EP.57 | อุ่นไอรัก ถักทออัตลักษณ์ชุมชน สร้างสรรค์เศรษฐกิจสีเขียวด้วยเสื่อกกบ้านแม่นนท์

 

พี่อ้อยเติบโตที่ขอนแก่นแต่มาสร้างครอบครัวที่บ้านสามีจังหวัดอุดรธานี แรกเริ่มจากสาวออฟฟิตในจังหวัดอุตสาหกรรมจนปี 2542 เกิดจุดพลิกผันต้องดูแลผู้เฒ่าที่บ้านพร้อมกับความก้าวหน้าในสายงานของสามีขยับสู่การเป็นกำนัน  พี่อ้อยจึงได้ใกล้ชิดชุมชนพบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำขาดแคลนด้วยพื้นฐานความเป็นแม่ ความเอื้ออาทรต่อคนทุกชนชั้นและความใฝ่เรียนรู้จึงเดินหน้าขยับขับเคลื่อนงานชุมชนมุ่งหวังสร้างอาชีพและร่วมอนุรักษ์อัตลักษณ์ชุมชน เราจึงพบพี่อ้อยได้ตามงานบุญและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเวลาร่วม 10 ปี พี่อ้อย นำพาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ เดินทางผ่านมาเรื่องราวมากมายและยังพัฒนาสสู่นวัตกรรมสีเขียวรวมทั้งสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีรางวัลการันตรีมากมายจากหลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สภาวัฒนธรรมตำบล  จังหวัดอุดรธานี หรือ พอช.และอื่นๆ...


 อุ่นไอรัก ถักทออัตลักษณ์ชุมชน สร้างสรรค์เศรษฐกิจสีเขียวด้วยเสื่อกกบ้านแม่นนท์ | EP.57 

Youtube :       https://youtu.be/9ZN2eo73QyI
Facebook Live : https://fb.watch/l7He4Bno61/

 

กี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" เราคือเวทีเสวนาออนไลน์ พูดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเวทีสาธารณะ และเป็นเวทีที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีจิตอาสา กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะ เพราะเราอยากเห็นบ้านเมืองเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น... โดยเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านและสาขาต่างๆ มาถ่ายทอด พูดคุย องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ โดย รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ในทุกสัปดาห์ โดยเสวนาผ่านระบบ Zoom Meetings และ รับชมถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่าน Facebook ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. - รับฟังทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ออกอากาศ ทุกวัน พฤหัสบดี ออกอากาศ เวลา 18.00 น. - 19.00 น. (รับฟังผ่านเครื่องรับวิทยุ และแบบออนไลน์ เรียลไทม์ ทั่วโลก) และยังสามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง..


ท่านสามารถรับชมไลฟ์สดได้ทาง Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. นะครับ
https://www.facebook.com/TheBestForSociety

รับฟังผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศด้วยระบบสัญญาณอนาลอก (Analog Signal) ท่านสามารถรับฟังผ่านเครื่อรับวิทยุในระบบ AM ที่ช่องสัญญาน AM 1467 KHz | ออกอากาศ ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. |

รับฟังด้วยระบบออนไลน์ทั่วโลก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง รับฟังแบบออนไลน์ เรียลไทม์ ทั่วไทย ทั่วโลก ในช่วงเวลาออกอากาศ | ออกอากาศ ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. |
http://nbt1.prd.go.th/liveradio/live-education.html

สำหรับท่านที่พลาดในเวทีเสวนาในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังผ่าน  YouTube "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ตลอด 24 ชม. นะครับ
https://www.youtube.com/@BestForSociety

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม ชุมชน คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติ ชม ในการรับชมกันนะครับ
https://www.facebook.com/groups/TheBestForSociety

พบกับบทความเรื่องราวดีๆ กับบุคคลต้นแบบ แรงบันดาลใจ ธุรกิจ เศรฐกิจ การเงิน การลงทุน และ เกษตรพึ่งตนเอง
https://www.Dolravee.com/

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?
https://www.dolravee.com/p/thebestforsociety.html

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
Facebook : https://www.facebook.com/TheBestForSociety
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/TheBestForSociety/
Website : https://www.dolravee.com/

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล