเป็นแหล่งความสุขเพียงแหล่งเดียว

3.2 โอบรับความคิดการเติบโต : ความคิดแบบเติบโตเชื่อว่าความสามารถและสถานการณ์ทางการเงินของเราสามารถปรับปรุงได้ด้วยความพยายามและการเรียนรู้ แทนที่จะมองว่าความพ่ายแพ้ทางการเงินเป็นความล้มเหลว ให้เปลี่ยนกรอบใหม่เป็นโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้ ยอมรับความท้าทาย ค้นหาความรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล และล้อมรอบตัวคุณด้วยอิทธิพลเชิงบวกที่สนับสนุนการเดินทางทางการเงินของคุณ

3.3 เห็นภาพและยืนยันความสำเร็จทางการเงินของคุณ : การแสดงภาพและการยืนยันในเชิงบวกเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการให้รางวัลแก่จิตใต้สำนึกของคุณ ใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อจินตนาการว่าตัวเองบรรลุเป้าหมายทางการเงิน จินตนาการถึงอารมณ์ ประสบการณ์ และความรู้สึกของความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จทางการเงิน รวมแนวทางปฏิบัตินี้เข้ากับการยืนยัน พูดข้อความเชิงบวกซ้ำๆ เกี่ยวกับความสามารถทางการเงินและความคิดในการสร้างความมั่งคั่งของคุณ เมื่อเวลาผ่านไป แนวทางปฏิบัติเหล่านี้จะเสริมสร้างความเชื่อในเชิงบวกและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

โดยสรุป : การพัฒนาวินัยทางการเงินและการหล่อเลี้ยงทัศนคติที่ดีต่อเงินเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการบรรลุความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินในระยะยาว การนำกลยุทธ์ที่ระบุไว้ในบทนี้ไปใช้ คุณจะสร้างทักษะที่จำเป็นในการตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบรู้ เอาชนะความท้าทาย และปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ดีกับเงิน โปรดจำไว้ว่าการพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ต้องใช้เวลาและการฝึกฝน แต่ผลตอบแทนก็คุ้มค่ากับความพยายาม ด้วยระเบียบวินัยและความคิดเชิงบวก คุณจะมีพลังในการสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่งคั่งและเติมเต็มนะครับผม...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Website  :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล